X

XXX Niedziela Zwykła

Jr 31,7-9 Pan wybawił swój lud
Hbr 5,1-6 Chrystus kapłanem na wieki
Mk 10,46b-52 Uzdrowienie niewidomego z Jerycha

Pan Bóg przywraca nam zdrowie, siły i radość. Tę prawdę przypomina nam dziś liturgia słowa. Prorok Jeremiasz wzywa do radości z odnalezienia Bożej drogi prowadzącej do zbawienia. Autor Listu do Hebrajczyków mówi o Chrystusie, który jest Arcykapłanem, jedynym Po-średnikiem między Bogiem a ludźmi, który może w pełni zadośćuczynić za nasze grzechy. Kiedy zgrzeszymy, możemy, jak dzisiejszy bohater Ewangelii, rozpaczliwie wołać o pomoc do Pana Jezusa. Mimo naszej biedy, zarówno tej duchowej, jak i materialnej, będziemy wysłuchani dzięki naszej wierze. Zatroszczmy się o nią.

1. Bóg słyszy nasz głos, nasze wołanie nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że nie jesteśmy w stanie przebić się przez współczesny szum, który zewsząd nas otacza. On potrafi wyłuskać nasze wołanie pełne wiary, miłości i zaufania jak wołanie Bartymeusza. Kiedy wkraczamy w mury kościoła, wchodzimy w szczególną przestrzeń, którą wydzielamy ze świata, by tu spotkać się z Bogiem, słuchać Jego słowa, doznawać uzdrowienia, które dokonuje się przez sakramentalne znaki. Trwajmy w dziękczynieniu za te wszystkie dary.

2. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

3. W środę, 27 października o godz.18.00 Ksiądz Biskup Pomocniczy Arkadiusz Okroj udzieli młodzieży z klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Sakramentu Bierzmowania. Kandydaci do przyjęcia tego sakramentu są zobowiązani do uczestniczenia w Nowennie do Du-cha Świętego w łączności z nabożeństwem różańcowym o godz. 17:30. Ponadto w poniedziałek (25.10) po Mszy świętej o godz. 18:00 odbędzie się ostatnie spotkanie przygotowujące do przyjęcia tego sakramentu. Spowiedź przed bierzmowaniem dla kandydatów i świadków we wtorek (26.10) od godz. 16:30. Zachęcamy i prosimy o modlitwę w intencji wszystkich, którzy mają przyjąć sakrament bierzmowania i ich Rodzin.

4. W środę przypada rocznica nominacji Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny (2012), którego Bóg niech zachowa w najdłuższe lata, pamiętajmy więc w tym dniu szczególnie w na-szych modlitwach o naszym Arcypasterzu.

5. W poniedziałek 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych W tym dniu uwielbiamy Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie. Porządek nabożeństw żałobnych będzie następujący: w poniedziałek przed południem Msze Święte jak w każdą niedzielę, po południu o godz. 13.30 w kolegiacie Msza Święta w intencji wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, po tej Mszy Świętej żałobna procesja na górny cmentarz, w czasie procesji wysłucha-my okolicznościowego kazania i o godz.18.00.

6. We wtorek, 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Msze Święte o godz.7.00, 8.30, 11.00, 16.00, po tej Mszy Świętej wyruszy procesja żałobna na dolny cmentarz z udziałem orkiestry strażackiej i zaraz po procesji msza św. w intencji zmarłych Strażaków Zawodowych, Członków OSP Kartuzy, ++Członków Orkiestry Strażackiej, ++ Emerytów i Rencistów Braci Strażackiej. Natomiast na cmentarzu w Bilowie porządek będzie następujący: w poniedziałek 1 listopada msza św. w kościele św. Wojciecha o godz.10.30 i po mszy św. nabożeństwo żałobne na cmentarzu w Bilowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólną naszą troskę o nasz cmentarz i poszczególne groby. Jest to wyraz naszej wiary i wdzięcznej pamięci o naszych Przodkach i Bliskich. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami ode-szli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

7. Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nad-chodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.

8. Podobnie jak w ubiegłych latach, aby podać dokładną datę i godzinę kiedy w modlitwie różańcowej będziemy powierzać zmarłych polecanych naszym wspólnym modlitwom intencje modlitw różańcowych – zdrowaśki będzie można składać tylko w biurze parafialnym, od-mawiać je będziemy przez całą Oktawę Święta Zmarłych, od 1 do 8 listopada codziennie o godz.17.30, natomiast na msze św. zbiorowe w listopadzie można składać w kościele, jak również w biurze. Msze św. zbiorowe będą 2, 7, 14 i 21 listopada 2021 roku o godz.11.00.

9. Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach wraz z Kartuskim Centrum Kultury organizuje kolejny już Bal Wszystkich Świętych. Zabawa odbywać się będzie w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury w niedzielę 31 października 2021r. od godziny 16.00 do 18.00. Zapraszamy wszystkie dzieci, bez względu na wiek, w przebraniu za jakiegoś świętego lub anioła. Przewidziane są wspólne zabawy, śpiew, tańce, poczęstunek i modlitwa różańcowa.

10. Kończy się październik – miesiąc różańca. Warto zadać sobie pytania: Czy choć raz w tym miesiącu modliłem się na różańcem w intencjach swoich bliskich? Czy udało mi się zebrać rodzinę i zaprosić ją do wspólnej modlitwy?

11. Zatem zapraszamy na wspólne różańcowe nabożeństwa w intencji błagalnej ustania epidemii, z prośbą o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych:
• Dla dorosłych codziennie przed mszą św. wieczorną na godz.17.30
• Dla dzieci we wtorek i w piątek na godz.16.30.
• Przy Krzyżu w Łapalicach w dni powszednie na godz.17.00, w niedziele i święta na godz.14.00

W tym tygodniu patronują nam:
– w czwartek 28 października – święci apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, według tradycji głosili wiarę w Mezopotamii i Persji, gdzie ponieśli śmierć męczeńską.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze