Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 25.02.2024

II Niedziela Wielkiego Postu Rdz 22,1-2.9-13.15-18 Ofiara AbrahamaRz 8,31b-34 Bóg nie oszczędził dla nas własnego SynaMk 9,2-10 Pielgrzymując na ziemi, uczestniczymy w życiu wiecznym Motyw gór jest często przywoływany w Piśmie Świętym jako miejsce zawiązywania relacji między Bogiem a ludźmi. Wydarzenia na górskich szczytach są również znakiem wypełnienia Starego Testamentu i nadejścia Nowego. Niespełniona ofiara …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 25.02.2024 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 18.02.2024

I Niedziela Wielkiego Postu Rdz 9,8-15 Przymierze Boga z Noem po potopie1 P 3,18-22 Woda chrztu nas ocalaMk 1,12-15 Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali Postać Noego została opisana w wydarzeniach prehistorii biblijnej. Okres ten nie odnosi się do Izraela, lecz do historii ludzkości w ogóle. Niebezpieczeństwo potopu zostało zażegnane dzięki próbie …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 18.02.2024 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 11.02.2024

VI Niedziela Zwykła Kpł 13,1-2.45-46 Odosobnienie trędowatego1 Kor 10,31 – 11,1 Paweł naśladowcą ChrystusaMk 1,40-45 Uzdrowienie trędowatego Synonimem słowa „trędowaty” jest „wykluczony”. Pod nazwą trądu kryły się wszelkie poważne zmiany na skórze człowieka. Księga Kapłańska zawiera przepisy Prawa, które niezwykle restrykcyjnie odnosiło się do osób dotkniętych tą chorobą. Bezwzględne przestrzeganie przepisów miało na celu zapewnienie …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 11.02.2024 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 04.02.2024

V Niedziela Zwykła Hi 7,1-4.6-7 Marność życia ludzkiego1 Kor 9,16-19.22-23 Biada mi, gdybym nie głosił EwangeliiMk 1,29-39 Jezus uzdrawia chorych Gdy nam coś dolega, szukamy ratunku i pomocy u lekarza. W niemniejszym stopniu szukamy wsparcia u Jezusa, w którego „ranach jest nasze zdrowie”. Wszechmoc Boga objawia się w tym, że zdolny jest On przywrócić człowiekowi zdrowie …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 04.02.2024 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 28.01.2024

 IV Niedziela Zwykła Pwt 18,15-20 Bóg obiecuje zesłać proroka1 Kor 7,32-35 Małżeństwo i celibatMk 1,21-28 Jezus naucza jak ten, który ma władzę U początku swej publicznej działalności Jezus zmierza do synagogi. Skoro dopuszczono Go do głosu i otwarcie może tam naucza, znaczy, że uważano Go za nauczyciela. Porządek spotkania w synagodze burzy zachowanie opętanego człowieka. …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 28.01.2024 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 21.01.2024

III Niedziela Zwykła Jon 3,1-5.10 Nawrócenie Niniwitów1 Kor 7,29-31 Przemija postać tego świataMk 1,14-20 Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów Nawrócenie ma zawsze podwójny wymiar. Jest łaską daną od Pana Boga, lecz musi zostać podjęte przez człowieka, by mogło skutecznie się dokonać. Nawrócenie oznacza odwrócenie się od swej grzesznej przeszłości i zwrócenie …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 21.01.2024 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 14.01.2024

II Niedziela ZwykłA 1 Sm 3,3b-10.19 Powołanie Samuela1 Kor 6,13c-15a.17-20 Wasze ciała są członkami ChrystusaJ 1,35-42 Znaleźliśmy Mesjasza Powołanie zawsze jest tajemnicą, gdyż dotyka ono tajemnicy Bożych zamysłów względem człowieka. Spośród wielu Pan wybiera konkretnych ludzi, którym powierza udział w swej zbawczej misji. Z ludzkiego punktu widzenia logika Boga może być niezrozumiała. Oto Pan powołuje …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 14.01.2024 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 07.01.2024

Niedziela Chrztu  Pańskiego Iz 55,1-11 Nowe i wieczne przymierze1 J 5,1-9 Jezus przyszedł przez wodę, krew i DuchaMk 1,7-11 Chrzest Jezusa Woda obmywa z brudu. W wymiarze duchowym uświęcona woda obmywa z grzechu w momencie chrztu. Ludzie, którzy zmierzali ku miejscu, gdzie chrzcił Jan, doskonale rozumieli tę zależność, którą ogłosił niegdyś prorok Izajasz: „«Wszyscy spragnieni, przyjdźcie …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 07.01.2024 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 31.12.2023

Niedziela św. Rodziny Rdz 15,1-6;21,1-3 Obietnica potomstwaHbr 11,8.11-12.17-19 Wiara Abrahama, Sary i IzaakaŁk 2,22-40 Dziecię rosło, napełniając się mądrością Rodzina jest Bogiem silna, a Bóg pragnie towarzyszyć w jej wewnętrznym życiu. Na kartach Pisma Świętego wiele postaci mogłoby potwierdzić tę zasadę. Historia rodu Abrahama i Sary miała niebawem się zakończyć. Starożytni twierdzili, że brak potomka …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 31.12.2023 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 24.12.2023

IV Niedziela Adwentu 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a. 16 Królestwo Dawida będzie trwało wiecznieRz 16,25-27 Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawionaŁk 1,26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna Słowo „dom” słusznie kojarzy się z relacjami budowanymi w rodzinie. Zawarte przez Boga Przymierze z narodem izraelskim pogłębiło wzajemną relację do tego stopnia, że Pan pragnął zamieszkać pośród ludzi. …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 24.12.2023 Read More »