X

Proboszcz Parafii:

ks. Prałat Piotr Krupiński

Wikariusze:

ks. Karol Ciesielski

ks. Maciej Dzwonkowski

Pomoc duszpasterska:

ks. Prałat Piotr Tisler,
postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika

Osoba pierwszego kontaktu
w przypadku zauważenia sygnałów krzywdzenia dziecka
w środowisku kościelnym:

Paweł Ziemann, tel. kontaktowy: +48 665 982 531

Zakrystianin:

Roman Szymański

Marek Szymański

Mieczysław Laska

Jan Kotłowski

Organista:

Mariusz Kozicki