Peregrynacja ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Peregrynacja łaskami słynącej ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w rodzinach parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Kartuskiej Kolegiacie

Historia cudownego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy powstała wiele stuleci temu najprawdopodobniej w cieniu najsłynniejszej Ikony Wschodu „HODIGITRII”. Obraz ten zaginął w wojnach i najazdach muzułmańskich. Zaginięcie tego Obrazu uważano potem za największy dramat całego chrześcijaństwa. Bowiem według tradycji autorem tego Obrazu był św. Łukasz Ewangelista. Tradycja mówi, że odegrała ona ogromną rolę na tej wyspie, gdy po wypędzeniu z Krety muzułmanów w 966 r. rozpoczęła się rechrystianizacja wyspy. Ten rodzaj ikony był bardzo rozpowszechniony w średniowieczu na terenach greckich, serbskich i na Rusi. Jedni twierdzą, że obraz powstał w Bizancjum, inni, że w klasztorze Hilmadar, na świętej górze Athos.

Natomiast pierwsze wiadomości o ikonie MBNP pochodzą z XV wieku. Wówczas to pewien włoski kupiec przywiózł ją do Rzymu, wcześniej wykradając ją z kościoła na Krecie. Po kilku latach, leżąc już na łożu śmierci, opowiedział jednemu ze swych przyjaciół tę historię. Poprosił go również o przekazanie ikony do jakiegoś kościoła. Ten obiecał, że to zrobi, ale jego żona rozmiłowała się w obrazie i nie chciała go oddać. W końcu podobno sama Matka Boża  ukazała się ich córce, prosząc aby przekazała mamie, żeby umieściła obraz w kościele św. Mateusza, znajdującego się pomiędzy dwiema wielkimi i sławnymi bazylikami: św. Jana na Lateranie i Santa Maria Maggiore. Wówczas też sama Maryja nadała obrazowi tytuł Matki Nieustającej Pomocy. W końcu kobieta oddała obraz. Uroczyste wprowadzenie obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy do kościoła św. Mateusza w Rzymie, będącego pod opieką augustianów, odbyło się 27 marca 1499 roku. Od 1739 do 1798 roku świątynia była pod opieka irlandzkich augustianów. Po zajęciu miasta przez wojska napoleońskie w 1798 r. kościół ten został zniszczony. Augustianie opuścili to miejsce, zabierając ze sobą obraz do kościoła św. Euzebiusza. Następnie przenieśli się do nowego domu przy kościele Najświętszej Maryi Panny na Posterula. Tam jednak otoczony kultem był obraz Matki Bożej Łaskawej więc zakonnicy obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy umieścili w prywatnej kaplicy Augustianów, gdzie prawie zupełnie został zapomniany.

50 lat później na miejscu kościoła św. Mateusza redemptoryści zbudowali nową świątynię pw. św. Alfonsa oraz klasztor. 66 lat ikona była w ukryciu i jakby zapomniana. Redemptoryści, dzięki o. Michałowi Marchi, który jako jeden z pierwszych wstąpił do Zgromadzenia w Rzymie przyczynili się odnalezienia ikony. O. Marchi jako ministrant posługiwał bowiem do Mszy Św. w kaplicy klasztornej augustianów w Posteruli. Opowiedział on swojemu przełożonemu, że tamtejszy, starszy już brat zakonny Augustine Orsetii często rozmawiał z nim o cudownym obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który wisiał kiedyś w kościele św. Mateusza. Później okazało się, że był to ten sam obraz, który zaniedbany i pokryty grubą warstwą kurzu, znajdował się nad ołtarzem w tej kaplicy klasztornej, gdzie Michał codziennie służył do Mszy Św. Dysponując tą informacją, generał redemptorystów o. Mikołaj Mauron zwrócił się z prośbą do Piusa IX o przekazanie go do kościoła św. Alfonsa, aby obraz MBNP wrócił na stare miejsce. Papież udzielił pozwolenia 11 grudnia 1865 roku, a uroczyste wprowadzenie obrazu, po jego odrestaurowaniu przez polskiego malarza Leopolda Nawotnego, do kościoła odbyło się 26 kwietnia 1866 roku. Rok później, 22 czerwca miała miejsce uroczysta koronacja obrazu, stanowiąca ważny etap w rozwoju kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy na całym świecie.

W roku 1876 ustanowiono święto Błogosławionej Dziewicy Maryi pod wezwaniem Nieustającej Pomocy, z własnym oficjum, modlitwami i czytaniami mszalnymi. Początkowo celebrację tego święta ustalono na niedzielę poprzedzającą uroczystość św. Jana Chrzciciela, później natomiast wyznaczono 27 czerwca jako dzień poświęcony Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

Czym jest peregrynacja?

Peregrynacja to uroczyste przenoszenie lub przewożenie relikwii, obrazów w celach kultowych. Doskonale pamiętamy z lat dzieciństwa peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Pomysł peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej zrodził się w 1956, gdy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej niesiony był w procesji po Wałach Jasnej Góry, a zgromadzeni ludzie wołali „Matko, przyjdź do nas”. Peregrynacja ta miała przygotować polski Kościół do Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski. Z inicjatywy kardynała Wyszyńskiego został wykonany duplikat obrazu. Ostateczna decyzja w sprawie nawiedzenia wszystkich polskich parafii i diecezji zapadła 11 kwietnia 1957r. na 45. zebraniu Konferencji Episkopatu Polski. W maju 1957r. kopię tę prymas Wyszyński zawiózł do Rzymu, gdzie 14 maja papież Pius XII dokonał jej poświęcenia. Pierwszy etap nawiedzenia kopii obrazu trwał od 1957 do 1980 roku. W święto Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia 1957 roku na Jasnej Górze nastąpił symboliczny obrzęd zetknięcia oryginalnego obrazu z poświęconą kopią. Trzy dni później, 29 sierpnia, kopia jasnogórskiej ikony rozpoczęła swą pielgrzymkę po kraju. 4 września 1966 roku obraz został siłą odebrany przez władze komunistyczne w drodze z Warszawy do Katowic. 12 października 1980r. zakończył się I etap nawiedzenia wszystkich parafii w Polsce. Drugi etap nawiedzenia kopii jasnogórskiej ikony rozpoczął się 4 maja 1985 roku w Drohiczynie i zakończył się 16 marca 2024 roku  we Włocławku. 

