X

XXXIII Niedziela Zwykła

Dn 12,1-3 Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych
Hbr 10,11-14.18 Skuteczność ofiary Chrystusa
Mk 13,24-32 Sąd ostateczny

Liturgia słowa przedostatniej niedzieli roku liturgicznego skupia naszą uwagę na czasach ostatecznych. Wizja zawarta w Księdze Proroka Daniela zapowiada wystąpienie Archanioła Michała w okresie największego ucisku, zbawienie zapisanych w Bożej księdze i zmartwychwstanie umarłych. O takim ucisku wspomina Pan Jezus w Ewangelii, obrazując wydarzenia, które w człowieku budzą przerażenie i lęk. Ale jest to jednocześnie moment przyjścia Syna Człowieczego na końcu czasów i ostateczny triumf, kiedy zasiądzie po prawicy Boga. Posłuchajmy Słowa Bożego, chwytając się mocno Chrystusa, abyśmy pozostali Mu wierni, a zwłaszcza w chwili próby, bo w Bożych rękach będziemy zawsze bezpieczni.

1. Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na tym świecie jest tylko etapem pielgrzymki ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował nam Bóg. Wobec wydarzeń, które czasem mają cechy apokaliptyczne, w sercu człowieka pojawia się strach i niepokój. Nie możemy jednak zapomnieć, że Chrystus nas odkupił, że jesteśmy wezwani, by przyjąć Jego perspektywę. Świat się zmienia, lecz Słowo Boga trwa na wieki. Każdy nasz udział w Eucharystii jest wyrazem naszej czujności, ufności i gotowości na spotkanie z Panem.

2. Obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku obejmujemy szczególną modlitwą prześladowanych chrześcijan w Libanie. Obchodzimy także Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka w 2016 r. na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Niech nasze serca i oczy będą wrażliwe na tyle, by dostrzegać potrzebujących i ubogich, którzy czasem żyją blisko nas. Zachęcamy, by włączać się w różne akcje charytatywne organizacji społecznych i kościelnych. Bóg zapłać za złożone ofiary do puszek dla prześladowanych chrześcijan w Libanie.

3. W przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela przed Adwentem. Po mszy św. o godz.11.00 odnowimy nasze oddanie Sercu Najświętszemu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

4. W Kościele powszechnym trwa czas SYNODU, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie. Jako wspólnota w parafii także chcemy słuchać głosu Ducha Świętego i odkrywać to, czego On pragnie dla Kościoła. Dlatego zapraszamy wszystkich Zelatorów Żywego Różańca, Liderów wszystkich wspólnot, grup i stowarzyszeń naszej parafii oraz wszystkich Parafian na spotkanie synodalne na etapie parafialnym, które odbędzie się dzisiaj w niedzielę o godz.15.00. Spotkanie rozpocznie się wspólną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem. Po niej będzie wspólna rozmowa, podczas której każdy będzie mógł się wypowiedzieć i podzielić swoim doświadczeniem życia w Kościele i spostrzeżeniami mogącymi pomóc w ożywieniu Kościoła jako wspólnoty. Zachęcamy do zapoznania się z problematyką i zagadnieniami ( na stronie internetowej Diecezji Pelplińskiej i naszej Parafii oraz są wyłożone na stolikach). Można również włączyć się poprzez zabranie głosu udzielając odpowiedzi na postawione pytania (wszystkie lub wybrane) i złożenie do koszyka w zakrystii.

5. W związku z przeniesieniem przez papieża Franciszka obchodów Światowego Dnia Młodzieży na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży zaprasza na spotkanie modlitewne do bazyliki katedralnej w Pelplinie 20 listopada 2021 r. o godz. 18.00. Na wzór spotkań w trakcie Światowych Dni Młodzieży, odbędzie się muzyczny wieczór modlitewny, na który w szczególny sposób zaproszona jest młodzież zaangażowana w ruchy i stowarzyszenia katolickie.

