SAKRAMENTY


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Do załatwienia formalności związanych z tym sakramentem należy:
1. Zgłosić się w kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:
– akt urodzenia dziecka
– zaświadczenie, że rodzice chrzestni są: „wierzący i praktykujący” wydany przez proboszcza z miejsca zamieszkania chrzestnych.
2. Znać dokładną data ślubu kościelnego rodziców dziecka.
3. Podać datę urodzenia rodziców chrzestnych, oraz dokładny adres ich zamieszkania.
4. W przypadku małżeństwa niesakramentalnego, lub matki samotnie wychowującej dziecko umówić się z proboszczem na rozmowę określającą warunki dopuszczające do przyjęcia tego sakramentu.


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Przed przystąpieniem do sakramentu pokuty i pojednania należy dobrze się przygotować poprzez:
rachunek sumienia;
żal za grzechy;
mocne postanowienie poprawy;
a po szczerej spowiedzi:
zadośćuczynić Panu Bogu i bliźniemu.

Spowiadamy:
– w dni powszednie: 20 minut przed każdą Mszą świętą
– w Niedzielę i Święta: w czasie każdej Mszy świętej
– w I piątek miesiąca: 16:00 – 18:00
– w czwartki po Mszy świętej o 18:00 do godz. 19:30.


SAKRAMENT EUCHARYSTII

Do przyjęcia I Komunii Świętej należy:
1. Dostarczyć „świadectwo chrztu”,
2. Uczestniczyć w katechezie na poziomie klasy III Szkoły Podstawowej, a rodzice na spotkaniach formacyjnych,
3. Zdobyć wiedze konieczną do Sakramentu Pokuty i Eucharystii określoną w „minimum programowym”.


SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Aby przyjąć ten sakrament należy:
1. Złożyć deklarację o rozpoczęciu formacji przygotowującej do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
2. Uczestniczyć w przygotowaniach, które rozpoczynają się w ósmej klasie szkoły podstawowej, a kończą w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej poprzez:
– udział w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej,
– comiesięczną spowiedź świętą
– komunię pierwszopiątkową
– udział w nabożeństwach okresowych: różaniec, roraty, droga krzyżowa, gorzkie żale, majowe, rekolekcje wielkopostne;
– spotkaniach formacyjnych.
3. Uczestniczyć w katechezie szkolnej i zdobyć wiedzę wymaganą do przyjęcia tego sakramentu określoną w minimum programowym.
4. Dostarczyć „świadectwo chrztu” (Ad Sacra) oraz podanie z prośbą o przyjęcie tego sakramentu (jeśli chrzest miał miejsce w naszej parafii to wystarczy to zgłosić podając datę chrztu).
5. W przypadku bierzmowania dorosłych należy uzgodnić indywidualny tok przygotowania z Księdzem Proboszczem.


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

W ramach przygotowania do zawarcia tego sakramentu należy:
1. Około 6 miesięcy przed przewidywaną datą ślubu zgłosić się w kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych i zarezerwować sobie dzień i godzinę ślubu oraz przyjąć skierowanie na 3 spotkania z doradcą życia rodzinnego.
2. Uzgodnić z Księdzem Proboszczem datę spisania „kanonicznego protokołu badania narzeczonych” (na trzy miesiące przed datą ślubu). Na to spotkanie należy dostarczyć:
– świadectwo chrztu z aktualną datą wydania
– informację o bierzmowaniu zawartą na świadectwie chrztu, lub oddzielnym dokumencie.
– świadectwo ukończenia religii (na etapie ostatniej klasy szkoły średniej)
– świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej; jeżeli brak świadectwa, zaległości można nadrobić uczestnicząc np. w Weekendzie dla narzeczonych, więcej informacji i terminy na ewangelizacjapelplin.pl;
– dowód osobisty.
3. Po spisaniu protokołu zgłosić się do kancelarii parafialnej drugiego z narzeczonych i dostarczyć zapowiedzi przedślubne.
4. W przypadku zawarcia małżeństwa konkordatowego należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu potrzebnych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Poradnia dla narzeczonych i małżonków:
– po indywidualnym ustaleniu z doradcą życia rodzinnego.
Nauki przedślubne:
– po indywidualnym uzgodnieniu z duszpasterzem.


SAKRAMENT CHORYCH

Aby przyjąć ten sakrament należy:
1. Wezwać księdza do chorego i nie odkładać tego wezwania na ,,ostatnią chwilę”. Sakrament chorych nie jest ,,ostatnim namaszczeniem”, lecz sakramentem pomagającym cierpiącemu w jego chorobie. Sakrament chorych można przyjmować wiele razy w życiu, ale zwykle jeden raz w tej samej chorobie. Jeśli chory jest w szpitalu należy wezwać kapelana szpitala, jeśli w domu to należy zadzwonić do duszpasterza.

Odwiedziny duszpasterskie chorych odbywają się:
– w I soboty miesiąca (księża w wyznaczonych rejonach duszpasterskich)
– w szpitalu codziennie lub na wezwanie
– w nagłych przypadkach o każdej porze
– przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.


POGRZEB KATOLICKI – SAKRAMENTALIA

Należy dostarczyć:
– akt zgonu z USC,
– informacje o ostatni przyjętym sakramencie (np. chorych; jeśli była to zwykła spowiedź wystarczy informacja ustna rodziny),
– jeśli zmarły nie należał do naszej parafii, a ma zostać pochowany na naszym cmentarzu, należy skontaktować się najpierw z proboszczem parafii, do której należał zmarły.