X

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Do załatwienia formalności związanych z tym sakramentem należy:
1. Zgłosić się w kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:
- akt urodzenia dziecka
- zaświadczenie, że rodzice chrzestni są: "wierzący i praktykujący" wydany przez proboszcza z miejsca zamieszkania chrzestnych.
2. Znać dokładną data ślubu kościelnego rodziców dziecka.
3. Podać datę urodzenia rodziców chrzestnych, oraz dokładny adres ich zamieszkania.
4. W przypadku małżeństwa niesakramentalnego, lub matki samotnie wychowującej dziecko umówić się z proboszczem na rozmowę określającą warunki dopuszczające do przyjęcia tego sakramentu.

Udzielany jest w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 13:30
Katecheza chrztu dla rodziców i chrzestnych w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Do przystąpienia do sakramentu spowiedzi świętej należy: dobrze się przygotować poprzez rachunek sumienia.

Spowiadamy:
- w dni powszednie: 20 minut przed każdą Mszą świętą
- w Niedzielę i Święta: w czasie każdej Mszy świętej
- I piątek: 16:00 - 18:00

 

SAKRAMENT EUCHARYSTII

Do przyjęcia I Komunii Świętej należy:
1. Dostarczyć "świadectwo chrztu",
2. Uczestniczyć w katechezie na poziomie klasy II Szkoły Podstawowej, a rodzice na spotkaniach formacyjnych,
3. Zdobyć wiedze konieczną do Sakramentu Pokuty i Eucharystii określoną w "minimum programowym".

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Aby przyjąć ten sakrament należy:
1. Uczestniczyć w przygotowaniach, które rozpoczynają się w ósmej klasie szkoły podstawowej, a kończą w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej.
2. Zdobyć wiedzę wymaganą do przyjęcia tego sakramentu określoną w minimum programowym.
3. Zdać egzamin dopuszczający do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej.
4. Uczestniczyć w "czasie przygotowawczym" przez Niedzielną Eucharystię, spowiedź i komunię pierwszopiątkową oraz w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, droga krzyżowa, gorzkie żale, majowe, nabożeństwa pokutne, rekolekcje adwentowe i wielkopostne).
5. Dostarczyć "świadectwo chrztu" (Ad Sacra) oraz podanie z prośbą o przyjęcie tego sakramentu (jeśli chrzest miał miejsce w naszej parafii to wystarczy to zgłosić podając datę chrztu).
6. W przypadku bierzmowania dorosłych należy uzgodnić indywidualny tok przygotowania z Księdzem Proboszczem.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

W ramach przygotowania do zawarcia tego sakramentu należy:
1. Przynajmniej na 3 miesiące przed przewidywaną datą ślubu zgłosić się w kancelarii parafialnej Pani Młodej i zarezerwować sobie dzień i godzinę ślubu oraz przyjąć skierowanie na 3 spotkania z doradcą życia rodzinnego.
2. Uzgodnić z Księdzem Proboszczem datę spisania "kanonicznego protokołu badania narzeczonych". Na to spotkanie należy dostarczyć:
- świadectwo chrztu z aktualną datą wydania
- informację o bierzmowaniu zawartą na świadectwie chrztu, lub oddzielnym dokumencie.
3. Świadectwo ukończenia religii (na etapie III klasy szkoły zawodowej lub IV szkoły średniej)
4. Świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej. Jeżeli brak świadectwa, zaległości można nadrobić uczestnicząc w dekanalnym kursie przedmałżeńskim w Parafii św. Kazimierza, gdzie prowadzona jest katechizacja przedmałżeńska dla narzeczonych i starszej młodzieży dekanatu kartuskiego - harmonogram spotkań znajduje się na stronie: http://www.kazimierz.kartuzy.pl/sakramenty.php
5. Dowód osobisty.
6. Po spisaniu protokołu zgłosić się do kancelarii parafialnej Pana Młodego i dostarczyć zapowiedzi przedślubne.
7. Zgłosić się do Urzędu Miasta w celu pobrania dokumentów potrzebnych do zawarcia "małżeństwa konkordatowego".

Poradnia dla narzeczonych i małżonków:
- w każdy piątek o godzinie 18:30
Nauki przedślubne:
- po indywidualnym uzgodnieniu z duszpasterzem.

 

SAKRAMENT CHORYCH

Aby przyjąć ten sakrament należy:
1. Wezwać księdza do chorego i nie odkładać tego wezwania na ,,ostatnią chwilę". Sakrament chorych nie jest ,,ostatnim namaszczeniem", lecz sakramentem pomagającym cierpiącemu w jego chorobie. Sakrament chorych można przyjmować wiele razy w życiu, ale zwykle jeden raz w tej samej chorobie. Jeśli chory jest w szpitalu należy wezwać kapelana szpitala, jeśli w domu to należy zadzwonić do duszpasterza.

Odwiedziny duszpasterskie chorych odbywają się:
- w I soboty miesiąca (księża w wyznaczonych rejonach duszpasterskich)
- codziennie w szpitalu
- w nagłych przypadkach o każdej porze
- w czasie rekolekcji Adwentowych i Wielkopostnych

 

POGRZEB KATOLICKI - SAKRAMENTALIA

Należy dostarczyć:
- akt zgonu z USC,
- informacje o ostatni przyjętym sakramencie (np. chorych; jeśli była to zwykła spowiedź wystarczy informacja ustna rodziny),
- jeśli zmarły nie należał do naszej parafii, a ma zostać pochowany na naszym cmentarzu, należy skontaktować się najpierw z proboszczem parafii, do której należał zmarły.