X

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

Dn 7,13-14 Królestwo Syna Człowieczego
Ap 1,5-8 Chrystus jest władcą królów ziemi
J 18,33b-37 Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

Słowo Boże kreśli dziś przed nami obraz królestwa Bożego. Pan Jezus na końcu czasów będzie sprawować wieczną władzę i trwałe panowanie nad wszystkimi narodami, ludami i językami. Ta wizja prorocka koresponduje z opisem z Apokalipsy według Świętego Jana. Prawda, będąca kluczem w ewangelicznym dialogu między Panem Jezusem a Piłatem, jest obrazem wierności Pana Boga, który przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie i budować królestwo prawdy i pokoju. Słuchając Słowa Bożego, przylgnijmy mocno do Chrystusa Króla i uznajmy w Nim naszego Pana i Zbawiciela.

1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejszą niedzielę warto zapytać się siebie: na ile świadomie przeżywam rok liturgiczny i czynnie włączam się w jego celebracje? Warto też spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania, pogłębiania mojej przyjaźni z Panem Bogiem i bliźnimi. Pamiętajmy, że zawsze jest czas i miejsce, aby to jeszcze naprawić. Tylko zjednoczeni z Chrystusem możemy zdążać do jedności królestwa, w którym Pan Bóg „otrze wszelką łzę” i będzie wszystkim we wszystkich. Dzisiaj po mszy św. o godz. 11.00 uroczyste nabożeństwo z aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana i powierzeniem całej naszej Parafii. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust w Borowie – suma o godz.11.00.

2. Wydział Duszpasterski Kurii Pelplińskiej zaprasza księży proboszczów do zorganizowania w parafiach rekolekcji o nazwie „Rodzina33”. Rekolekcje mają formę indywidualnej pracy rodzin - zarówno dorosłych jak i dla dzieci - w oparciu o materiały dostępne online na stronie www.rodzina33.pl. Na stronie dostępne są także materiały pomocne dla duszpasterzy. Rekolekcje te w naszej Parafii rozpoczniemy 21 listopada 2021r. podczas Mszy Świętej o godz.18.00, na którą zapraszamy wszystkie rodziny pragnące je przeżywać i trwać będą 33 dni do 23 grudnia 2021 r., a ich zwieńczeniem będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w Niedzielę Świętej Rodziny, 26 grudnia br. , natomiast wszyscy uczestnicy rekolekcji będą się spotykać w tym czasie na wspólnej modlitwie i podsumowaniu tygodnia na Mszy Świętej w każdą niedzielę o godz.18.00 . Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału.

3. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Apostolstwa Chorych”, jest jeszcze aktualny „Pielgrzym” i inne czasopisma.

4. Ostatnia Msza Święta zbiorowa za zmarłych poleconych naszym modlitwom dzisiaj o godz.11.00.

5. Przypominamy, że ze względu na trwającą pandemię Stolica Święta przedłużyła możliwość uzyskania odpustów za zmarłych na cały listopad w dowolnie ośmiu wybranych dniach.

6. W czasie Adwentu, który już niebawem rozpoczniemy chcemy pamiętać o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które są już do nabycia w naszym kościele i włączenie się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, świece rozprowadzamy w formie cegiełek w cenie – mała świeca 8 zł, duża 15 zł

7. Ksiądz Proboszcz Parafii w Borowie zwraca się z prośba o wsparcie remontu kaplicy szpitalnej w Dzierżążnie. Szpital Rehabilitacyjny jest filią Szpitala w Kościerzynie. Od ponad 1,5 roku w kaplicy nie sprawuje się Mszy Świętych. Pandemia oraz fakt, że pomieszczenie Kaplicy jest w opłakanym stanie i wymaga generalnego remontu: wymiany i wzmocnienia sufitu, nowej instalacji elektrycznej, nowego oświetlenia, ocieplenia, obłożenia ścian płytami, wentylacji, nowego nagłośnienia, wymalowania, remontu zakrystii i korytarza mobilizują do szybkiego działania. Mimo starań parafia nie zdobyła środków zewnętrznych, dlatego dzisiaj w parafiach naszego dekanatu prowadzona jest zbiórka, przez wolontariuszy z Borowa na rzecz remontu Kaplicy Szpitalnej, z której korzystają wszyscy mieszkańcy naszego Powiatu.

8. Ze względu na to, że zbiórka na remont Kaplicy szpitalnej była wcześniej zaplanowana, dlatego ogłoszona w Kościele ogólnopolska zbiórka funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej odbędzie się u nas za dwa tygodnie 28 listopada w ramach zbiórki na rzecz Caritasu, jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone - za pośrednictwem Caritas - na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego.

9. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii, z prośbą o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych oraz o pokój na świecie i w Ojczyźnie i pokojowe rozwiązanie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

10. W przyszłą niedzielę zapraszamy serdecznie na Mszę Świętą na godz.11.00 – swoim śpiewem uświetni liturgię Zespół „KASZUBKI” z Chwaszczyna, a po Mszy Świętej będzie można nabyć płytę z pieśniami sakralnymi z Kaszub: Droga do Nieba.

11. Próba scholki dziecięcej w salce parafialnej w niedzielę o godzinie 11.00. Zapraszamy wszystkie chętne dziewczynki.

12. We wtorek po mszy świętej wieczornej spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

13. Bóg zapłać za ofiary złożone w czasie kolekty w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne, które wyniosły 7176 zł.

14. Msza św. za ++Członków 5 Róży św. Kamila, ++ z ich Rodzin i ++Kapłanów z naszej Parafii w sobotę o godz.8.00.

15. W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszła po nagrodę do Pana śp. Zuzanna Ciesielska z ul. Jeziornej – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych drogich Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 22 listopada – św. Cecylia (†III w.), dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej;
– w środę 24 listopada – świeci męczennicy Andrzej Dung-Lac (1795-1839), prezbiter, i Towarzysze, pierwsi męczennicy wietnamscy, zginęli w latach prześladowań 1773-1862.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Chrystusowi Królowi, Matce Bożej, Pani Naszej i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia

Króluj nam Chryste!
Wasi Duszpasterze