X

XII Niedziela Zwykła

Hi 38,1.8-11 Bóg jest władcą morza
2 Kor 5,14-17 Wszystko stało się nowe
Mk 4,35-41 Uciszenie burzy na jeziorze

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli wskazuje na moc Boga, który jest Panem wszelkiego stworzenia i wszystko jest Mu poddane. W Ewangelii usłyszymy o burzy, która spotkała uczniów Jezusa na Jeziorze Galilejskim. Gest uciszenia żywiołu przez Pana Jezusa uzmysłowił uczniom, kim jest ich Mistrz. Fragment z Drugiego Listu do Koryntian przywołuje na myśl sakrament chrztu świętego. Wysłuchajmy teraz Słowa Bożego, abyśmy potrafi radować się tym, że w nasze życie wszedł Pan, który ucisza burze niepokoju i pozostaje z nami. Eucharystia, w której uczestniczymy, jest cudem dokonującym się na naszych oczach, lecz rzadko tak o niej myślimy. Może gdyby wśród nas Jezus dokonał tak spektakularnego znaku jak ucieszenie burzy na jeziorze Genezaret, przypadlibyśmy Mu do stóp. A tu, na tym ołtarzu, w czasie każdej Eucharystii dokonuje się cud: Bóg staje wśród nas i jest dla nas pokarmem. Niech nigdy nie zabraknie nam wiary w słowa Jezusa: „[…] Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

1. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze. Dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość do Boga i bliźniego.
Zapraszamy na czerwcowe nabożeństwa:
• w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin
• w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

2. Zapraszamy na różaniec błagalny i litanię do św. Józefa o ustanie epidemii od poniedziałku do soboty na godz.7.30.

3. Dzisiaj nasz parafianin Rafał Okroj o godz.10.00 z rąk ks. Biskupa Pomocniczego Arkadiusza Okroja przyjmie święcenia diakonatu – otoczmy naszego Alumna Rafała i wszystkich mających przyjąć święcenia naszą serdeczną modlitwą.

4. W środę, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny. Wszystkich ojców ze swoimi najbliższymi zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. W czwartek, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. W Litanii do Wszystkich świętych Święty Jan Chrzciciel jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej prawdy, który był za nią gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami Świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością.

6. W przyszłą niedzielę, 27 czerwca, czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. W naszym kościele, zwłaszcza w każdą środę, zwracamy się do Niej jak do naszej Matki i Pośredniczki, przedkładając Bogu Ojcu podziękowania, prośby osobiste i wspólnotowe. Niech Maryja, Matka Nieustannie Pomagająca, uczy nas tej samej pięknej postawy – pomagania innym.

7. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty czas z Bogiem. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Zapraszamy na Mszę Świętą dziękczynną za wszelkie dary i łaski, których Bóg udzielił nam w tym roku, za piękną pracę wychowawczą naszych nauczycieli, pedagogów, pracowników szkoły, za rzetelną pracę dzieci i młodzieży, uwieńczoną dobrymi wynikami w piątek na godz.8.00. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. Nawet w wakacje odwiedzając ciekawe miejsca, zwłaszcza świątynie, można nie tylko podziwiać piękno, ale przede wszystkim oddać cześć Panu całego stworzenia.

8. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela z Mszą Świętą jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.

9. Na ostatnim zebraniu plenarnym KEP biskupi zdecydowali, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej mszy św. związana z czasem pandemii covidu – obowiązuje do 20 czerwca włącznie. Od lipca nie będzie już w kolegiacie dodatkowej Mszy Świętej o godz.13.30.

10. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa” i „Apostolstwa Chorych”.

11. W środę, 23 czerwca na Mszę świętą o godz. 18:00 zapraszamy młodzież z klas VIII przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po Mszy świętej zapraszamy na spotkanie w salce katechetycznej.

12. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza do udziału w pielgrzymce autokarowej w dniach: 6-8 lipca 2021 do Sandomierza, Kalwarii Pacławskiej i św. Krzyża. Koszt: 520 zł. Zapisy w biurze parafialnym, przy zapisie przedpłata w wysokości 200 zł.

13. Msza św. za śp. Alicję Jaworowską ofiarowana od Nauczycieli z LO przy ul. Klasztornej w poniedziałek o godz.18.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Siostry Reginy Stark i jej Rodziny z okazji 70 Urodzin od 40 Róży Matek w czwartek o godz.18.00.

14. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne które wyniosły 7258 zł i 5 euro. Serdeczne Bóg zapłać!

15. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Małgorzata Hirsz z ul. Podgórnej, śp. Maciej Ćwik z ul. Mściwoja II, a pogrzeb śp. Lechosława Ślazyk z USA, wcześniej mieszkającego w Borowie w piątek o godz.10.00 w kolegiacie, wcześniej o godz.9.15 różaniec w kościele – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a naszych Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

16. W tym tygodniu patronuje nam:
– w poniedziałek 21 czerwca – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), alumn, zakonnik, wzór miłości do ubogich i chorych.

17. Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i wszystkim tak serdecznie związanym z Kartuską Kolegiatą życzymy głębokiej, z Bogiem przeżytej niedzieli w czasie miesiąca Serca Bożego. Niech Bóg błogosławi dzieciom pierwszokomunijnym, solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze