Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 12.05.2024

Wniebowstąpienie Pańskie

Dz 1,1-11 Uniósł się w ich obecności w górę
Ef 4,1-13 Dojdziemy do miary wielkości według Pełni Chrystusa
Mk 16,15-20 Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Ewangelia Marka o wniebowstąpieniu Pana była dla wielu Żydów dobitnie zrozumiała w swym przekazie. Fragment mówiący, że „po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga”, przypominał Żydom urywek z Księgi Daniela. Zgodnie z tą wizją Syn Człowieczy otrzymał od Przedwiecznego wszelką władzę na niebie i ziemi. Wstąpienie Jezusa do niebios jako prawdziwego Syna Człowieczego zapowiada nadejście ery mesjańskiej. Ewangelie i Dzieje Apostolskie ukazują Apostołów oraz innych członków młodego Kościoła jako tych, którzy wypełniają nakaz Jezusa i głoszą Dobrą Nowinę, czyli orędzie zmartwychwstania i wniebowstąpienia Pana, „aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego”, o czym zaświadcza Święty Paweł. Niech Słowo Boże skieruje nasze myśli ku niebu.

1. Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres wszystkich naszych dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne w królestwie niebieskim.

2. Dzisiaj procesja wielkanocna przed mszą św. o godz.8.15, a w przyszłą niedzielę ostatnia już procesja wielkanocna w tym roku przed Mszą  Świętą o godz. 9.30.

3. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Matki Bożej:

  • w kościele po Mszy Świętej o godz.18.00 dla całych rodzin 
  • w kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku o godz.17.00
  • w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

4. Trwamy na nowennie do  Ducha Świętego jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy na zakończenie nabożeństwa majowego.  

5. Jutro przypada 107. rocznica pierwszego Objawienia Fatimskiego i 43. rocznica zamachu na Świętego Jana Pawła II. To dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. O godzinie 17.30 w kościele wspólnie odmówimy różaniec, a po Mszy Świętej o godz.18.00 procesyjnie ze śpiewem na ustach udamy się do Parku Jana Pawła II.

6. Pragniemy przypomnieć, że uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy okres Paschalnej Pięćdziesiątnicy, a zatem też tzw. okres Komunii świętej wielkanocnej. Codziennie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, aby móc czynić zadość przykazaniom kościelnym – obowiązkowi raz do roku przystąpienia do spowiedzi świętej i przyjęcia w okresie wielkanocnym Jezusa w Komunii świętej.

7. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie i Ziemi Świętej codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30. 

8. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z spowiedzi świętej.

9. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma” i „Gościa Niedzielnego”.  

10. W sobotę nasza parafialna  Uroczystość I Komunii Świętej.  Dzieci przystąpią do I Komunii Świętej w dwóch grupach: Grupa I – klasa  IIIA Szk. Podst. Nr 2 oraz wszystkie dzieci klas III ze Szkoły Podst. Nr 1 w sobotę 18 maja o godz.10.00 i Grupa II –   dzieci klasy III B ze Szk. Podst. Nr 2, ze Szkoły Katolickiej i z Łapalic w sobotę 18 maja o godz.12.30. Zapraszamy na spotkania: dla  I Grupy we wtorek 14 maja  o godz.16.00, a dla II Grupy w środę 15 maja o godz.16.00. Uroczysta Pierwsza Spowiedź Święta w piątek Grupa I na godz.15.30, natomiast Grupa II na godz.16.30.  Dzieci na spowiedź świętą przychodzą odświętnie ubrane ze świecami z Chrztu Świętego i książeczkami wraz z Rodzicami.  Prosimy o modlitwę w intencji dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi Świętej i I Komunii Świętej oraz ich Rodzin, zachęcamy także członków Rodzin o skorzystanie  z Sakramentu Bożego Miłosierdzia, aby wraz z dziećmi przystąpić do Stołu Pańskiego w tak ważnym dla nich dniu.  serdecznie też prosimy, aby przynajmniej jedno z rodziców, było obecne z dzieckiem.

11. W przyszłą niedzielę dzieci I Komunijne z Rodzinami zapraszamy na Msze Święte: I Grupa na godz.11.00, II Grupa na godz.12.30. 

12. Po południu w przyszłą niedzielę na godz.16.00 zapraszamy wszystkie dzieci I Komunijne wraz z Rodzinami na nabożeństwo majowe i dziękczynne, po którym dzieci otrzymają pamiątkowe obrazki.

13. Od poniedziałku do piątku włącznie dzieci będą uczestniczyć w Mszach Świętych  o godz. 18.00 – oprócz czwartku, w tym dniu wszystkie dzieci z Rodzicami i Rodzinami zapraszamy do Sianowa na godz.18.00 – dzieci zajmują miejsca w ławkach wraz z rodzicami. Serdecznie zachęcamy do udziału i modlitwy w intencji naszych dzieci, rodziców i naszych rodzin.

14. Dzieci przyjęte do I Komunii św. w ubiegłym roku zapraszamy na Mszę Świętą  dziękczynną z okazji I rocznicy – w poniedziałek 20 maja na godz.17.00. 

15. Trwa w naszej parafii peregrynacja obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w naszych rodzinach.  Zapraszamy do modlitwy za rodziny, które  obraz przyjmują, a w środę na Nowennę i Mszę Świętą na godz. 18.00 przynosimy obrazy i w kościele następne rodziny będą przejmowały obrazy MBNP. Szczegóły peregrynacji na dodatkowych kartkach informacyjnych i na stronie naszej Parafii. 

16. W piątek po Mszy Świętej o godz.18.00 zapraszamy na spotkanie wszystkich członków Wspólnoty Sychar i wszystkich, którzy przezywają kryzysy i trudności małżeńskie i rodzinne.

17. Kartuskie Centrum Kultury zaprasza na kolejne 3-4 filmu ”The Chosen IV” – to światowy hit o życiu Pana Jezusa, o którym miliony ludzi nie przestają mówić. Film będzie grany 18 i 19 maja o godz.17.30.                              

18. Msze Święte: z podziękowaniem za otrzymane łaski i z  prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę  Matki Bożej dla Członków 5 Róży św. Kamila i ich Rodzin oraz Kapłanów naszej Parafii  w czwartek o godz.8.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., i opiekę Matki Bożej  dla Członków z 44 Róży Matek św. Klary i ich Rodzin oraz Kapłanów naszej Parafii  w piątek o godz.8.00, w intencji Wspólnoty Sychar w piątek o godz.18.00, w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.                               

19. W minionym czasie odszedł po nagrodę do Pana śp. Tomasz Bergański z ul. Parkowej – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
– we wtorek, 14 maja – św. Maciej, dołączony do grona Dwunastu Apostołów po zdradzie Judasza, w tym dniu swoje imieniny i rocznicę święceń (8), obchodzi Ks. Maciej Dzwonkowski, pamiętajmy w modlitwie o Ks. Macieju, z naszą wdzięcznością i serdecznością.
– w czwartek, 16 maja – św. Andrzej Bobola, jezuita i patron naszej ojczyzny, gorliwy kaznodzieja i spowiednik, którego życie jaśniało blaskiem prawdziwej wiary, dla obrony której nie wahał się złożyć je w ofierze.

Pan Jezus po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba i zniknął uczniom sprzed oczu. Nie oznacza to, że nas zostawił. Codziennie daje nam siebie w Komunii Świętej i jest z nami w każdej chwili. Tylko od nas zależy, czy pozwolimy Bogu działać w naszym życiu.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, wielkanocnej niedzieli Wniebowstąpienia Pańskiego. Sercu Bożemu i Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy  Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze