WSPÓLNOTY


W parafii działają następujące wspólnoty:

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI

Jest to wspólnota modlitewna, która w Polsce skupia 400 tys. osób. Członkowie polecają się opiece Matce Bożej – na ostatnią godzinę swojego życia, nawiązując do kultu Matki Bożej Bolesnej. Zaufanie i zawierzenie Bogu – to cechy, które pielęgnują.

Spotkania w każdą III sobotę miesiąca. O godz. 7:30 wspólna modlitwa w Kolegiacie, o godz. 8:00 Msza święta w intencji Apostolstwa, a po niej spotkanie w salce katechetycznej.

Dobrze żyć – to wiele, dobrze umrzeć – to wszystko!


DZIECIĘCA SCHOLA PARAFIALNA

Wspólnota skupia dzieci w wieku szkolnym, które śpiewem uwielbiają Boga w trakcie Mszy świętej z udziałem dzieci w niedzielę o godz. 12:30.

Próby odbywają się w niedzielę o godz. 11:00 w salce katechetycznej.


DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI

Zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętne życie ludzkie, szczególnie tych najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Obudźmy nasze sumienia, okażmy naszą wrażliwość na wartość ludzkiego życia. Duchowa adopcja trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu określonej modlitwy w intencji zaadoptowanego dziecka i jego rodziców oraz jednej „dziesiątki” różańca św. Poprzez swoje przyrzeczenie każda osoba zobowiązuje się do otoczenia modlitwą zagrożonego w łonie matki życia dziecka, którego imię jest znane tylko Bogu, i jego rodziców. Można też podjąć dodatkowe postanowienia dobrowolnie wybrane np. częsta spowiedź i komunia św., adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma św., dodatkowe modlitwy, podjęcie postu czy inne. Można też przyłączyć się do różańca św. w intencji duchowej adopcji dziecka poczętego, który odmawiamy w naszej kolegiacie w każdą czwartą sobotę miesiąca o godz. 730. Zachęcamy do włączenia się jak najliczniej w to wyjątkowe dzieło. Miejmy odwagę wypróbować siłę swojego charakteru bez względu na swój wiek czy obowiązki. Weź czyjeś życie w swoje „ręce”  i doświadcz radości z wykonanego zadania. Stać Cię na to? Odpowiedzmy sercem na hasło św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”.
Jednocześnie gorąco zapraszamy na Mszę św. w intencji obrony życia w Święto Zwiastowania Pańskiego (Dzień Świętości Życia), o godz. 1800, w czasie której jak co roku wszystkie chętne osoby będą mogły złożyć uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim osobom, które w ubiegłym roku zaangażowały się modlitewnie w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Ocaliliśmy wiele zagrożonych dzieci.


KOŁO MISYJNE DZIECI

Początki Dzieła Misyjnego Dzieci sięgają roku 1843. Powstało ono we Francji, aby ratować chińskie dzieci umierające na ulicach z głodu, bez łaski chrztu świętego. Tę dramatyczną sytuację najmłodszych mieszkańców Chin opisywali w swoich listach francuscy misjonarze pracujący w tym kraju. Biskup Karol de Forbin-Janson bardzo pragnął pospieszyć im z pomocą. Sam jednak niewiele mógł uczynić. Myśl o założeniu Stowarzyszenia Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa (taka bowiem była pierwotna nazwa PDMD) poddała biskupowi Paulina Jaricot, założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary, oraz ks. Filipino de Riviere. Z ich wspólnych rozmów zrodził się pomysł, aby chrześcijańskie dzieci pomogły ratować swoich rówieśników z innych części świata, odmawiając codziennie w ich intencji krótką modlitwę i ofiarowując im miesięcznie drobną sumę pochodzącą z własnych oszczędności. Poprzez modlitwę, wyrzeczenia i pomoc materialną miały podjąć się ocalenia dzieci z różnych części świata. (Źródło: https://missio.org.pl/papieskie-dzielo-misyjne-dzieci).

Spotkania kółka misyjnego dzieci odbywają się w II i IV sobotę miesiąca o godz. 9:00 w salce katechetycznej.


MINISTRANCI I LEKTORZY

Głównym celem tej grupy jest stała formacja liturgiczno-duchowa chłopców, realizowana poprzez przygotowanie do czynnego udziału w życiu Kościoła, uwrażliwienia na piękno liturgii, a także na rozwój pewnych sprawności intelektualnych i fizycznych. W ramach formacji stałej każdy ministrant zdobywa wiedzę oraz umiejętności praktyczne w obrębie poszczególnych stopni ministranckich.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu.


PIESZA PIELGRZYMKA DO SIANOWA

Pielgrzymujemy pieszo na odpust lipcowy – w niedzielę po 16 lipca – Wielki Odpust Matki Boskiej Szkaplerznej oraz na odpust wrześniowy – w niedzielę po 8 września – Narodzenia NMP [Matki Boskiej Siewnej]. Pielgrzymki wyruszają o godz. 7:00 spod Kartuskiej Kolegiaty.


PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Celem Parafialnego Zespołu Caritas jest niesienie pomocy potrzebującym zamieszkałym na terenie Parafii. Przewodniczącą PZC jest Pani Elżbieta Szyler. W naszej działalności zamierzamy skupić się na następujących sprawach:
– katechezie dla dorosłych;
– wsparciu duchowym osób samotnych;
– wsparciu materialnym osób ubogich i potrzebujących.

PZC podejmuję się organizacji:
– w każdą ostatnią niedzielę miesiąca zbiórki do puszek przed kościołem na cele charytatywne;
– w okresie wiosenno-letnim Festynu Charytatywnego „Podaruj swe Serce”, z którego dochód przeznaczony jest na budowę Hospicjum w Kartuzach
– w Adwencie akcji „Napełnij worek Św. Mikołaja”, podczas której prowadzi zbiórkę produktów spożywczych i chemiczno-gospodarczych, z których przygotowuje paczki i dostarcza je do ubogich, chorych i starszych parafian.

Bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą bezinteresownie pomagać potrzebującym i mieć radość dzielonego serca i czasu dla innych.

Spotkania zarządu PZC odbywają się w pierwsze środy miesiąca po Mszy świętej o godz. 18:00 w salce katechetycznej.


WSPÓLNOTA TRUDNYCH MAŁŻEŃSTW SYCHAR

Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji nawet, po ludzku patrząc, beznadziejnej możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet, jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo – Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem – trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem. Sakrament małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej właściwie w każdej sytuacji. Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR jest Wspólnotą Wiernej Miłości Małżeńskiej, którą założyli sakramentalni małżonkowie.

Spotkania w III piątek miesiąca. Msza święta o godz. 18:00, a po niej spotkanie w salce katechetycznej.


III ZAKON ŚW. FRANCISZKA

– spotkania w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15:00


ZESPÓŁ WOLONTARIUSZY CARITAS

Wspólnota skupia młodych ludzi, którzy chcą angażować się w niesienie wsparcia i pomocy ubogim, chorym i samotnym osobom. Współpracuje z Parafialnym Zespołem Caritas w podejmowanych akcjach charytatywnych.

Spotkania w IV piątek miesiąca po Mszy świętej o godz. 18:00.


ŻYWY RÓŻANIEC:

– spotkania w każdą I niedzielę miesiąca o godz. 15:00