X

Boże Narodzenie

Iz 52,7-10 Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże
Hbr 1,1-6 Bóg przemówił do nas przez Syna
J 1,1-18 (J 1,1-5.9-14) Słowo stało się ciałem

Biblijni prorocy przemawiali w imieniu Boga. Wypełniając ich zapowiedzi, Bóg zesłał swojego Syna – Jezusa, który jest ostatecznym Słowem Bożym. Syn Boży stał się Synem Człowieczym, przyjmując ciało z Maryi Dziewicy. Wraz z Nim nadeszło królestwo Boże, które przyniesie ludziom pokój, dobro i zbawienie. W Jezusie spełniają się Boże obietnice, w Nim dokonuje się oczyszczenie z grzechów. W Jego Osobie Bóg zsyła nam przebaczenie i okazuje miłosierdzie. Warunkiem przyjęcia królestwa Boga na ziemi i Jego miłosierdzia jest zerwanie ze złem, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu. Wsłuchajmy się w Słowo Boże, aby nieustannie zgłębiać sens zawartych w nim pouczeń i coraz bardziej umacniać się w wierze.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” – tymi słowami Święty Jan obwieszcza nam tajemnicę narodzin Chrystusa. Dziś, w uroczystość Narodzenia Pańskiego, pochylamy się nad tajemnicą Boga, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Niech to wydarzenie napełnia nas radością i Bożym światłem. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy radosnego świętowania, otwartości na przychodzącego Pana i Jego moc. Niech Bóg udziela Wam obficie swoich darów, wspomaga swoim słowem i błogosławieństwem na drogach codzienności. Są takie święta, jest taki czas, co ślad na duszy zostawia i myślom nie daje spokoju. Są takie święta, jest taki czas, co zło w dobro zamienia, a lód twardy w sercach kruszeje. Są takie święta, jest taki czas, gdy wszyscy się jednoczą i spełniają swe życzenia. Są takie święta, jest taki czas… teraz …jest ten czas. Nowonarodzony Zbawiciel przychodzi do nas z obfitością łask. To czas niezwykły, czas pełen uroku, czas podsumowań i zadumy nad światem i naszymi uczynkami. To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i przyjaciołom. Bóg zna nasze radości i smutki, wie, czego najbardziej potrzebujemy. Życzymy sobie wzajemnie, abyśmy umieli otwierać nasze serca na Jego łaskę i by On nas wciąż wewnętrznie przemieniał i odnawiał. Niech Jego błogosławieństwo obficie spływa na nasze rodziny, naszych sąsiadów, parafię, naszą Ojczyznę i na wszystkich ludzi dobrej woli. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą, nieraz trudną, codzienność. Życzymy z całego serca Drogim Parafianom i wszystkim Gościom, a szczególnie osobom samotnym, chorym i utrudzonym różnymi problemami życia Bożej radości, miłości i pokoju płynących z tego radosnego przesłania, które od wieków płynie z Betlejem ogarniając nas ciepłem Bożej bliskości. Niech Dzieciątko Jezus hojnie obdarza Was Najmilsi wszelkimi potrzebnymi darami i obfitym błogosławieństwem. Niech przeżywane Święta będą też czasem bliskości z największą tajemnicą na ziemi, oto żywy Bóg przychodzi do nas; otwórzmy Mu drzwi do naszego życia, a On nie pozostawi nas już nigdy samych. Podczas dzisiejszej Mszy Świętej z największą radością śpiewaliśmy „Chwała na wysokości Bogu…”. Słowami tego hymnu uwielbiliśmy Boga wszechmogącego za dar narodzin Syna, który stał się jednym z nas. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Syn Boży. Niech Boża radość i miłość wypełniają kolejne dni naszego świętowania i całą naszą, nieraz trudną, codzienność. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia Syna Bożego.

Wasi Duszpasterze

1. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, najpierw za wspólny czas oczekiwania, za wspólne msze św. roratnie – i dorosłym i dzieciom, a rodzicom za pomoc dzieciom, aby mogły uczestniczyć, wszystkim, którzy przygotowali kościół do dzisiejszej uroczystości i żłóbek Państwu Danucie i Tomaszowi Zarembom, wszystkim sprzątającym kościół, co zawsze czynią z takim oddaniem, Panu Piotrowi Mrozewskiemu i wszystkim, którzy mu w tym pomagali, Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św., we wszystkich roratach tak pięknie uczestniczyli, Ceremoniarzom, Lektorom i Ministrantom z ks. Maciejem na czele, naszemu Panu Organiście, naszym Kościelnym i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, ze możemy te Święta przeżywać w takiej właśnie pięknej, rodzinnej atmosferze, a nasza prastara świątynia tuli nas wszystkich w objęciach wiary wieków, która i tej nocy wyśpiewuje Chwałę Boga, który się rodzi właśnie i dla nas.

2. Jutro drugi dzień Świąt – drugi dzień naszego świętowania i jednocześnie święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Zapraszamy wszystkich serdecznie do świątyni na modlitwę w intencji naszych rodzin, aby były one środowiskiem wzrastania w wierze, nadziei oraz miłości do Boga i ludzi. Msze Święte będą sprawowane według porządku niedzielnego, a kolekta na K.U.L. i uczelnie katolickie w Polsce. Modlimy się w intencjach KUL-u oraz innych uczelni i wydziałów teologicznych w Polsce.

3. Kuria Diecezjalna uprzejmie informuje, że biskup pelpliński Ryszard Kasyna udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 31 grudnia br.

4. W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odszedł po nagrodę do Pana śp. Zygmunt Skorowski z ul. Kochanowskiego, a pogrzeb śp. Barbary Pisarek z ul. Gdańskiej w środę o godz.13.00 w kolegiacie, o godz.12.15 różaniec w kościele – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…