Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 19.05.2024

Zesłanie Ducha Świętego

Dz 2,1-11 Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
Ga 5,16-25 Owoce Ducha
J 15,26-27;16,12-15 Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Boży Duch jest obecny w dziejach ludzkości od momentu stworzenia świata, gdy „unosił się nad wodami”. Ten sam Duch, czyli „Ruah”, przez wieki prowadził Izraela natchnionym słowem proroków, a na przełomie Testamentów ten sam Duch zstąpił na Maryję i okrył Ją mocą z wysoka. Jezus poczęty w łonie Maryi za sprawą Ducha zapowiada, że pośle Parakleta, by zstąpił niebawem na uczniów. Gdy w czasie Pięćdziesiątnicy Żydzi świętowali odnowienie przymierza z Synaju, w tym dniu Duch Święty wypełnił serca i dusze zebranych w Wieczerniku. W czasach Eliasza Bóg zaznaczył swoją obecność łagodnym powiewem wiatru. Podobny szum, połączony z ukazaniem się ognistych języków, jest znakiem Bożej obecności wyrażonej przez zesłanie Ducha na uczniów. Pozwólmy, aby Duch Święty prowadził nas w swym słowie.

1. Dziś obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania. 

2. Jutro, w poniedziałek – tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele. Postarajmy się uczestniczyć we Mszy Świętej mimo, że jest to dzień pracy, zachowajmy świąteczny charakter w naszych domach. Msze Święte o godz.7.00, 8.30, 11.00, 16.30  i 18.00.

3. Jutro zapraszamy na Mszę Świętą na godz. 11.00, w czasie której Ks. Maciej wraz z kolegami swojego  rocznika święceń będzie dziękował Panu Bogu za dar Kapłaństwa, bo jest gospodarzem tegorocznego spotkania. Prosimy o modlitwę w intencji Ks. Macieja i jego Kolegów oraz o powołania do kapłaństwa w naszej Diecezji.

4. Dzieci przyjęte do I Komunii św. w ubiegłym roku zapraszamy na Mszę Świętą  dziękczynną z okazji I rocznicy – w poniedziałek 20 maja na godz.16.30. Od godziny 16.00 zapraszamy dzieci i ich rodziny do spowiedzi świętej. 

5. Dzisiaj ostatnia procesja wielkanocna przed Mszą  Świętą o godz. 9.30.

6. W najbliższy czwartek natomiast oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. To nowe święto, wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od 2013 roku jest obchodzone w naszej Ojczyźnie.  Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu.

7. Wczoraj odbyła się nasza Parafialna Uroczystość I Komunii św.  Dzisiaj, w niedzielę,  Msze Święte dla dzieci I Komunijnych, rodziców i ich rodzin:  na godz.11.00 zapraszamy dzieci z Grupy pierwszej, a na godz.12.30 dzieci  z Grupy drugiej. Dzieci zajmują miejsca w ławkach z rodzicami. Po południu dzisiaj zapraszamy na nabożeństwo majowe i dziękczynne na godz.16.00 wszystkie dzieci z Rodzinami. Po nabożeństwie dzieci otrzymają pamiątkowe obrazki. Od poniedziałku do piątku włącznie dzieci będą uczestniczyć we mszach św. o godz. 18.00 – oprócz czwartku, w tym dniu wszystkie dzieci z Rodzicami i Rodzinami zapraszamy do Sianowa, msza św. o godz.18.00 – dzieci zajmują miejsca w ławkach wraz z rodzicami. Serdecznie zachęcamy do udziału i modlitwy w intencji naszych dzieci, rodziców i naszych rodzin.

8. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z spowiedzi świętej.

9. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie i Ziemi Świętej codziennie w poniedziałek o godz.8.00; a od wtorku  do soboty o godz.7.30. 

10. W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – odpust w Goręczynie – suma o godz. 11.30.

11. Pragniemy przypomnieć, że uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy okres Paschalnej Pięćdziesiątnicy, a zatem też tzw. okres Komunii świętej wielkanocnej. Codziennie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, aby móc czynić zadość przykazaniom kościelnym – obowiązkowi raz do roku przystąpienia do spowiedzi świętej i przyjęcia w okresie wielkanocnym Jezusa w Komunii świętej.

12. W czwartek, 30 maja, w liturgii będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji na ulice naszej Parafii. W tym roku, podobnie jak w ostatnich latach, każda parafia kartuska będzie miała swoją Procesję Eucharystyczną. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny, Ukrainy i Ziemi Świętej.  Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo.

