X

XIV Niedziela Zwykła

Ez 2,2-5 Powołanie proroka
2 Kor 12,7-10 Paweł chlubi się ze swoich słabości
Mk 6,1-6 Jezus lekceważony w Nazarecie

Pan Bóg często posyła do nas proroków – ludzi, przez których chce do nas mówić. Przypomina nam dziś o tym Słowo Boże. Kim jest prorok? To ktoś, kto przemawia w Bożym imieniu. W pierwszym czytaniu, z Księgi Ezechiela, usłyszymy o powołaniu proroka, który nie jest dobrze przyjmowany przez tych, do których Pan Bóg go posłał. Autor drugiego czytania chce nam ukazać, że ludzka słabość nie przekreśla Bożych planów, może ona nas uzdolnić nawet do dawania świadectwa o Chrystusie. W Ewangelii usłyszymy o tym, że mieszkańcy Nazaretu słyszeli słowa Pana Jezusa, ale nie chcieli wziąć ich sobie do serca. Niech Słowo Boże, które usłyszymy, pomoże nam otworzyć się na Boży dar proroctwa.

1. Radość spotkania z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozpala serca wierzących nową gorliwością w podążaniu drogami wiary. Niech wolny od wielu codziennych obowiązków czas wakacji i urlopów pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać spotkania z Panem. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Pana Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia. Pamiętajmy też, że nie ma urlopów od modlitwy, Mszy Świętej i zachowywania Bożych przykazań. Niech nie dyspensuje nikogo od uczestnictwa w Eucharystii ani odległość od kościoła, ani niezorientowanie w rozkładzie nabożeństw. Po przyjeździe na wakacje od razu dowiedzmy się, gdzie jest świątynia i o której godzinie są Msze Święte. Uczestnictwo w niedzielnej liturgii niech ma dla nas w okresie urlopów charakter szczególnego świadectwa.

2. Zapraszamy na Różaniec Błagalny i Litania do św. Józefa o ustanie epidemii, z prośbą o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

3. Od lipca nie ma już dodatkowych Mszy Świętych w niedziele o godz.13.30. Przypominamy również o obowiązku noszenia w kościele masek zakrywających usta i nos.

4. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.

5. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę Apostolstwa Dobrej Śmierci w dniach: 6-8 lipca 2021 do Sandomierza, Kalwarii Pacławskiej i św. Krzyża. Rozpoczęcie Mszą Świętą o godz.5.30 we wtorek, powrót w czwartek w godzinach wieczornych. Koszt: 520 zł. Serdecznie zachęcamy do udziału.

6. Dzisiaj na godz.19.00 na inaugurację XXIX Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej zaprasza Burmistrz Kartuz. Wystąpią: Roman Perucki – organy i Maria Perucka – skrzypce. Serdecznie zapraszamy do udziału. Następny koncert będzie w niedzielę 18 lipca.

7. Wzorem ubiegłych lat, także i w tym roku, wyrusza Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę. Również Grupa Kartuska ma możliwość przyłączyć się do pątników, niosących intencje swoje i swoich najbliższych do tronu Jasnogórskiej Pani. Wspólną wędrówkę rozpoczniemy dnia 29 lipca Mszą Świętą w kolegiacie. Spotkanie przed pielgrzymką odbędzie się 22 lipca po Mszy Świętej o godz.18.00 w kolegiacie. Więcej informacji na profilu Facebook Grupy Kaszubskiej oraz na spotkaniu organizacyjnym. Zapraszamy serdecznie do udziału we wspólnym pielgrzymowaniu. Przewodnikiem Grupy Kartuskiej będzie Ks. Marcin Hopa – wikariusz Parafii św. Wojciecha w Kartuzach.

8. Msza św. za ++Siostry z 39 Róży pw. Św. Teresy od Dzieciatka Jezus oraz ++Księży z naszej Parafii w czwartek o godz.18.00, w intencji Ojca św., naszych Księży Biskupów, Kapłanów naszej Parafii, Ojca Jonasza oraz o powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne, do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i do życia konsekrowanego w sobotę o godz.8.00.

9. W przyszłą niedzielę kolekta na nasze parafialne inwestycje.

10. W tym tygodniu patronują nam:
– we wtorek 6 lipca – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica, patronka dzieł misyjnych w Polsce, założycielka pisma „Echo z Afryki”, animującego ruchy misyjne;
– w czwartek 8 lipca – św. Jan z Dukli (ok. 1414-1484), prezbiter, gorliwy duszpasterz i teolog.

11. Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i wszystkim tak serdecznie związanym z Kartuską Kolegiatą życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Sercu Bożemu i Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy wszystkich przeżywających czas wakacji. Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze