X

Uroczystość Wszystkich Świętych

Ap 7,2-4.9-14 Triumf wybranych
1 J 3,1-3 Ujrzymy Boga takim, jakim jest
Mt 5,1-12a Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie

Święci to domownicy Pana Boga. Księga Apokalipsy wspomina, że święty to uczestnik zgromadzenia przed Panem Bogiem, ubrany w białą, czystą szatę, trzymający palmę zwycięstwa w dłoni, oddający Bogu cześć wraz z wszystkimi mieszkańcami nieba. Tę charakterystykę uszczegóławia Święty Jan w drugim czytaniu, opisując świętego jako dziecko Boże, niezwykle podobne do Pana Boga, którego ogląda. Święci są szczęśliwi, o czym wspomina dzisiejsza Ewangelia. Szczęściem jest przebywać z Bogiem, współczuć i współdziałać z Nim, nawet cierpieć w Jego imię, choć z pełną nadzieją wynagrodzenia wierności w trudach. Świętości uczymy się od samego Boga i świętych, tych wyniesionych na ołtarze i tych bezimiennych. Niech Pan Bóg nas prowadzi do świętości.

1. Wpatrujemy się dziś oczyma wiary na niebieskie Jeruzalem, gdzie Pan Bóg przebywa ze swoimi świętymi. Radujmy się ze zwycięstwa niezliczonych zastępów zbawionych i prosimy o orędownictwo za nami, pozostającymi na drodze ku świętości. Oddając cześć wszystkim mającym udział w chwale Chrystusa, odnówmy w sobie pragnienie żarliwej więzi ze Zbawicielem.
Dzisiaj więc uwielbiamy Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie. Porządek nabożeństw żałobnych jest następujący: w poniedziałek przed południem Msze Święte jak w każdą niedzielę, po południu o godz. 13.30 w kolegiacie Msza Święta w intencji wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, po tej Mszy Świętej żałobna procesja na górny cmentarz, w czasie procesji wysłuchamy okolicznościowego kazania i o godz.18.00; o godz.17.30 różaniec za zmarłych poleconych w wypominkach.

2. Jutro, we wtorek, 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Msze Święte o godz.7.00, 8.30, 11.00, 16.00, po tej Mszy Świętej wyruszy procesja żałobna na dolny cmentarz z udziałem orkiestry strażackiej i zaraz po procesji msza św. w intencji zmarłych Strażaków Zawodowych, Członków OSP Kartuzy, ++Członków Orkiestry Strażackiej, ++ Emerytów i Rencistów Braci Strażackiej. Natomiast na cmentarzu w Bilowie porządek będzie następujący: w poniedziałek 1 listopada msza św. w kościele św. Wojciecha o godz.10.30 i po mszy św. nabożeństwo żałobne na cmentarzu w Bilowie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólną naszą troskę o nasz cmentarz i poszczególne groby. Jest to wyraz naszej wiary i wdzięcznej pamięci o naszych Przodkach i Bliskich. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

3. Podobnie jak w ubiegłych latach, aby podać dokładną datę i godzinę kiedy w modlitwie różańcowej będziemy powierzać zmarłych polecanych naszym wspólnym modlitwom intencje modlitw różańcowych – zdrowaśki będzie można składać tylko w biurze parafialnym, odmawiać je będziemy przez całą Oktawę Święta Zmarłych, od 1 do 8 listopada codziennie o godz.17.30, natomiast na msze św. zbiorowe w listopadzie można składać w kościele, jak również w biurze. Msze św. zbiorowe będą 2, 7, 14 i 21 listopada 2021 roku o godz.11.00.

4. Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

5. Ze względu na oktawę Święta Zmarłych modlitwa za Ojczyznę będzie w tym miesiącu nie w pierwszą tylko w drugą środę miesiąca tj.: 10 listopada w przeddzień naszego Narodowego Święta.

6. W najbliższą środę po Mszy Świętej zapraszamy wszystkich Członków Parafialnego Zespołu Caritas na spotkanie.

7. W tym tygodniu dni eucharystyczne:
• w czwartek zapraszamy na godzinę świętą na godz. 17.00. Pamiętajmy, że takich będziemy mieli kapłanów, o jakich będziemy się modlili i jakich będziemy wspierali modlitwą. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy modlą się za kapłanów i o powołania.
• w piątek po mszy św. o godz.7.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, spowiedź od godz.16.00, o godz.16.30 Msza Święta po której adoracja Najświętszego Sakramentu do rozpoczęcia Mszy Świętej o godz.18.00.
• W sobotę - nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę odwiedzimy Chorych z posługą sakramentalną.

8. W przyszłą niedzielę:
• Suma z liturgią w języku kaszubskim
• godz.15.00 nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie III Zakonu św. Franciszka

9. W Kościele powszechnym trwa czas SYNODU, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie. Jako wspólnota w parafii także chcemy słuchać głosu Ducha Świętego i odkrywać to, czego On pragnie dla Kościoła. Dlatego zapraszamy wszystkich Parafian na spotkanie synodalne na etapie parafialnym, które odbędzie się w niedzielę 14 listopada o godz.15.00. Spotkanie rozpocznie się wspólną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem. Po niej będzie wspólna rozmowa, podczas której każdy będzie mógł się wypowiedzieć i podzielić swoim doświadczeniem życia w Kościele i spostrzeżeniami mogącymi pomóc w ożywieniu Kościoła jako wspólnoty. Zachęcamy do zapoznania się z problematyką i zagadnieniami ( na stronie internetowej Diecezji Pelplińskiej i naszej Parafii). Można również włączyć się poprzez zabranie głosu udzielając odpowiedzi na postawione pytania (wszystkie lub wybrane) i złożenie do koszyka w zakrystii.

10. W przyszłą niedzielę przypada rocznica ziemskich urodzin Sługi Bożego Ks. Biskupa Konstantyna Dominika. Zapraszamy na Mszę Świętą w dniu ziemskich urodzin i w roku Ks. Bpa k. Dominika w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim - z prośbą o beatyfikację Sługi Bożego Ks. Bpa Konstantyna Dominika w niedzielę o godz.11.00. Przed Mszą Świętą wygłosi prelekcję o Słudze Bożym Pan Bogdan Wiśniewski z Pelplina, a Mszę Świętą uświetni regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby.

Wypełniajmy czas dni, które przed nami modlitwą za tych, którzy odeszli do wieczności i wdzięczną o nich naszą pamięcią serca.

Wasi Duszpasterze