Dla Turystów


Kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach to najlepiej zachowany kościół zakonu kartuzów na ziemiach polskich.  Klasztor o pięknej nazwie „Raj Maryi” był miejscem życia zakonnego kartuzów, a jego perłą jest kościół będący świadectwem wiary założycieli. Do zabytków dawnej Kartuzji należą: kościół poklasztorny, jeden erem, refektarz, studnia i niektóre zabudowania gospodarcze.

Zarówno indywidualnie jak i w grupach turystycznych można zwiedzać Kartuską Kolegiatę codziennie, jeśli tylko nie są odprawiane w tym czasie nabożeństwa. Podczas trwania Mszy św., pogrzebów, ślubów, nabożeństw pokutnych i okresowych, katechez oraz 20 minut przed ich rozpoczęciem nie ma możliwości zwiedzania kościoła!

W dni powszednie kościół udostępniony jest dla zwiedzających od godz. 9:00 do godz. 17:40. W niedziele i święta kościół można zwiedzać po zakończeniu niedzielnych nabożeństw od godz. 13:30 do godz. 17:40. W soboty należy się liczyć z wyłączeniem kościoła dla turystów w związku ze ślubami.

Za porządek zwiedzania odpowiedzialny jest kościelny (bądź inna osoba do tego upoważniona) – do kościoła turyści i wycieczki wchodzą od zakrystii (pozostałe drzwi kościoła poza nabożeństwami są zamknięte).

Grupy turystyczne jak i wycieczkowe należy wcześniej zgłosić telefoniczne pod numerem telefonu 58  681 20  85, w czasie godzin urzędowania biura parafialnego:
poniedziałek: 9:00 – 10:30,
środa: 15:00 – 17:00,
czwartek: 9:00 – 10:30,
piątek: 15:00 – 17:00,
sobota: 9:00 – 10:30.

Wewnątrz kościoła dostępne są materiały wydane przez Parafię lub z jej udziałem: przewodniki po kolegiacie, pocztówki, foldery itp.

W kwiaciarni przy Kolegiacie do dyspozycji turystów udostępniono WC.

Zachęcamy do odwiedzania GALERII REFEKTARZ, które jest miejscem wielu wystaw i imprez kulturowych. Z zaproszenia do prezentacji tu swoich dzieł korzystają zarówno młodzi artyści, jak i wybitne autorytety.

Pod refektarzem znajduje się KAWIARENKA POD REFEKTARZEM z ofertą kulinarną dla turystów.

Parking dla autobusów znajduje się w niewielkiej odległości od Kolegiaty przy Centrum Informacji Turystycznej – ul. Klasztorna 1. Dla samochodów osobowych udostępniono parking przy kościele.

Konserwacja i utrzymanie kościoła m. in. jest możliwe dzięki ofiarom przyjmowanym od turystów, za które składamy serdeczne podziękowania – Bóg zapłać!