Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 26.05.2024

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Pwt 4,32-34.39-40 Bóg jest jeden
Rz 8,14-17 Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów
Mt 28,16-20 Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Wiara w jedynego Boga była dla starożytnych ludów swoistym novum. Wszelkie pogańskie ludy, z którymi Hebrajczycy mieli styczność, posiadały wierzenia oparte na kulcie wielu bóstw. Urywek z Powtórzonego Prawa ukazuje Mojżesza, który dąży do uchronienia Narodu Wybranego przed popadnięciem w bałwochwalstwo. Dla patriarchy jedyny Bóg Jahwe jest źródłem tożsamości Izraela oraz spoiwem, które łączy Żydów. Zgodnie z myślą Świętego Pawła, jak niegdyś Bóg prowadził Izraelitów na pustyni, tak Duch Święty na drogach życia prowadzi synów Bożych, to jest Kościół – nowy lud święty. Usynowienie człowieka wypełniło się przez Osobę Jezusa Chrystusa, który zapewnia: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Wsłuchani w liturgię słowa, powierzmy swe życie Trójcy Przenajświętszej.

1. Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga. Jej wielkość przerasta nasze umysły, ale jednocześnie budzi zaufanie. Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga. I oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Przenajświętszej!

2. W czwartek, 30 maja, w liturgii będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji na ulice naszej Parafii. W tym roku, podobnie jak w ostatnich latach, każda parafia kartuska będzie miała swoją Procesję Eucharystyczną. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny, Ukrainy i Ziemi Świętej.  Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo.

3. Msze Święte: o godz.6.30 w kaplicy w szpitalu, 7.00,  8.15, 9.30, 10.30, zaraz po zakończonej procesji i o godz.18.00. Po mszy św. o godz.10.30 wyruszy z kolegiaty procesja – będziemy podążać ulicami: Klasztorna, Wzgórze Wolności, Mickiewicza, Reja, Chmieleńska, Wzgórze Wolności, Plac św. Brunona i Klasztorna. Ołtarze: przy ul. Mickiewicza, przy ul. Chmieleńskiej, przy Kaplicy św. Brunona i przy Kartuskim Centrum Kultury. Przy każdym ołtarzu wysłuchamy okolicznościowego kazania. Dzieci pierwszokomunijne uczestniczą w szatach liturgicznych i idą przed dziewczynkami sypiącymi kwiaty.  W tę piękną uroczystość po raz drugi będziemy mogli we wspólnocie wszystkich mieszkańców Kartuz uczcić publicznie Pana Jezusa w Eucharystii wieczorem o godz.19.00 – Kartuskie Centrum Kultury zaprasza  na III KARTUSKI WIECZÓR CHWAŁY do Parku Solidarności. Kartuski Wieczór Chwały to muzyczno-modlitewne uwielbienie z muzyką chrześcijańską oraz z zajęciami animacyjnymi dla dzieci. Gościem specjalnym będzie Michał „Misiek” Koterski – autor książki „To już moje ostatnie życie”

4. Dziewczynki pierwszokomunijne i rocznicowe, ale też i młodsze zapraszamy do sypania kwiatków, zapraszamy na próbę we wtorek i w środę po Mszy Świętej o godz.18.00, a wszystkich pragnących włączyć się w tę piękną tradycję prosimy o przyniesienie do zakrystii płatków różnych kwiatków. 

5. Procesje eucharystyczne wokół naszego kościoła będą się odbywały codziennie po mszy św.  wieczornej przez całą tak zwaną oktawę Bożego Ciała, również w niedzielę.  Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością, wykrętem czy lenistwem. Jak On pragnie być blisko nas, tak my przychodźmy jak najczęściej do Niego.

6. Jutro, w poniedziałek,  zapraszamy na Mszę Świętą na godz. 12.00, w czasie której Ks. Prałat Piotr i Ks. Proboszcz wraz z kolegami swojego  rocznika święceń będą dziękowali Panu Bogu za dar Kapłaństwa, bo Ks. Prałat Piotr jest gospodarzem tegorocznego spotkania. Prosimy o modlitwę w intencji Kapłanów oraz o powołania do kapłaństwa w naszej Diecezji.

7. W piątek, 31 maja, przypada liturgiczne święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Będziemy wpatrywali się w Maryję, która spieszy do swojej krewnej Elżbiety, będziemy prosili o wrażliwość na potrzeby innych dla wszystkich uczniów Chrystusa.