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Dnia 28 lipca 2023 roku ksiądz biskup diecezjalny Ryszard Kasyna uroczyście ogłosił, że Matka Boża Nieustającej Pomocy stała się główną patronką diecezji pelplińskiej.

„W 780 rocznicę powstania diecezji chełmińskiej, zwanej obecnie pelplińską, chcę podzielić się z Wami radością, że na prośbę moją oraz wielu kapłanów i wiernych naszej diecezji, Dykasteria Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – na mocy uprawnień nadanej jej przez papieża Franciszka – wyraziła zgodę, aby Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy była główną patronką naszej diecezji (…) Prośmy, aby Maryja nieustannie przychodziła z pomocą w wielorakich potrzebach naszych, byśmy potrafili jeszcze gorliwiej oddawać cześć Jej Synowi”.

Z inicjatywy księdza biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny ma rozpocząć się w każdej parafii peregrynacja ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy  jako przygotowanie wiernych do Jubileuszowego Roku Świętego.

Peregrynacja ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kartuzach

W Święto Miłosierdzia Bożego, 7 kwietnia 2024 roku rozpoczniemy peregrynację obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Parafii Kolegiackiej. Maryja zawita do naszych domów, aby zjednoczyć nas w modlitwie. Ikonie towarzyszyć będzie  modlitewnik, który posłuży pomocą w czasie modlitwy, czuwania i adorowania Matki Bożej. W naszej Parafii peregrynować będą trzy kopie cudownego Obrazu, które poświęci w niedzielę 7 kwietnia w czasie Mszy Świętej o godz.11.00 Kanclerz Kurii Pelplińskiej – ks. Kan. Adam Kałduński i trzy pierwsze Rodziny z poszczególnych rejonów peregrynacji przejmą obrazy do swoich domów.

Plan peregrynacji poszczególnych obrazów w kolejności ulic:

I: Wzgórze Wolności, Podgórna, Łąkowa, Krasickiego, Prokowska, Gdyńskich Kosynierów, Obrońców Poczty Polskiej, Bohaterów Westerplatte, Plac św. Brunona, Jeziorna i 3 Maja

II: Łapalice: Podgórna, Zamkowa, Rzemieślnicza, Kartuska, Krótka, Słoneczna, Brzozowa, Kosowska; Kosy, Chmieleńska, Zielone Wzgórze, Bursztynowa, Ogródków Działkowych, Kwiatowa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej, Mickiewicza, Kochanowskiego i Słowackiego

III: Ceynowy, Osiedle XX Lecia II RP, Nowe Osiedle, Cicha, Dra Majkowskiego, Sambora, Mściwoja II, Słoneczna i Przy Rzeźni

Ikona Matki Bożej przebywa w danej rodzinie przez jedną dobę. Przyjęcie obrazu pod swój dom jest dobrowolne. Obraz przekazujemy w porozumieniu z sąsiadami około godziny 18.00. Dobrym zwyczajem jest, że rodzina, która przejmuje obraz przychodzi po niego do rodziny, która go gościła w poprzednim dniu w swoim domu, a rodzina przyjmująca obraz powiadamia o terminie przyjęcia swoich sąsiadów. Obraz będziemy przekazywać według numerów domów i mieszkań, chyba, że po sąsiedzku zostanie ustalony inny porządek, bardziej umożliwiający przyjęcie obrazu. Jedynym wyjątkiem będzie środa. W każdą bowiem środę zapraszamy wszystkie rodziny, które mają obraz, w tym dniu na Mszę Świętą na godz. 18.00 do kolegiaty i prosimy o przyniesienie go do kościoła i ustawienie w miejscu przygotowanym w prezbiterium. Rodziny, które będą w tym dniu przejmować obraz prosimy, aby uczyniły to w kościele po Mszy Świętej. Na tę Mszę Świętą zapraszamy wszystkie rodziny, które w tym właśnie tygodniu obraz przyjmują.

Z okazji przyjęcia obrazu do swojego domu przedstawiciel rodziny może dokonać wpisu w księdze peregrynacyjnej zawierzając swoją rodzinę oraz kierując prośby, podziękowania czy przebłagania.

W domu przygotowujemy odpowiednie miejsce (ołtarzyk), by tam mógł być umieszczony obraz, który wyjmujemy ze skrzynki, która służy do przenoszenia obrazu i ustawiamy na przygotowanym w skrzynce stelarzu.

Wszystkie rodziny, które uczestniczą w peregrynacji będą objęte modlitwą na środowej nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz w czasie każdej Mszy Świętej będziemy modlić się w intencji rodzin, które w danym dniu przyjmują Kopię Cudownego Obrazu.

W miarę możliwości spędźmy przy ikonie Matki Bożej Nieustającej Pomocy na wspólnej modlitwie, jak najwięcej   czasu. Niech wspólna modlitwa, czy też rodzinna rozmowa o sprawach wiary, jednoczy nasze rodziny i całą naszą parafialna wspólnotę.

                                                                                                                             Wasi Duszpasterze