Author name: ks. Maciej

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 03.12.2023

I Niedziela Adwentu Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7 Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił1 Kor 1,3-9 Oczekujemy objawienia się Jezusa ChrystusaMk 13,33-37 Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie Przez wieki człowiek poszukiwał Boga. Biblijni Żydzi z pełnym przekonaniem uważali, że Bóg realnie mieszka nad nimi, ponad nieboskłonem. Niemniej realnie odczuwali również zależność, w myśl której oddalanie się …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 03.12.2023 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 26.11.2023

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata I Czytanie Ez 34,11-12.15-17 – Pan Bóg jest panującym z troską Pasterzem, któremu zależy na każdej owcy, nawet wówczas gdy każda jest inna.II Czytanie 1 Kor 15,20-26.28 – Królowanie Chrystusa polega na ciągłym zwracaniu oczu ku Ojcu, który daje władzę.Ewangelia Mt 25,31-46 – Pan króluje i ocenia sprawiedliwie, według życia każdej …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 26.11.2023 Read More »

 Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 19.11.2023

XXXIII Niedziela Zwykła I Czytanie Prz 31,10-13.19-20.30-31 – Bojaźń Pana i postępowanie według Jego ideału, który zamyślił, tworząc każdego człowieka, sprawia, że jesteśmy prawdziwie piękni.II Czytanie 1 Tes 5,1-6 – Jesteśmy dziećmi Boga, dziećmi światła, dlatego mamy być czujni na poruszenia, których Bóg daje nam doświadczać, mamy zawsze pamiętać o Jego ponownym przyjściu.Ewangelia Mt 25,14-30 …

 Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 19.11.2023 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 12.11.2023

XXXII Niedziela Zwykła I Czytanie Mdr 6,12-16 – Mądrość jest darem od Boga i jeśli się o nią prosi, to przez doświadczenie się ją otrzymuje.II Czytanie 1 Tes 4,13-18 – Mądrość to szukanie „większej” perspektywy – perspektywy wieczności i dzielenie się tym odkryciem z innymi ludźmi.Ewangelia Mt 25,1-13 – Mądrość to umiejętność dbania o samego …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 12.11.2023 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 05.11.2023

XXXI Niedziela Zwykła I Czytanie Ml 1,14b – 2,2b.8-10 – Pan jest jedynym Ojcem, od którego bierze początek wszelkie dobro. Jeśli nie słuchamy Ojca, sami wystawiamy się na zło.II Czytanie 1 Tes 2,7b-9.13 – We wspólnocie wierzących są ludzie prawdziwie dobrzy, którzy dbają i troszczą się o innych, chcą się razem cieszyć w Panu.Ewangelia Mt …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 05.11.2023 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 29.10.2023

XXX Niedziela Zwykła I Czytanie Wj 22,20-26 – Pan Bóg słyszy modlitwę uciśnionego i podpowiada, jak postępować, aby być dobrym uczniem.II Czytanie 1 Tes 1,5c-10 – Nie tylko Bóg umie słuchać, także my, ludzie, możemy usłyszeć o Jego dzieciach, które rozwijają się w miłości Bożej.Ewangelia Mt 22,34-40 – Logika Boga opiera się na miłości. Jezus …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 29.10.2023 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 22.10.2023

XXIX Niedziela Zwykła I Czytanie Iz 45,1.4-6 – Pan Bóg pozwala ludziom doświadczyć Jego miłości, potęgi, aby człowiek mógł stać się Jego świadkiem.II Czytanie 1 Tes 1,1-5b – Pan Bóg wybiera ludzi, aby byli Jego, a wspólnota chrześcijan widzi, że Bóg w widzialny sposób działa w życiu człowieka.Ewangelia Mt 22,15-21 – Jezus widzi serca innych, wie, …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 22.10.2023 Read More »

 Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 15.10.2023

XXVIII  Niedziela Zwykła I Czytanie Iz 25,6-10a – Bóg pragnie swój lud obdarzać błogosławieństwem i łaskami, chce ocierać łzę z każdego płaczącego oblicza, pragnie być bliski człowiekowi.II Czytanie Flp 4,12-14.19-20 – Wszystko można, kiedy ma się Boga. On zaspokaja każdą potrzebę ludzkiego serca, ale i ciała. I za to należy Mu się chwała.Ewangelia Mt 22,1-14 – …

 Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 15.10.2023 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 08.10.2023

XXVII Niedziela Zwykła I Czytanie Iz 5,1-7 – Jeśli ludzi porównamy do winnicy, to mimo troski Boga ona się od Niego oddala i idzie w nieprawość, przez co sama się oddziela od Jego miłości.II Czytanie Flp 4,6-9 – Jeśli ludzie chcą przejąć kontrolę w całości nad losem, to pojawia się chaos. Jedynie Bóg jest pokojem.Ewangelia Mt …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 08.10.2023 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 01.10.2023

XXVI  Niedziela Zwykła I Czytanie Ez 18,25-28 – Pan Bóg postępuje zawsze sprawiedliwie, jednak myśli Jego często są trudne do przyjęcia przez człowieka.II Czytanie Flp 2,1-11 – We wspólnocie chrześcijańskiej powinniśmy patrzeć jedni na drugich z miłością, byśmy mogli się wspomagać i dążyć wspólnie do jednego celu.Ewangelia Mt 21,28-32 – Jezus zadaje pytanie arcykapłanom i …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 01.10.2023 Read More »