6. Wydział Duszpasterski Kurii Pelplińskiej zaprasza księży proboszczów do zorganizowania w parafiach rekolekcji o nazwie „Rodzina33”. Rekolekcje mają formę indywidualnej pracy rodzin - zarówno dorosłych jak i dla dzieci - w oparciu o materiały dostępne online na stronie www.rodzina33.pl. Na stronie dostępne są także materiały pomocne dla duszpasterzy. Rekolekcje te w naszej Parafii rozpoczniemy 21 listopada 2021r. podczas Mszy Świętej o godz.18.00, na którą zapraszamy wszystkie rodziny pragnące je przeżywać i trwać będą 33 dni do 23 grudnia 2021 r., a ich zwieńczeniem będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w Niedzielę Świętej Rodziny, 26 grudnia br. , natomiast wszyscy uczestnicy rekolekcji będą się spotykać w tym czasie na wspólnej modlitwie i podsumowaniu tygodnia na Mszy Świętej w każdą niedzielę o godz.18.00 . Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału.

7. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma” i innych czasopism.

8. Msza św. zbiorowa za zmarłych poleconych naszym modlitwom dzisiaj i w przyszłą niedzielę o godz.11.00.

9. Przypominamy, że ze względu na trwającą pandemię Stolica Święta przedłużyła możliwość uzyskania odpustów za zmarłych na cały listopad w dowolnie ośmiu wybranych dniach.

10. W czasie Adwentu, który już niebawem rozpoczniemy chcemy pamiętać o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które są już do nabycia w naszym kościele i włączenie się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, świece rozprowadzamy w formie cegiełek w cenie – mała świeca 8 zł, duża 15 zł

11. W przyszłą niedzielę kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

12. Ksiądz Proboszcz Parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Borowie zwraca się z prośba o wsparcie remontu kaplicy szpitalnej w Dzierżążnie. Szpital Rehabilitacyjny jest filią Szpitala w Kościerzynie. Od ponad 1,5 roku w kaplicy nie sprawuje się Mszy Świętych. Pandemia oraz fakt, że pomieszczenie Kaplicy jest w opłakanym stanie i wymaga generalnego remontu: wymiany i wzmocnienia sufitu, nowej instalacji elektrycznej, nowego oświetlenia, ocieplenia, obłożenia ścian płytami, wentylacji, nowego nagłośnienia, wymalowania, remontu zakrystii i korytarza mobilizują do szybkiego działania. Mimo starań parafia nie zdobyła środków zewnętrznych, dlatego w przyszłą niedzielę w parafiach naszego dekanatu będzie zbiórka, którą przeprowadza wolontariusze z Borowa na rzecz remontu Kaplicy Szpitalnej, z której korzystają wszyscy mieszkańcy naszego Powiatu.

13. Ze względu na to, że zbiórka na remont Kaplicy szpitalnej była wcześniej zaplanowana, dlatego ogłoszona w Kościele ogólnopolska zbiórka funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej odbędzie się u nas za dwa tygodnie 28 listopada w ramach zbiórki na rzecz Caritasu, jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone - za pośrednictwem Caritas - na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego.

14. Msza św.za ++ z Rodzin 44 Róży matek oraz Kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii w poniedziałek o godz.8.00, za ++Siostry II Róży Niewiast, członków ich Rodzin i Kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii we wtorek o godz.18.00, o Miłosierdzie Boże i radość nieba dla Zmarłych z Rodzin Nowego Osiedla i Os. XX Lecia przyjmujących Matkę Bożą Pielgrzymującą oraz dla ++Kapłanów z naszej Parafii w środę o godz.8.00, za ++Siostry z 26 Róży Matek w czwartek o godz.18.00, w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.

15. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana: śp. Eugeniusz Roszkowski z ul. Sambora, śp. Anna Łucja Bladowska z Os. XX Lecia, śp. Krystyna Formella z Niemiec, śp. Maria Tatarzycka z ul. Krasickiego, a pogrzeb śp. Jana Plichta z ul. Słowackiego w poniedziałek o godz. 13.00 w kolegiacie, wcześniej o godz.12.15 różaniec w kościele i śp. Danuty Jarzymowskiej z Gdańska we wtorek o godz.13.00 w kolegiacie, o godz.12.15 różaniec w kościele – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

W tym tygodniu patronują nam:
– w środę 17 listopada – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica, żona Ludwika IV, po śmierci męża poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, znana z niezwykłego miłosierdzia wobec ubogich;
– w czwartek 18 listopada – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, zginęła z rąk carskiego żołnierza w obronie czystości, patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc;
– w sobotę 20 listopada – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, powstaniec styczniowy, karmelita, niezwykły spowiednik.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze