XXX Niedziela Zwykła

 

Jr 31,7-9 Pan wybawił swój lud

Hbr 5,1-6 Chrystus kapłanem na wieki

Mk 10,46-52 Uzdrowienie niewidomego

            Całe życie Zbawiciela było spełnieniem proroctw Starego Testamentu. W sposób szczególny widać to w zestawieniu dzisiejszego fragmentu Księgi proroka Jeremiasza i wydarzenia opisanego przez św. Marka. Gdy więc Jeremiasz obwieszcza powrót Izraela z niewoli i każe radość tę głosić wszystkim, to Ewangelia dzisiejsza widzi spełnienie tego proroctwa w przechodzeniu Chrystusa przez Jerycho. Gdy prorok zachwyca się, że w powracającym tłumie są niewidomi i chromi, to Ewangelista wskazuje, że tak dzieje się autentycznie dzięki cudom Chrystusa. Przytoczone przykłady mówią, że rzeczywiście Chrystus wypełnił i wypełnia proroctwa, mówiące o Jego królowaniu. Otwórzmy oczy i uszy, aby doświadczyć uzdrawiającej mocy słowa Bożego.

 1. W sobotę – zakończenie nabożeństw różańcowych w kościele, ale liczymy na to, że w rodzinach naszej parafii będzie praktykowany zwyczaj codziennego odmawiania przynajmniej jednego dziesiątka różańca. Zapraszamy na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła:
 • - Dla dorosłych codziennie przed mszą św. wieczorną na 17.30
 • - Dla dzieci w poniedziałek, środę i piątek na godz. 16.30
 • - W kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku na 18.00
 • - Przy Krzyżu w Łapalicach w dni powszednie na 17.00, w niedziele i święta na godz. 14.00

 

 1. W środę – święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, którzy głosili Ewangelię w różnych krajach świata i przypłacili to śmiercią męczeńską. Św. Juda Tadeusz pozostawił po sobie list zaliczany do ksiąg Nowego Testamentu. Wierni szukają u niego pomocy w sprawach bardzo trudnych.

 

 1. W niedzielę 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych W tym dniu uwielbiamy Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie. Porządek nabożeństw żałobnych będzie następujący: przed południem msze św. jak w każdą niedzielę, po południu o 13.30 w kolegiacie msza św. w intencji wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, po tej mszy św. żałobna procesja na górny cmentarz, w czasie procesji wysłuchamy okolicznościowego kazania, w tym dniu nie będzie już mszy św. wieczornej. Wieczorem natomiast zapraszamy na godz. 20.00 na wieczorne nabożeństwo na cmentarzu przy kościele przygotowane przez naszą młodzież.

 

 1. W poniedziałek, 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 11.00, 16.00, po tej mszy św. wyruszy procesja żałobna na dolny cmentarz z udziałem orkiestry strażackiej i zaraz po procesji msza św. koncelebrowana w intencji zmarłych Strażaków Zawodowych, Członków OSP Kartuzy, ++Członków Orkiestry Strażackiej, ++ Emerytów i Rencistów Braci Strażackiej. Natomiast na cmentarzu w Bilowie porządek będzie następujący: w niedzielę 1 listopada msza św. w kościele św. Wojciecha o godz.10.30 i po mszy św. o godz.11.45 nabożeństwo żałobne na cmentarzu w Bilowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólną naszą troskę o nasz cmentarz i poszczególne groby. Jest to wyraz naszej wiary i wdzięcznej pamięci o naszych Przodkach i Bliskich.

 

 1. Ze względu na uroczystość Wszystkich Świętych uroczysty chrzest święty i nabożeństwo różańcowe będzie w niedzielę 8 listopada.

 

 1. W tych dniach listopadowych w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

 

 1. Katolickie Gimnazjum w Kartuzach oraz Kartuskie Centrum Kultury zapraszają dzieci na Bal Wszystkich Świętych do sali Kartuskiego Centrum Kultury przy ul. Klasztornej 1 w Kartuzach. Zabawa odbędzie się w sobotę, 31 października 2015 r. w godz. od 16.00 do 18.00. Obowiązuje przebranie za jakiegoś świętego.

 

 1. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”,Pielgrzyma” i innych czasopism.

 

 1. Msza św. za +Brunona Mejer – Ojca naszego kolegi od Pracowników US w Kartuzach w czwartek o godz.7.00, za wszystkich zmarłych w mijającym roku od ostatniego Święta Zmarłych w sobotę o godz.18.00.

 

 1. Pogrzeb śp. Andrzeja Wilkowskiego z ul. Kochanowskiego w poniedziałek o godz.12.00 w kolegiacie, eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona. Dobry Jezu…

 

Bożej niedzieli i wielu łask Bożych życzą Duszpasterze