X

XXIV Niedziela Zwykła

Iz 50,5-9a Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach
Jk 2,14-18 Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa
Mk 8,27-35 Zapowiedź męki Chrystusa

Liturgia słowa ukazuje nam dziś potrzebę zmiany myślenia u tego, który idzie za Jezusem. Szukając pomocy przede wszystkim u Pana Boga, może realizować Jego wolę, mężnie i cierpliwie stawiając czoła przeciwnościom, jak czytamy w Księdze Proroka Izajasza. Nazywanie się chrześcijaninem to przede wszystkim okazywanie troski swoim braciom i siostrom, nie tyle słowem, co czynem, jak podkreśla Święty Jakub. Charakterystyczną cechą ucznia Pana Jezusa jest towarzyszenie Mu w codzienności, to otwartość na Ducha Bożego, myślenie po Bożemu, czyli według woli Bożej, a nie według ludzkich dążeń i celów. Abyśmy potrafili prowadzić się Panu Bogu w naszym życiu, abyśmy pozwolili Bogu mówić w naszym sercu, wysłuchajmy teraz Słowa Bożego, niech ono nas przemienia w ludzi według Serca Bożego.

1. Dzisiaj łączymy się w modlitwie z całym Kościołem w Polsce przeżywając Beatyfikację Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej – Msza Święta z obrzędem beatyfikacji o godz.12.00. Złączmy nasze serca we wdzięcznej modlitwie za wielkich nowych błogosławionych Kościoła Świętego.

2. Dzisiaj odpust w Sianowie. Suma o godz. 11.30. Piesza pielgrzymka wyruszy o godz.7.00 z kolegiaty, natomiast ze względu na zaplanowany rajd rowerowy na trasie Prokowo Kartuzy w godz.12.30-16.00 – droga będzie zamknięta - nie wracamy z Sianowa pieszo tylko indywidualnie.

3. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Chodzi o wielkie dzieło kształtowania przyszłych pokoleń, ich świata wartości, postaw życiowych, które będą je wyróżniały w codzienności. Niech to będzie nie tylko czas szczególnej modlitwy, lecz także okazja do refleksji, jakie dajemy świadectwo życia. Nie wolno nam bowiem zapomnieć, że to właśnie świadectwo jest wsparciem lub degradacją procesu wychowania, nad którym trudzą się rodzice i wychowawcy.

4. W tym czasie w kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

5. W poniedziałek Dzień Fatimski – zapraszamy na godz.17.30 na różaniec i po mszy św. do udziału w Procesji Fatimskiej do Parku św. Jana Pawła II.

6. We wtorek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża.

7. Zapraszamy serdecznie do wspólnego dziękczynienia za tegoroczne plony ziemi we wtorek o godz.17.30 pod Łapalickim Krzyżem. W czasie mszy św. będziemy prosili Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmiemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr. Serdecznie zapraszamy do udziału.

8. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na Nowennę do Matki Bożej Bolesnej do wtorku 14.09. 2021 o godz.17.30.

9. W sobotę 18 września zapraszamy do udziału w uroczystościach odpustowych w Kościerzynie ku czci Matki Bożej Bolesnej, który jest świętem Róż Różańcowych Rejonu Kościerskiego. Program: godz.11.45 – procesja z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej z kopią Jej figury na Plac Jana Pawła II, godz.12.00 – suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Biskupa Pomocniczego Arkadiusza Okroja.

10. Dnia 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prosimy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami.

11. Burmistrz Kartuz i Zarząd Koła Związku Kombatantów RP oraz Byłych Więźniów Politycznych zapraszają na Uroczystości Obchodów 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość w czwartek: o godz.10.00 Msza Święta w kościele św. Kazimierza i o godz.11.00 uroczystości przy pomniku w Kaliskach.

12. Apostolstwo Dobrej Śmierci serdecznie zaprasza do udziału w dniach 15 i 16 października w pielgrzymce do Częstochowy oraz do Sanktuariów: Matki Bożej Gidelskiej w Gidlach i św. O.Pio na Przeprośnej Górce. Koszt: 230 zł (cena zawiera: transport, nocleg-pokoje 2os, śniadanie i obiad w drodze). Zapisy w biurze parafialnym.

13. Duszpasterstwo osób niesłyszących zaprasza na Mszę Świętą w języku migowym, która odbędzie się w przyszłą niedzielę (19 września), o godz. 15:00, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia (Szarytki) w Kartuzach, przy ul. Gdańskiej 12.

14. W przyszłą niedzielę kolekta na W.S.D. w Pelplinie.

15. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.

16. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii, z prośbą o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

17. We wtorek po Mszy Świętej o godz.18.00 zapraszamy do kościoła młodzież klas VIII Szkoły Podstawowej, która pragnie rozpocząć przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

18. Msza św. za ++Amazonki we wtorek o godz.18.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog i opiekę Matki Bożej dla Rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Kartuzach, Członków ich Rodzin oraz za zmarłych Rzemieślników i zmarłych z ich Rodzin w środę o godz.9.00, a w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.

19. W minionym czasie odeszła po nagrodę do Pana śp. Krystyna Socha z ul. Klonowej – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 13 września – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Kościoła;
– w środę 15 września – Najświętsza Maryja Panna Bolesna;
– w czwartek 16 września – święci męczennicy Korneliusz (†253), papież, i Cyprian (†258), biskup, gorliwi duszpasterze i obrońcy wiary;
– w sobotę 18 września – św. Stanisław Kostka (1550-1568), patron Polski, dzieci i młodzieży.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej Kaszub z Sianowa polecamy kochanych Parafian, miłych Gości, dzieci i młodzież na nowy rok szkolny, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu.

Wasi Duszpasterze