X

Proboszcz Parafii:

ks. Prałat Piotr Krupiński

Wikariusze:

ks. Karol Ciesielski

ks. Maciej Dzwonkowski

Zakrystianin:

Roman Szymański

Beata Żaczek

Organista:

Mariusz Kozicki