Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 31.03.2024

Niedziela Zmartwychwstania PAŃSKIEGO

Dz 10,34a.37-43 Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Kol 3,1-4 Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
J 20,1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Żaden świadek śmierci Jezusa na krzyżu nie przypuszczał, że w niedalekim czasie po tym wydarzeniu kamień grobowy zostanie odsunięty bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Dezorientacja jest zbieżną cechą, która towarzyszyła Marii Magdalenie, a następnie Piotrowi i drugiemu uczniowi, którego utożsamiamy ze Świętym Janem. To nie Anioł Pański, a wejrzenie uczniów do wnętrza grobu doprowadziły do wiary w zmartwychwstanie Pana. Jednym ze znaków jest sudarion, czyli oddzielnie zwinięta chusta, która spoczywała na twarzy Jezusa. Złożona chusta była jednoznacznym przekazem. Gdy w trakcie posiłku pan domu odchodził od stołu, z myślą o powrocie, zostawiał sługom znak złożonej chusty. Ów znak w grobie wskazuje, że to nie koniec życia Jezusa, lecz powrót Zwycięzcy Śmierci. Niech słowo Boże obudzi w nas paschalną radość.

1. W ten radosny dzień Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne ALLELUJA, bo chyba dzisiaj całe stworzenie śpiewa na chwałę Pana owo radosne ALLELUJA. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i tego poranka. I chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”. Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem. Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy sobie wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych. Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Gościom, naszym Dobrodziejom i Przyjaciołom Parafii, wszystkim naszym Chorym pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel darzył swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów. Poprzez Zmartwychwstanie Chrystusa Bóg mówi do każdego z nas: ”nie umrzesz, lecz będziesz żył na wieki. To jest dzień, który sam Bóg uczynił. Radujmy się w nim i weselmy”.

2.Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i za wspólne przeżywanie tych Świąt. Wszystkim, którzy uczestniczyli w Drogach Krzyżowych, zwłaszcza Aleją Filozofów, przez co daliśmy świadectwo naszego trwania przy krzyżu Chrystusa, wszystkim, którzy uczestniczyli  w Gorzkich Żalach, rekolekcjach, świętym Triduum Paschalnym, wszystkim, którzy adorowali Pana Jezusa w ciemnicy, a później trwali przy Jego Grobie. Paniom sprzątającym kościół, Państwu Danucie i Tomaszowi Zarembom za dekoracje kwiatowe w kościele i przy Grobie Pańskim, Ks. Karolowi, Panu Piotrowi Mrozewskiemu i wszystkim, którzy pomagali za przygotowanie  ciemnicy i grobu Pańskiego, Firmie Palmeta za ofiarowane chlebki na wielki czwartek, Bóg zapłać Ofiarodawcom kwiatów. Naszym ministrantom i lektorom za piękną służbę – ks. Maciejowi, który tę liturgię przygotował i czuwał nad jej przebiegiem, nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św., Panu Organiście, naszym Zakrystianom oraz wszystkim, którzy wzięli czynny udział w liturgii, dając piękne świadectwo zaangażowania w życie naszej Parafii.

3. Jutro drugi dzień świąteczny. Msze św. jak w niedziele. Kolekta na K.U.L. Chociaż tylko jutro jest dzień wolny od pracy, postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy. Postarajmy się w kolejnych dniach uczestniczyć w Eucharystii. W dniach oktawy bowiem będziemy śpiewać hymn uwielbienia Chwała na wysokości Bogu, a w Modlitwie Eucharystycznej usłyszymy, że „obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.