Proboszcz Parafii:

ks. Prałat Piotr Krupiński
tel. kontaktowy: +48 509 384 250

Wikariusze:

ks. Karol Ciesielski
ks. Maciej Dzwonkowski

Pomoc duszpasterska:

ks. Prałat Piotr Tisler,
postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika

Osoba pierwszego kontaktu w przypadku zauważenia sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym:

Paweł Ziemann,
tel. kontaktowy: +48 665 982 531

Zakrystianin:

Roman Szymański
Marek Szymański
Mieczysław Laska
Jan Kotłowski

Organista:

Mariusz Kozicki