X

XIX Niedziela Zwykła

1 Krl 19,4-8 Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi
Ef 4,30 - 5,2 Naśladować Boga, który objawił swoją miłość w Chrystusie
J 6,41-51 Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Liturgia słowa zaprasza nas dzisiaj: „Spójrzcie na Pana, a rozpromienicie się radością!”. Pan Bóg umacnia nas w codziennych zmaganiach, jak pokrzepiał proroka Eliasza, troszcząc się o niego i wysyłając do niego anioła, który czuwał nad nim. Jak przypomina Paweł Apostoł, towarzyszy nam Duch Święty, który pragnie widzieć nas podobnymi w miłości do Chrystusa Pana. Ewangelia przypomina nam, że Jezus jest Chlebem żywym, który zstąpił z nieba, a przyjmowanie Go daje nam życie wieczne. Wysłuchajmy teraz z uwagą i miłością Słowa Bożego, za pomocą którego Pan Bóg pragnie nas prowadzić w życiu.

1. Perspektywa wieczności jest niezwykła dla człowieka. „Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6,51) – usłyszeliśmy dzisiaj. Tak więc, nakarmieni przy ołtarzu Eucharystii, umocnieni słowem Chrystusa, odważnie kroczmy w codzienności, która jest drogą ku celowi, jaki wyznaczył nam Bóg. Sierpień jest miesiącem wielu ważnych wydarzeń, dla wielu z nas jest to także czas abstynencji od alkoholu, by dać świadectwo życia w wolności i wspierać tych, którzy żyć w trzeźwości. Nie zapominajmy o tym, jak wielką moc ma nasze codzienne świadectwo, ponieważ naszym celem jest spotkanie z Bogiem w wieczności.

2. Wykorzystajmy nasze wakacyjne wędrówki, pielgrzymki, indywidualny odpoczynek na stworzenie właściwej duchowej atmosfery, niezbędnej, aby odczuć bliską obecność Boga i umocnić naszą wiarę. Powierzajmy je Bożej Opatrzności przez ręce naszej niebieskiej Matki – Pani Jasnogórskiej, do której w tych sierpniowych dniach kierujemy nasze kroki i wspieramy modlitwą pielgrzymów.

3. W niedzielę 15 sierpnia, będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu była przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia - w tym dniu przeżywać więc będziemy nasz odpust parafialny. Sumę odpustową o godz.12.30 odprawi jego Ekscelencja Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna. Porządek mszy św. jak w każdą niedzielę, po każdej mszy św. poświęcenie kłosów zbóż, ziół i kwiatów. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Panu Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. Dlaczego właśnie w tę uroczystość w kościele błogosławimy zioła i kwiaty? Bo dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Pana Boga. Na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku niebu.

4. W sobotę 14 sierpnia spowiedź św. przed odpustem od godz.16.30 do 18.00. Przerwa o godz.17.00.

5. W sobotę, przed odpustem, po mszy św. wieczornej, tradycyjnie procesja żałobna na górny cmentarz.

6. W uroczystość odpustową Burmistrz Kartuz zaprasza na ostatni koncert XXXIX Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej na finałowy KONCERT MARYJNY. Wystąpią: Zbigniew Gach – organy, Agnieszka Banach- sopran, Magdalena Maniewska – obój i Dariusz Wójcik - recytacja.

7. 15 sierpnia przypadnie 101. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r., zwanej Cudem nad Wisłą, która zmieniła bieg historii naszej ojczyzny. Skutki tego triumfu Wojska Polskiego wpłynęły także na historię Europy, bowiem zatrzymano nawałnicę bolszewicką, która zagrażała nie tylko naszemu narodowi.

8. W piątek Dzień Fatimski - zapraszamy na godz. 17.30 na różaniec fatimski i po mszy św. Procesję Fatimską do Parku św. Jana Pawła II.

9. W sobotę w liturgii wspominamy też kapłana i męczennika, franciszkanina, św. Maksymiliana Marię Kolbego (1894-1941). Jest on bliski naszym czasom, dobrze znamy jego życie i okoliczności męczeńskiej śmierci w oświęcimskim obozie koncentracyjnym. Niech jego heroiczna miłość Pana Boga i bliźniego będzie dla nas zobowiązującym przykładem.

10. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma” i „Gościa Niedzielnego”.

11. Msza św. intencji Ojca św., naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do życia konsekrowanego i do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w sobotę o godz.8.00.

12. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii, z prośbą o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

13. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodych ludzi, którzy rozpoznają w sobie powołanie do kapłaństwa, do rozpoczęcia formacji i studiów w pelplińskim seminarium, które jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kandydaci, w tym również tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się najpóźniej do 14 września br. na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 508 830 077) oraz o złożenie w Rektoracie Seminarium odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje na temat warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej seminariumpelplin.pl oraz w gablocie ogłoszeń w naszym kościele. Można się z nimi zapoznać także w biurze parafialnym.

14. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza do udziału w jednodniowej pielgrzymce do Lichenia w poniedziałek 16 sierpnia. Wyjazd o godz.6.00, a powrót w godzinach wieczornych. Koszt 110 zł. Zapisy w biurze parafialnym.

15. W minionym tygodniu odszedł po nagrodę do Pana śp. Jan Mejer z ul. Sambora, a pogrzeb śp. Kazimierza Dalekiego ze Stegny w poniedziałek o godz.11.00 w kolegiacie, różaniec w kościele o godz.10.15 – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych drogich Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 9 sierpnia – św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein, 1891-1942), dziewica i męczennica, patronka Europy, filozof;
– we wtorek 10 sierpnia – św. Wawrzyniec (†258), diakon i męczennik;
– w środę 11 sierpnia – św. Klara (1194-1253), dziewica, wzorem św. Franciszka żyła w ubóstwie, założycielka klarysek;
– w sobotę 14 sierpnia – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), prezbiter, franciszkanin, męczennik obozu Auschwitz-Birkenau.

Wszystkim Parafianom i wakacyjnym Gościom życzymy miłego pobytu na Kaszubach, dobrymi życzeniami obejmujemy wszystkich sierpniowych jubilatów i solenizantów; a nas wszystkich niech wspiera Boże błogosławieństwo w przeżywaniu naszej uroczystości odpustowej ku czci Maryi Wniebowziętej i w naszych codziennych poczynaniach – Szczęść Boże!

Wasi Duszpasterze