Proboszcz Parafii:

ks. Prałat Piotr Krupiński

Wikariusze:

ks. Karol Ciesielski 

ks. Maciej Dzwonkowski

Zakrystianin:

Roman Szymański 

Beata Żaczek 

Organista:

Mariusz Kozicki