Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 24.09.2023 

XXV  Niedziela Zwykła I Czytanie Iz 55,6-9 – Pan daje się poznać tym, którzy z serca pragną Go poznać, gdyż Jego drogi są inne i wymagają wcześniejszego poznania.  II Czytanie Flp 1,20c-24.27a – Życie to Chrystus. On je nam dał, On w pełni je poznał, a śmierć zbliża nas do obcowania „twarzą w twarz”, dlatego nie powinniśmy się jej bać.  …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 24.09.2023  Czytaj dalej »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 17.09.2023

XXIV Niedziela Zwykła I Czytanie Syr 27,30 – 28,7 – Pan Bóg nakazuje, aby nie żywić urazy do braci, bo gdy tak się dzieje, serce nie ma bliższego dostępu do Boga i Jego miłości.II Czytanie Rz 14,7-9 – Chrystus panuje nad wszystkimi, a my żyjemy dla Niego, w każdej sytuacji jesteśmy Jego.Ewangelia Mt 18,21-35 – Jezus …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 17.09.2023 Czytaj dalej »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 10.09.2023

XXIII  Niedziela Zwykła I Czytanie Ez 33,7-9 – Pan ustanawia nas swoimi narzędziami – swoim postępowaniem mamy chronić braci zmierzających złą drogą, co niekiedy wymaga wyjścia ze swojej strefy komfortu.II Czytanie Rz 13,8-10 – Kierowanie się miłością w życiu zakłada, że nie zawsze będzie to łatwe – czasem trzeba kogoś naprowadzić na właściwa drogę.Ewangelia Mt …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 10.09.2023 Czytaj dalej »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 03.09.2023

XXII  Niedziela Zwykła I Czytanie Jr 20,7-9 – Aby być bliżej Boga, aby zbudować z Nim relację, trzeba być na Niego otwartym – iść za tym, co On mówi, dać się Panu „uwieść”.II Czytanie Rz 12,1-2 – Święty Paweł zachęca nas, abyśmy nie patrzyli na wzorce tego świata, ale odnawiali nasz umysł i poznawali wolę …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 03.09.2023 Czytaj dalej »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 27.08.2023

XXI Niedziela Zwykła I Czytanie Iz 22,19-23 – Pan jest Tym, który umacnia władzę, który powołuje i wybiera sprawiedliwego na konkretne stanowisko.II Czytanie Rz 11,33-36 – Wszystko ma początek w Bogu, Jego mądrość jest nieprzenikniona.Ewangelia Mt 16,13-20 – Jezus powierza Piotrowi władzę, wybiera go (podobieństwo do I Czytania). Błogosławi swojemu słudze, którego władza ma początek …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 27.08.2023 Czytaj dalej »

Ogłoszenia duszpasterskie na 20.08.2023

XX Niedziela Zwykła I Czytanie Iz 56,1.6-7 – Dom Pana jest domem modlitwy, nie tylko budynkiem, gdyż podczas modlitwy można najlepiej z Nim porozmawiać, nauczyć się Prawa, bycia z Nim, a tego przebywania z Nim mogą dostąpić wszyscy ludzie.II Czytanie Rz 11,13-15.29-32 – Bóg pragnie objawiać wszystkim swoje miłosierdzie, także tym, a może szczególnie tym, …

Ogłoszenia duszpasterskie na 20.08.2023 Czytaj dalej »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 13.08.2023

XIX Niedziela Zwykła I Czytanie 1 Krl 19,9a.11-13 – Bóg nie objawia się w ekstremalnych warunkach, sytuacjach, ale w szmerze łagodnego powiewu, w niespodziewanej lekkości, delikatności.II Czytanie Rz 9,1-5 – Święty Paweł swoim postępowaniem ukazuje postawę ofiarowania, oddania za braci, od których pochodzi Chrystus według ciała, by mogli być zbawieni.Ewangelia Mt 14,22-33 – Bogu – …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 13.08.2023 Czytaj dalej »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 06.08.2023

Przemienienie Pańskie I Czytanie Dn 7,9-10.13-14 – Syn Człowieczy zostaje otoczony chwałą w królestwie niebieskim, a Jego panowanie jest panowaniem na wieki, przez co nie musimy się więcej lękać.II Czytanie 2 P 1,16-19 – Święty Piotr, jako naoczny świadek Przemienienia Pana, mówi o tym, jak wielka jest moc Boga, aby potwierdzić wydarzenia, jednocześnie umacniając wiarę …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 06.08.2023 Czytaj dalej »

KOMUNIKAT BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

Siostry i Bracia, Drodzy Bracia Kapłani, W 780 rocznicę powstania diecezji chełmińskiej, zwanej obecnie pelplińską, chcę podzielić się z Wami radością, że na prośbę moją oraz wielu kapłanów i wiernych naszej diecezji, Dykasteria Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – na mocy uprawnień nadanych jej przez Papieża Franciszka – wyraziła zgodę, aby Najświętsza Maryja Panna Nieustającej …

KOMUNIKAT BISKUPA PELPLIŃSKIEGO Czytaj dalej »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 30.07.2023

XVII  Niedziela Zwykła I Czytanie 1 Krl 3,5.7-12 – Bogu bliska jest modlitwa prośby, On pragnie nas hojnie obdarzać darami, które będziemy mogli wykorzystać, służąc braciom.II Czytanie Rz 8,28-30 – Rzeczywistość duchowa jest rzeczywistością Jezusa, a my mamy być obecni w tym świecie na Jego wzór.Ewangelia Mt 13,44-52 – Jezus mówi do tłumów przypowieści, w …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 30.07.2023 Czytaj dalej »