X

W Kościele powszechnym rozpoczął się czas synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie. W piątek, 22 października biskup pelpliński Ryszard Kasyna rozpoczął diecezjalny etap tego czasu rozeznawania, który dla nas wszystkich może być czasem refleksji, co mówi Bóg w Kościele i do Kościoła. Módlmy się zatem o błogosławione owoce synodu niniejszą modlitwą:

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.

 

PYTANIA SYNODALNE:

1.       Co Cię zachwyca w Kościele?

2.       W jaki sposób najbardziej doświadczasz Boga w Kościele?

3.       Co Cię smuci w Kościele?

4.       Co przysłania Boga obecnego w Kościele?

5.       Jak myślisz, czego pragnie dzisiaj Duch Święty od Kościoła?

6.       Co jest dzisiaj największą trudnością w Kościele?

7.       Jak sądzisz, do kogo Kościół nie dociera?

8.       Jak sądzisz, co sprawia, że ludzie odchodzą z Kościoła?

9.       Co możemy zrobić, aby Ci, którzy odsunęli się od Kościoła do Niego powrócili?

10.   W jaki sposób z miłością należy głosić prawdę o Jezusie Chrystusie osobom:

·         innego wyznania,

·         o odmiennych poglądach,

·         ochrzczonym niepraktykującym,

·         żyjącym w związkach niesakramentalnych.

11.   Jaka jest skuteczność mediów katolickich? Co na to wpływa?

12.   W jaki sposób Kościół powinien być obecny w mediach i Internecie?

13.   Kiedy i jak możesz się wypowiedzieć w Kościele?

14.   Czy czujesz się wysłuchany w Kościele? W czym to się przejawia?

15.   Co utrudnia głębokie przeżywanie Mszy Świętej?

16.   W jaki sposób uczestniczyć w Eucharystii, aby przemieniała życie?

17.   Jak sądzisz, jakie zagrożenia wiążą się z posługą kapłana?

18.   Czy wspierasz kapłanów, aby byli zaangażowanymi sługami Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, to w jaki sposób?

19.   Czy parafie oraz kapłani troszcząc się o zbawienie ludzi współpracują ze sobą? Jak wygląda ta współpraca?

20.   Jakie są mocne i słabe strony Twojej wspólnoty parafialnej?

21.   Czy i jaki mam kontakt z księżmi z parafii?

22.   Jakie zadania może podjąć osoba świecka w Twojej parafii?

23.   Co parafia może zrobić dla Ciebie?

24.   W jaki sposób możemy rozwinąć współpracę pomiędzy świeckimi a kapłanami, aby jedni i drudzy czuli się odpowiedzialni za Kościół?

Odpowiedzi na powyższe pytania można składać w zakrystii. Spotkanie synodalne na etapie parafialnym odbędzie się w niedzielę, 14 listopada o godz. 15:00.