8. Parafialny Zespół Caritas zaprasza na VII  FESTYN Charytatywny ,,Podaruj  Swe  Serce – Budujemy Kartuskie Hospicjum w niedzielę 26 maja:
Program: 11:50 – 12:25 – Piosenka W Tle; 12:30  – 13:10 Msza Święta – Przerwa w Festynie ; 13:10 – 14:00   otwarcie festynu; Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca ,,Słonuszka’’ z Szkoły Podst.Nr 2 w Kartuzach ; 13.45 licytacja  ; 14:00 – 14:30 Dziad i Baba; 14:30 – 15:00  Dominika Kwiatkowska; 15:00 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (scena) ; 15:00 – 15:30 Kapela A Matizer Noga; 15:30 – 16:00 Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kartuzy;  16:00- 17:15  Kapela Kaszubski Band
Atrakcje: Stoisko Koła Gospodyń wiejskich z Kolonii ,  Stoisko Kół Gospodyń Wiejskich  ze Staniszewa, Zjeżdżalnia, Grill, Kawa Herbata, Gofry Kaszebci Kuch, Chleb ze smalcem i ogórkiem, Grochówka, Żurek, Licytacje, Stoisko do pomiaru ciśnienia i cukru we krwi, Stoisko Kartuskiego Hospicjum, Stoisko Wspólnoty Sychar.

9. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa majowe, a od soboty nabożeństwa ku czci  Najświętszego Serca Pana Jezusa:   

  • w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin 
  • w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00
  • w kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku o godz.17.00

10. W tym tygodniu I sobota miesiąca – nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po Mszy Świętej o godz.8.00  – nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę odwiedzimy naszych Chorych z posługą sakramentalną.

11. W przyszłą niedzielę:

  • Suma z liturgią w języku kaszubskim
  • godz.13.30 Uroczysty Chrzest Święty – nauka przed Chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych w sobotę o godz. 17.00 w spowiednicy.
  • godz.15.00 nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich Wspólnot Parafialnych i spotkanie III Zakonu św. Franciszka

12. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie i Ziemi Świętej codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30. 

13. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z spowiedzi świętej.

14. W przyszłą niedzielę Święto Dziękczynienia, przed kościołem zbiórka do puszek na kościół Opatrzności Bożej w Warszawie.

15. Msze Święte: w intencji wszystkich Rzemieślników Zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Kartuzach i Członków ich ich Rodzin za przyczyną św. Józefa Rzemieślnika oraz za Zmarłych Rzemieślników, Członków Cechu i ++z ich Rodzin w poniedziałek o godz.9.00,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., i opiekę Matki Bożej  dla Członków Róży pw. Św. Rafała Archanioła i ich Rodzin we wtorek o godz.7.00,w intencji Maturzystów Rocznik 1954 w sobotę o godz.13.00.                              

16. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego”  i innych czasopism.

17. Polski Związek Wędkarski, Towarzystwo Miłośników Kartuz i Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby zapraszają dzieci i młodzież szkolną oraz starszych nastolatków na „piknik wędkarski” z okazji Dnia Dziecka 1.06.2024 w sobotę od godz.10.00 na Wyspie  Łabędziej w Gaju Świętopełka.

18. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Helena Szczesna  z Os. XX Lecia, śp. Bogusława Satke z Sianowa, wcześniej z Kartuz z ul. 3 Maja i śp. Robert Klatt z ul. Bukowej – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
– w poniedziałek, 27 maja – św. Paweł VI, papież, który dokończył rozpoczęty Sobór Watykański II i podjął realizację jego postanowień, a który zapoczątkował też dzieło pielgrzymowania do wspólnot kościelnych w wielu krajach.
– we wtorek, 28 maja – bł. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, który odegrał znaczącą rolę w najnowszej historii naszego narodu i Kościoła w Polsce, stał się prawdziwym interrexem – przywódcą narodu polskiego, można powiedzieć nawet ojcem i doskonałym pedagogiem.
– w środę, 29 maja – św. Urszula Ledóchowska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, która podjęła się kształtowania właściwych postaw u młodego pokolenia.
– w sobotę, 1 czerwca – św. Justyn, filozof i męczennik, który po przyjęciu wiary chrześcijańskiej stał się gorliwym jej obrońcą i dzięki któremu posiadamy pierwsze opisy przebiegu Eucharystii.

Jest jeszcze wiele nieznanych nam prawd o Panu Bogu. Są sprawy, które trudno nam zrozumieć. Na najważniejsze pytania znajdujemy odpowiedź w Piśmie Świętym. Jeżeli pragniemy naszego Stwórcę jeszcze lepiej poznać, to zacznijmy szukać odpowiedzi nie tyle umysłem, co naszym sercem.   Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy głębokiej, z Bogiem Trójjedynym przeżytej Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Dziękując wszystkim Matkom za ich trud, miłość i poświęcenie, składamy im najlepsze życzenia, dużo zdrowia i obfitości Bożego błogosławieństwa. Życzliwością otaczamy też wszystkich obchodzących w tym tygodniu imieniny i urodziny. Modlitwą ogarniamy zmarłe Matki oraz ostatnio zmarłych Parafian.

                                                                                                                         Wasi Duszpasterze