Proboszcz Parafii:

ks. Prałat Piotr Krupiński

Wikariusze:

ks. Stanisław Mejer

ks. Marcin Szulc

ks. Kazimierz Mazurowski

Zakrystianin:

Adam Merhel

Organista:

Mariusz Kozicki