X

Dobrze żyć – to wiele, dobrze umrzeć – to wszystko!

Jesteśmy modlitewną wspólnotą, liczącą w Polsce 400 tys. osób. Polecamy się opiece Matce Bożej – na ostatnią godzinę swojego życia, nawiązując do kultu Matki Bożej Bolesnej. Zaufanie i zawierzenie Bogu - to cechy, które pielęgnujemy.
Spotkania w każdą III sobotę miesiąca po mszy św. o godz. 8:00

DZIECIĘCA SCHOLA PARAFIALNA

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim osobom, które w ubiegłym roku zaangażowały się modlitewnie w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Ocaliliśmy wiele zagrożonych dzieci.

Jednocześnie gorąco zapraszamy na Mszę św. w intencji obrony życia w Święto Zwiastowania Pańskiego (Dzień Świętości Życia), o godz. 1800, w czasie której jak co roku wszystkie chętne osoby będą mogły złożyć uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Odpowiedzmy sercem na hasło św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”.

Zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętne życie ludzkie, szczególnie tych najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Obudźmy nasze sumienia, okażmy naszą wrażliwość na wartość ludzkiego życia. Duchowa adopcja trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu określonej modlitwy w intencji zaadoptowanego dziecka i jego rodziców oraz jednej „dziesiątki” różańca św. Poprzez swoje przyrzeczenie każda osoba zobowiązuje się do otoczenia modlitwą zagrożonego w łonie matki życia dziecka, którego imię jest znane tylko Bogu, i jego rodziców. Można też podjąć dodatkowe postanowienia dobrowolnie wybrane np. częsta spowiedź i komunia św., adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma św., dodatkowe modlitwy, podjęcie postu czy inne. Można też przyłączyć się do różańca św. w intencji duchowej adopcji dziecka poczętego, który odmawiamy w naszej kolegiacie w każdą czwartą sobotę miesiąca o godz. 730. Zachęcamy do włączenia się jak najliczniej w to wyjątkowe dzieło. Miejmy odwagę wypróbować siłę swojego charakteru bez względu na swój wiek czy obowiązki. Weź czyjeś życie w swoje „ręce”  i doświadcz radości z wykonanego zadania. Stać Cię na to?

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

KOŁO MISYJNE DZIECI

Głównym celem tej grupy jest stała formacja liturgiczno-duchowa chłopców, realizowana poprzez przygotowanie do czynnego udziału w życiu Kościoła, uwrażliwienia na piękno liturgii, a także na rozwój pewnych sprawności intelektualnych i fizycznych. W ramach formacji stałej każdy ministrant zdobywa wiedzę oraz umiejętności praktyczne w obrębie poszczególnych stopni ministranckich. Spotkania te odbywają się raz w tygodniu w środy o godz. 17.00.

Pielgrzymujemy pieszo na odpust Wniebowstąpienia Pańskiego

Pielgrzymujemy pieszo na odpust lipcowy - w niedzielę po 16 lipca - Wielki Odpust Matki Boskiej Szkaplerznej oraz na odpust wrześniowy - w niedzielę po 8 września - Narodzenia NMP [Matki Boskiej Siewnej]

  1. Z radością dzielimy się informacją, że w naszej Parafii rozpoczął swoją działalność PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS. Przewodniczącą PZC jest Pani Elżbieta Szyler. Celem PZC jest niesienie pomocy potrzebującym zamieszkałym na terenie naszej Parafii. W naszej działalności zamierzamy skupić się na następujących sprawach:
  2. Katecheza dla dorosłych – comiesięczne katechezy będzie prowadził ks. Dr Rafał Barciński – ojciec duchowny WSD w Pelplinie. Zapraszamy na pierwszą katechezę w poniedziałek 28 listopada po mszy św. wieczornej
  • Wsparcie duchowe dla osób samotnych – odwiedziny osób zainteresowanych przez ks. Wikariusza Kazimierza, wolontariuszy, młodzieży KSM-u i Zespołu Muzycznego. Osoby chore, starsze i samotne prosimy zgłaszać do Ks. Kazimierza.
  • Opieka nad dziećmi w formie świetlicy – pieczę nad dziećmi sprawować będą Panie Katechetka Beata Żaczek, Krystyna Stankowska i Mirosława Miszczuk. Świetlica będzie czynna we wtorki w godz.15.00-17.00. Ciekawe zabawy, nauka katechizmu będą towarzyszyły wspólnemu spędzaniu przez dzieci czasu w salce parafialnej. Pierwsze spotkanie we wtorek 22 listopada.

Bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą bezinteresownie pomagać potrzebującym i mieć radość dzielonego serca i czasu dla innych.

Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji nawet, po ludzku patrząc, beznadziejnej możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet, jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo – Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem – trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem. Sakrament małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej właściwie w każdej sytuacji. Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR jest Wspólnotą Wiernej Miłości Małżeńskiej, którą założyli sakramentalni małżonkowie.

- spotkania w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15:00

- spotkania w każdą I niedzielę miesiąca o godz. 15:00