Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 05.05.2024

VI  Niedziela Wielkanocna

Dz 10,25-26.34-35.44-48 Powołanie pogan do Kościoła
1 J 4,7-10 Bóg jest miłością
J 15,9-17 Przykazanie miłości

Starotestamentalne przepisy Prawa niosły ze sobą wiele skutków. Rozdźwięk pojawiał się, gdy Prawo zamiast zbliżać pobożnych Żydów do Boga Jahwe i swych bliźnich, zaprowadzało niezdrowy rytualizm i dystans w relacjach między ludźmi. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, wskazując na istotę Prawa, daje uczniom nowe przykazanie – przykazanie miłości. Jedynie ten, kto kocha Boga i drugiego człowieka nie literą, a sercem, wypełnia istotę przykazania. Mówiąc o miłości, Jezus nie mówił o silnym uczuciu, lecz wskazywał na siebie. Zaświadcza o tym świadek tamtego zdarzenia, Święty Jan, który w jednym z listów oznajmia: „Bóg jest miłością”. Przykład miłości aż po belki krzyża ukazał sam Jezus. W Dziejach Apostolskich owa miłość pociągnęła pogan do wiary w Chrystusa. Odpowiedzmy miłością na miłość Jezusa.

1. Pan Jezus wybiera i powołuje każdą i każdego z nas do bycia Jego uczniem, a jednocześnie świadkiem Jego nieskończonej miłości. Przez wzajemną miłość, którą będziemy sobie okazywać, najlepiej i najpełniej wypełnimy to zadanie, to przykazanie. Razem z Maryją chcemy prosić Pana o siły do realizacji tej misji, dlatego zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych:

  • w kościele po mszy św. o godz.18.00 dla całych rodzin 
  • w kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku o godz.17.00
  • w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

2. W tym szóstym tygodniu Wielkanocy zanosimy swoje błaganie do Boga o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Ta intencja towarzyszyć nam będzie podczas nabożeństw majowych: razem z Maryją będziemy prosić Dobrego Boga, by błogosławił ludzkim wysiłkom, aby one przyniosły obfity plon i aby nikomu nie brakowało codziennego chleba; przez trzy kolejne dni będziemy się modlić o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy ludzkiej na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie. Nabożeństwa i procesje błagalne o urodzaje i za kraje głodujące: w poniedziałek  w Łapalicach przy krzyżu o godz.18.00 – nabożeństwo błagalne i obrzęd błogosławieństwa pól, a we wtorek  i środę w kolegiacie przed mszą św. o godz.18.00 procesje błagalne o urodzaje wokół kościoła, we wtorek o godz.18.00 Msza Święta w intencji pracujących na roli o dobre plony ofiarowana od Mieszkańców Łapalic.

3. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w środę, 8 maja, w przypadającą uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Msze Święte o zwykłej porze.

4. W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

5. Od piątku będziemy przyzywać Ducha Świętego jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy w łączności z nabożeństwem majowym.

6.  Dzisiaj procesja wielkanocna z niedzielnym pokropieniem przed mszą św. o godz. 18.00, a w przyszłą niedzielę przed mszą św. o godz. 8.15.

7.Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Apostolstwa Chorych”, jest jeszcze aktualny „Pielgrzym”  i inne czasopisma.

8. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie i ziemi świętej codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30. 

9.Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z spowiedzi świętej.

10. Przypominamy, że Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii będzie w sobotę 18 maja.   Dzieci przystąpią do I Komunii Świętej w dwóch grupach: Grupa I – klasa  IIIA Szk. Podst. Nr 2 oraz wszystkie dzieci klas III ze Szkoły Podst. Nr 1 w sobotę 18 maja o godz.10.00 i Grupa II –   dzieci klasy III B ze Szk. Podst. Nr 2, ze Szkoły Katolickiej i z Łapalic w sobotę 18 maja o godz.12.30. Zapraszamy na spotkania: dla  I Grupy w poniedziałek 6 maja  o godz.16.00 i w czwartek 9 maja na godz.16.00, a dla II Grupy w środę 8 maja o godz.16.00 i w piątek 10 maja na godz.16.00; serdecznie też prosimy, aby przynajmniej jedno z rodziców, było obecne z dzieckiem.
W środę 6 maja na godz.17.00 zapraszamy na spotkanie w kościele wszystkich rodziców.
Prosimy wszystkich  o modlitwę w intencji dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi Świętej i I Komunii Świętej oraz ich Rodzin.

