X

XXXI Niedziela Zwykła

Pwt 6,2-6 Będziesz miłował Boga z całego serca
Hbr 7,23-28 Nieprzemijające kapłaństwo
Mk 12,28b-34 Największe przykazanie

„Słuchaj!” – mówimy, gdy chcemy powiedzieć komuś coś ważnego. „Słuchaj!” – tak mówi dziś do nas Pan Bóg w swoim słowie. Usłyszymy w Księdze Powtórzonego Prawa, że przykazania Boże są nam dane, abyśmy nie błądzili, dlatego warto je mieć zawsze w swoim sercu, aby nimi żyć. „Słuchaj!” – Pan Jezus powtarza to wezwanie w Ewangelii. „Słuchaj!” – bo jesteś kochany i powołany do miłości. Rozważmy zatem Słowo Boże, aby nim żyć każdego dnia, zachowując je z miłością w swoim sercu.

1. Dzisiaj zapraszamy na ostatnie nabożeństwo różańcowe na godz.17.30, natomiast już na godz.17.00 zapraszamy na nabożeństwo uwielbienia Pana Boga za wstawiennictwem Wszystkich Świętych.

2. Jutrzejsza uroczystość Wszystkich Świętych będzie miała bardzo radosny charakter, bowiem będziemy wspominali tych, którzy żyli przed nami i po wypełnieniu woli Bożej osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej.

3. W tym dniu uwielbiamy Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie. Porządek nabożeństw będzie następujący: w poniedziałek przed południem Msze Święte jak w każdą niedzielę, po południu o godz. 13.30 w kolegiacie Msza Święta w intencji wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, po tej Mszy Świętej żałobna procesja na górny cmentarz, w czasie procesji wysłuchamy okolicznościowego kazania i Msza Święta o godz.18.00, o godz.17.30 różaniec za zmarłych poleconych w wypominkach.

4. We wtorek, 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Msze Święte o godz.7.00, 8.30, 11.00, 16.00, po tej Mszy Świętej wyruszy procesja żałobna na dolny cmentarz z udziałem orkiestry strażackiej i zaraz po procesji msza św. w intencji zmarłych Strażaków Zawodowych, Członków OSP Kartuzy, ++Członków Orkiestry Strażackiej, ++ Emerytów i Rencistów Braci Strażackiej. Natomiast na cmentarzu w Bilowie porządek będzie następujący: w poniedziałek 1 listopada msza św. w kościele św. Wojciecha o godz.10.30 i po mszy św. nabożeństwo żałobne na cmentarzu w Bilowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólną naszą troskę o nasz cmentarz i poszczególne groby. Jest to wyraz naszej wiary i wdzięcznej pamięci o naszych Przodkach i Bliskich. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

5. Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.

6. Podobnie jak w ubiegłych latach, aby podać dokładną datę i godzinę kiedy w modlitwie różańcowej będziemy powierzać zmarłych polecanych naszym wspólnym modlitwom intencje modlitw różańcowych – zdrowaśki będzie można składać tylko w biurze parafialnym, odmawiać je będziemy przez całą Oktawę Święta Zmarłych, od 1 do 8 listopada codziennie o godz.17.30, natomiast na msze św. zbiorowe w listopadzie można składać w kościele, jak również w biurze. Msze św. zbiorowe będą 2, 7, 14 i 21 listopada 2021 roku o godz.11.00.

7. Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach wraz z Kartuskim Centrum Kultury organizuje kolejny już Bal Wszystkich Świętych. Zabawa odbywać się będzie w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury dzisiaj od godziny 16.00 do 18.00. Zapraszamy wszystkie dzieci, bez względu na wiek, w przebraniu za jakiegoś świętego lub anioła. Przewidziane są wspólne zabawy, śpiew, tańce, poczęstunek i modlitwa różańcowa.

8. Msza św. za++ Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci we wtorek o godz.16.00, za ++Siostry z 41 Róży Niewiast, ++Członków ich Rodzin oraz ++Kapłanów naszej parafii w środę o godz.18.00, za++ z II Róży Ojców pw. św. Józefa oraz ++Kapłanów naszej parafii w niedziele o godz.7.00, W dniu ziemskich urodzin i w roku Ks. Bpa K. Dominika w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim - z prośbą o beatyfikację Sługi Bożego Ks. Bpa Konstantyna Dominika w niedzielę o godz.11.00.

W tym tygodniu patronuje nam:
– w czwartek 4 listopada – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, gorliwy duszpasterz. Imieniny obchodzi nasz Ks. Wikariusz Karol Ciesielski, obdarzmy Go naszymi życzeniami i modlitwą w tym dniu szczególnie.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Królowej Różańcowej i Matce z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze