Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 02.06.2024

IX Niedziela Zwykła

Pwt 5,12-15 Szabat przypomnieniem wyzwolenia z Egiptu
2 Kor 4,6-11 Życie Jezusa staje się widoczne w naszym ciele
Mk 2,23 – 3,6 Jezus jest Panem szabatu

Dla chrześcijan oczywistym jest, że niedziela to dzień święty, gdyż w tym dniu zmartwychwstał Pan. Dla Izraelitów oczywistym było, że szabat (sobota) jest dniem świętym, gdyż w tym dniu Bóg odpoczął po stworzeniu świata. Żydowskie Prawo niezwykle restrykcyjnie określało porządek szabatu dla wyznawców Boga Jahwe. Uczeni w Piśmie i faryzeusze stali na straży przestrzegania przez lud uświęconych przepisów. Konflikt Jezusa z faryzeuszami osiągnął swój szczyt w sporze o istotę szabatu. Duchowi przywódcy Izraela mogli słusznie przypuszczać, że Nauczyciel z Nazaretu podważa silny autorytet religii. Jezus natomiast domaga się odkrycia na nowo istoty dawnych przepisów – „«To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu»”. Wsłuchani w Słowo Boże, odkrywajmy istotę naszej wiary.

1. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj prawdę, że to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Każdy dzień święty ma pomóc człowiekowi najpierw w poznaniu i przybliżeniu się do Pana Boga, a następnie w jego osobistym i wspólnotowym rozwoju. Nie powinien być on traktowany jako czas bezczynności i lenistwa czy też jako czas nadmiernego zabiegania o posiadanie dóbr materialnych, ale jako dzień poświęcony Panu Bogu.

2. Dzisiejsza niedziela w naszej Ojczyźnie obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Każda i każdy z nas ma za co Bogu dziękować, zatem nie bójmy się tego dziękczynienia składać. Przede wszystkim dziękujmy Bogu za Jego niepojętą i nieskończoną miłość, za dar Jego Wcielenia i Odkupienia. W to dziękczynienie włączajmy sprawy osobiste, dotyczące naszej parafialnej wspólnoty, lecz także i całego narodu. Dlatego wyrażamy wdzięczność za wolną i niepodległą Polskę, za każdą i każdego z nas, za wszelkie wyrazy wzajemnej życzliwości i solidarności. Temu dniowi towarzyszy również zbiórka pieniężna na Świątynię Opatrzności Bożej na warszawskich Polach Wilanowskich. Dziś więc można złożyć swoją ofiarę do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej –  za każdy dar serca składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

3. Rozpoczęliśmy czerwiec – miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy na nabożeństwa:

  • w kościele po Mszy Świętej o godz.18.00 dla całych rodzin 
  • w kaplicy na Wzgórzu Wolności  –  od 10 czerwca: od poniedziałku do piątku o godz.17.00
  • w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

4. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowywali poszczególne ołtarze w czasie Uroczystości Bożego Ciała, udekorowali swoje domy na trasie procesji, a także pomogli w zorganizowaniu procesji i gorliwie w skupieniu, modlitwie i śpiewie w niej uczestniczyli. Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich ministrantów, lektorów, całej służby liturgicznej, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej za niesienie  baldachimu, wszystkich niosących sztandary, chorągwie, feretrony oraz dziewczynek sypiących kwiatki i dzieci pierwszokomunijnych, które w tym dniu przeżywały swoje wyjątkowe święto. Dziękujemy naszym Paniom Katechetkom i Rodzicom,  dziękujemy także naszej Policji i Straży Miejskiej za zabezpieczenie trasy naszej procesji. Za wszelkie dobro i pomoc składamy serdeczne Bóg zapłać, a wszystkim niech Bóg hojnie wynagradza swoją łaską.

5. W szczególny też sposób dziękujemy za przygotowanie Wieczoru Chwały, wielkie uznanie dla wszystkich, którzy przygotowali to piękne uwielbienie Chrystusa w Najświętszej Eucharystii – na ręce Pani Dyrektor KCK w Kartuzach Małgorzaty Paździor – Król oraz Pana Burmistrza Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego składamy podziękowanie.

6. Do czwartku włącznie trwamy w tradycyjnej oktawie uroczystości Bożego Ciała. Po wieczornej Mszy Świętej – eucharystyczna procesja wokół kościoła. W czwartek po procesji i nabożeństwie poświęcimy „wianki” z ziołami i nowalijkami z naszych ogrodów i działek. Ostatnia procesja eucharystyczna w piątek.

7. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest również Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Będziemy wynagradzać Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi ludzkie oraz będziemy prosili, by wszyscy kapłani w Sercu Jezusowym znajdowali siłę i moc do codziennej posługi i źródło własnego uświęcenia. Zapraszamy w tym dniu do modlitwy w tej intencji i do uczestnictwa we Mszach Świętych o godz. 7.00, 8.30, 11.00, 16.30 i 18.00. Przypominamy także, że w tym uroczystym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

8. W sobotę, 8 czerwca, przypada wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na Msze Święte o godz. 7.00, 8.00 i 18.00.

9. W środę zapraszamy wszystkich do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny na godz. 17.00, którą rozpoczniemy od wystawienia Najświętszego Sakramentu, różaniec i  Msza Święta. 

10. W tym tygodniu  I czwartek miesiąca – zapraszamy na Godzinki o Przemienieniu Pańskim o godz.17.00, w I piątek po Mszy Świętej o godz.7.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego,  spowiedź św. od godz.16.00, po Mszy Świętej o godz.16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.18.00. Chwile adoracji są nie tylko wyrazem naszej miłości wobec Pana, ale jednocześnie próbą odkrywania Bożej obecności pośród codziennych spraw i ludzkich losów.

11. Trwa w naszej parafii peregrynacja obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w naszych rodzinach.  Zapraszamy do modlitwy za rodziny, które  obraz przyjmują, a w środę na Nowennę i Mszę Świętą na godz. 18.00 przynosimy obrazy i w kościele następne rodziny będą przejmowały obrazy MBNP. Szczegóły peregrynacji na dodatkowych kartkach informacyjnych i na stronie naszej Parafii. 

12. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z spowiedzi świętej.

13. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie i Ziemi Świętej codziennie od  poniedziałku do soboty o godz.7.30, w piątek o godz.8.00.

14. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Apostolstwa Chorych” oraz  jest jeszcze aktualny „Pielgrzym” i inne czasopisma.

15. W przyszłą drugą niedzielę miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje

16. Msza św. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., i opiekę Matki Bożej  Trzykroć Przedziwnej dla Rodzin przyjmujących Matkę Bożą Pielgrzymującą z 401 Kręgu i za ++ z ich Rodzin w poniedziałek o godz.8.00, za +Janusza Częstochowskiego od ADŚ we wtorek o godz.7.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., i opiekę Matki Bożej  dla Magdaleny Stankowskiej z okazji 75 Urodzin od 40 Róży Matek w piątek o godz.7.00, za ++Siostry Stefanię Rychert, Krystynę Klimek i wszystkich ++ Członków Rodzin z 24 Róży Matek oraz ++ Kapłanów którzy pracowali w naszej Parafii w piątek o godz.11.00, w intencji Ojca Świętego, naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do życia konsekrowanego i do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w sobotę o godz.8.00.

17. W minionym tygodniu odszedł  po nagrodę do Pana śp. Franciszek Socha z Os. Sikorskiego i śp. Edmund Gruba z Nowego Osiedla, a pogrzeb śp. Gertrudy Formela z ul. Leśnej we wtorek o godz.10.00 w kościele św. Wojciecha i śp. Alberta Wojciecha Konkol z Borucina we wtorek o godz.13.00 w kolegiacie, eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…   

18. Kartuskie Centrum Kultury zaprasza na film dokumentalny pt. „Wolni. Podróż do wnętrza.” Film będzie grany tylko 7 i 12 czerwca o godz. 20.00 oraz 13 czerwca o godz. 18.00. „Wolni. Podróż do wnętrza” to zaproszenie do doświadczenia pięknego, kojącego przeżycia i zastanowienia się nad tym, jak odszukać siebie. To sielskie obrazy przyrody, codziennej pracy, szukania sensu oraz prawdziwej radości i wolności.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
– w poniedziałek, 3 czerwca – św. Karol Lwanga i jego towarzysze, męczennicy z Ugandy, którzy dołączyli do grona sławnych męczenników początków chrześcijaństwa z terenów północnej Afryki;
– w środę, 5 czerwca – św. Bonifacy, apostoł i ewangelizator Europy Zachodniej, który poniósł śmierć podczas jednej z wypraw misyjnych w Saksonii;
– w sobotę, 8 czerwca – św. Jadwiga, król Polski, która przeznaczyła wszystkie swe klejnoty, szaty, pieniądze i wszystek strój królewski na pomoc dla biednych i na odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, wielkanocnej niedzieli Wniebowstąpienia Pańskiego. Sercu Bożemu i Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy  Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

                                                                                                                                  Wasi Duszpasterze