11. Trwa w naszej parafii peregrynacja obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w naszych rodzinach.  Zapraszamy do modlitwy za rodziny, które  obraz przyjmują, a w środę na Nowennę i Mszę Świętą na godz. 18.00 przynosimy obrazy i w kościele następne rodziny będą przejmowały obrazy MBNP. Szczegóły peregrynacji na dodatkowych kartkach informacyjnych i na stronie naszej Parafii.                                     

12.Msze Święte: w intencji naszych Maturzystów o łaski potrzebne i Dary Ducha Świętego w poniedziałek o godz.18.00, z prośbą o dobre plony oraz Boże błog. i wiarę w Kościół Chrystusowy dla naszej Ojczynzy i wiernych w tym roku, abyśmy budowali wspólnie piękny Kościół Boży w naszych sercach, wspólnotach zakonnych, rodzinach oraz naszej małej ojczyźnie, a także całym kraju i świecie. Niech nastanie pokój Chrystusowy we wtorek o godz.18.00,  ++ Siostry z 39 Róży Niewiast pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz Kapłanów, którzy posługiwali i pochodzili  z naszej Parafii ; +Krystynę Nawrocką w 2 r.śm.; +Witolda Szac od pracowników firmy Burens; ++Anielę i Leona Lewińskich w środę o godz.18.00, w intencji Ojca św., naszych biskupów, kapłanów, ojca Jonasza i o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do życia konsekrowanego i do FZŚ w sobotę o godz.8.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., i opiekę Matki Bożej i zdrowie  dla Członkiń z 17 Róży Niewiast oraz Kaplanów naszej Parafii  w niedzielę o godz.8.15. 

13.W poniedziałek na godz.18.00 zapraszamy wszystkich Maturzystów na Mszę Świętą; w ich intencji będziemy wypraszać łaski i Dary Ducha Świętego, zapraszamy również rodziców i rodziny Maturzystów, nauczycieli i wychowawców.

14.Kartuskie Centrum Kultury zaprasza na kolejne 3-4 filmu ”The Chosen IV” – to światowy hit o życiu Pana Jezusa, o którym miliony ludzi nie przestają mówić. Film jest grany dzisiaj, w niedzielę, 5 maja o godz.17.30, wyświetlamy wersję z lektorem.

15.W minionym czasie odeszli po nagrodę do Pana śp. Danuta Lica z ul. Gdańskiej i śp. Gertruda Richert z Żukowa, a pogrzeb śp. Andrzeja Kamińskiego z ul. Sambora w poniedziałek o godz.13.00 w kolegiacie, eksporta  z Domu Pogrzebowego przy ul. Dworcowej i śp. Jadwigi Teclaf z ul. Kościerskiej we wtorek o godz.10.00 w kościele św. Kazimierza –– bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
– w poniedziałek, 6 maja – św. św. Apostołowie Filip i Jakub: Filip to ten, który do Jezusa przyprowadził Natanaela (Bartłomieja) i prosił Mistrza, by pokazał mu Ojca. Jakub zwany Młodszym to aktywny uczestnik tak zwanego Soboru Jerozolimskiego i przewodniczący gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie
– w środę, 8 maja – św. Stanisław, biskup i męczennik, główny patron naszej ojczyzny, który stanął w obronie królewskich poddanych i nie wahał się upomnieć króla Bolesława Śmiałego.

„Miłujmy się wzajemnie” – zróbmy wszystko, aby słowa z usłyszanego przez nas dzisiaj fragmentu Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła wyznaczały nasze działania przez wszystkie nadchodzące dni. Pamiętajmy, że Bóg nas ukochał i zarażajmy miłością innych. Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, wielkanocnej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy  Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

                                                                                                                     Wasi Duszpasterz