Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 07.07.2024

XIV Niedziela Zwykła

Ez 2,2-5 Powołanie proroka
2 Kor 12,7-10 Paweł chlubi się ze swoich słabości
Mk 6,1-6 Jezus lekceważony w Nazarecie

Prorocy stanowili ważne ogniwo w zbawczej historii Narodu Wybranego. Izraelici określali ich słowem  nābî’ (czyt. nawi), co tłumaczy się jako ,,widzący’’. Prorok powołany przez Boga Jahwe nie tyle przepowiadał daleką przyszłość, co raczej przekazywał swymi ustami słowa Boże kierowane do ludu w konkretnym czasie i miejscu. Misja prorocka była trudnym i uciążliwym zadaniem, które stało się udziałem Ezechiela. Izrael w VI wieku przed Chrystusem przeżywał kryzys odstępstwa od wiary i lęk spowodowany nadejściem potęgi Babilonu. Prorok Ezechiel stał się sumieniem Izraela, aby ganić grzechy ludu i nawoływać ku nawróceniu. Mieszkańcy Nazaretu zlekceważyli zaś czas nadejścia największego z proroków – Jezusa, Syna Bożego. Ignorancja zamyka serce na Boga. Wsłuchani w słowo Boże, odkrywajmy obecność Pana pośród nas.

1. „Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy” – refren psalmu responsoryjnego pięknie opisuje każde nasze spotkanie z Panem. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby w czasie wolnym od pracy i nauki nie zaniedbywać relacji z Bogiem; pamiętajmy o powiedzeniu, że nie ma wakacji od Pana Boga. Radość spotkania z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozpala serca wierzących nową gorliwością w podążaniu drogami wiary. Niech wolny od wielu codziennych obowiązków czas wakacji i urlopów pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać spotkania z Panem. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Pana Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia. Pamiętajmy też, że nie ma urlopów od modlitwy, Mszy Świętej i zachowywania Bożych przykazań. Niech nie dyspensuje nikogo od uczestnictwa w Eucharystii ani odległość od kościoła, ani niezorientowanie w rozkładzie nabożeństw. Po przyjeździe na wakacje od razu dowiedzmy się, gdzie jest świątynia i o której godzinie są Msze Święte. Uczestnictwo w niedzielnej liturgii niech ma dla nas w okresie urlopów charakter szczególnego świadectwa.   

2. Błogosławiona Rodzina Ulmów poprzez akt beatyfikacji dołączyła w ubiegłym do szlachetnego i szerokiego grona synów i córek narodu polskiego, którzy w wiekach dawnych, ale też i we współczesności czasie zostali wyniesieni do chwały ołtarzy jako Święci i Błogosławieni. Świadectwo ich życia jest przykładem i wzorem do naśladowania. Są nam też ofiarowani jako orędownicy u Pana Boga, abyśmy mogli powierzać im naszą codzienność, nasze nadzieje, radości, potrzeby i zmartwienia.
Rodzina Ulmów dołącza dziś do szlachetnego i bogatego grona synów i córek narodu polskiego, którzy w wiekach dawnych, ale też i we współczesnym czasie zostali wyniesieni do chwały ołtarzy jako Święci i Błogosławieni. Świadectwo ich życia jest przykładem i wzorem do naśladowania. Są nam też ofiarowani jako orędownicy u Pana Boga, abyśmy mogli powierzać im naszą codzienność, nasze nadzieje, radości, potrzeby i zmartwienia. Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski, Świętym i Błogosławionym tego narodu, a od dziś wszyscy razem, publicznie, rodzinie Ulmów, zawierzamy gorącą modlitwę za rodzinę ludzką i o pokój w bliskiej Ukrainie– Kard. Marcello Semeraro w dniu beatyfikacji.
W duchu chrześcijańskiej radości, pełni nadziei, że w Bogu nasza pomoc i obrona, polecajmy dzisiaj, w dniu liturgicznego wspomnienia (7lipca) tej błogosławionej Rodziny Najwyższemu Bogu nasze rodziny i naszą Ojczyznę. 

3. W sobotę Dzień Fatimski. Zapraszamy na różaniec fatimski na godz.17.30, a po Mszy Świętej o godz. 18.00 Procesja Fatimska do Parku św. Jana Pawła II.

4. W czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00 zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z Sakramentu Miłosierdzia w spowiednicy.  

5. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie i Ziemi Świętej codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

6. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego” i  innych czasopism.   

7. Dzisiaj tj. w niedzielę 7 lipca,  na godz.19.00 na inaugurację XLII Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej zaprasza Burmistrz Kartuz. Wystąpią: Ewelina Małaczewska – sopran, Maciej Afanasjew – skrzypce elektryczne i  Paweł Głowiński – organy.Serdecznie zapraszamy do udziału.  

8. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce Grupy Kaszubskiej Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę. Grupa Kartuska rozpocznie pielgrzymowanie w poniedziałek 29 lipca Mszą Świętą o godz. 7.00. w Kolegiacie.

9. Msza Święte: za +Barbarę Ranik w 1 r.śm. we wtorek o godz.7.00 ofiarowana od 40 Róży Matek, o Boze błog. dla Kapłanów pracujących w naszej Parafii od 26 Róży Matek w środę o godz.8.00,  w intencji Ojca Świętego, naszych Biskupów, Kapłanów, Diakonów, Ojca Jonasza oraz o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do życia konsekrowanego i do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w sobotę o godz.8.00, +Elżbietę Cichosz od Pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach w niedziele o godz.6.30 w Kaplicy w Szpitalu.   

10. W przyszłą niedzielę kolekta na nasze parafialne inwestycje.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
– dzisiaj, w niedzielę, 7 lipca – bł. Rodzina Ulmów: Wiktoria i Józef oraz siódemka ich dzieci, Miłosierni Samarytanie z Markowej, którzy zginęli, ponieważ chcieli ocalić swoich sąsiadów i przyjaciół żydowskiego pochodzenia.
– w poniedziałek, 8 lipca – św. Jan z Dukli, najpierw pustelnik, a potem franciszkański kapłan, który zasłynął jako wybitny spowiednik i kaznodzieja.
– w czwartek, 11 lipca – św. Benedykt z Nursji, opat i patron Europy, autor słynnej „Reguły”, uważany za duchowego ojca wszystkich mnichów Kościoła zachodniego.
– w piątek, 12 lipca – św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik, autor żywota św. Wojciecha i Pięciu Braci Męczenników, przyjaciel Polski, energicznie występujący w jej obronie wobec cesarza Henryka II.
– w sobotę, 13 lipca – św. św. Pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt, którzy jako drogę swojego uświęcenia obrali surowe życie w odosobnieniu i liczne praktyki ascetyczne.

Niech czas wakacyjnego wypoczynku będzie dla wszystkich czasem bezpiecznym, pogodnym i radosnym. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wypoczywają w naszej parafii. Naszą życzliwość kierujemy również wobec wszystkich, którzy w tym tygodniu świętować będą swoje imieniny czy urodziny.

Wasi Duszpasterze