13. Msze Święte: o godz.6.30 w kaplicy w szpitalu, 7.00,  8.15, 9.30, 10.30, zaraz po zakończonej procesji i o godz.18.00. Po mszy św. o godz.10.30 wyruszy z kolegiaty procesja – będziemy podążać ulicami: Klasztorna, Wzgórze Wolności, Mickiewicza, Reja, Chmieleńska, Wzgórze Wolności, Plac św. Brunona i Klasztorna. Ołtarze: przy ul. Mickiewicza, przy ul. Chmieleńskiej, przy Kaplicy św. Brunona i przy Kartuskim Centrum Kultury. Przy każdym ołtarzu wysłuchamy okolicznościowego kazania. Dzieci pierwszokomunijne uczestniczą w szatach liturgicznych i idą przed dziewczynkami sypiącymi kwiaty. Dziewczynki pierwszokomunijne i rocznicowe, ale też i młodsze i starsze zapraszamy do sypania kwiatków.  W tę piękną uroczystość po raz drugi będziemy mogli we wspólnocie wszystkich mieszkańców Kartuz uczcić publicznie Pana Jezusa w Eucharystii wieczorem o godz.19.00 – Kartuskie Centrum Kultury zaprasza  na III KARTUSKI WIECZÓR CHWAŁY do Parku Solidarności. Kartuski Wieczór Chwały to muzyczno-modlitewne uwielbienie z muzyką chrześcijańską oraz z zajęciami animacyjnymi dla dzieci. Gościem specjalnym będzie Michał „Misiek” Koterski – autor książki „To już moje ostatnie życie”

14. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodych mężczyzn, którzy rozpoznają w sobie powołanie do kapłaństwa, do rozpoczęcia formacji i studiów w pelplińskim seminarium, które jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kandydaci, w tym również tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się do 11 lipca 2024 r. na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 508 830 077) oraz o złożenie w Rektoracie Seminarium odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje na temat warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej seminariumpelplin.pl

15. Parafialny Zespół Caritas zaprasza na VII  FESTYN Charytatywny ,,Podaruj  Swe  Serce – Budujemy Kartuskie Hospicjum w niedzielę 26 maja
Program: 11:50 – 12:25 – Piosenka W Tle; 12:30  – 13:10 Msza Święta – Przerwa w Festynie ; 13:10 – 14:00   otwarcie festynu; Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca ,,Słonuszka’’ z Szkoły Podst.Nr 2 w Kartuzach ; 13.45 licytacja  ; 14:00 – 14:30 Dziad i Baba; 14:30 – 15:00  Dominika Kwiatkowska; 15:00 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (scena) ; 15:00 – 15:30 Kapela A Matizer Noga; 15:30 – 16:00 Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kartuzy;  16:00- 17:15  Kapela Kaszubski Band
Atrakcje: Stoisko Koła Gospodyń wiejskich z Kolonii ,  Stoisko Kół Gospodyń Wiejskich  ze Staniszewa, Zjeżdżalnia, Grill, Kawa Herbata, Gofry Kaszebci Kuch, Chleb ze smalcem  i ogórkiem, Grochówka, Żurek, Licytacje, Stoisko do pomiaru ciśnienia i cukru we krwi, Stoisko  Kartuskiego Hospicjum , Stoisko Wspólnoty Sychar

16. Obowiązkowe spotkanie formacyjne młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w poniedziałek 20 maja o godz. 18.30 w salkach parafialnych. 

17. Jako Dekanat Kartuski organizujemy wyjazd na 28. Edycję Ogólnopolskiego Spotkania Młodych – Lednica 2000, które odbędzie się 1 czerwca pod hasłem: Wracaj do domu! Zapisy przyjmuje ks. Tomasz Mizyk – wikariusz parafii św. Wojciecha w Kartuzach (tel. 516 510 913) do 28 maja. Koszt wyjazdu 150 zł. Wyjazd o godz.8.00. Serdecznie zapraszamy.

18. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego” orazjest jeszcze aktualny „Pielgrzym”   

19. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę, które wyniosły 8756 zł, w przyszłą niedzielę kolekta na remont naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

20. Msza Święta z podziękowaniem za otrzymane i z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej, zdrowie dla  Sióstr 24 Róży Matek, dla ich Rodzin i Kapłanów naszej Parafii  w poniedziałek o godz.11.00.

21. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Janusz Częstochowski  z ul. Mickiewicza i śp. Marek Potrykus z ul. Parkowej  – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
– w środę, 22 maja – św. Rita z Casci, „drogocenna perła Umbrii”, która należy do najbardziej popularnych świętych na świecie i jest przyzywana w bardzo trudnych sprawach.

Otrzymaliśmy Ducha Świętego w sakramencie chrztu, niektórzy również zostali umocnieni darami Ducha w sakramencie bierzmowania. Wszystko po to, aby łatwiej nam było osiągnąć zbawienie. Jednak to od nas zależy, czy pozwolimy Bogu działać w naszej codzienności.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy dzieci I Komunijne, Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

                                                                                                                  Wasi Duszpasterze