X

XVI Niedziela Zwykła

Jr 23,1-6 Bóg sam ustanowił pasterzy
Ef 2,13-18 Chrystus jednoczy ludzkość
Mk 6,30-34 Jezus dobry pasterz

Jak przypomina dziś słowo Boże, Pan Bóg jest Dobrym Pasterzem. On sam troszczy się o nas, karmiąc nas swoim słowem, Ciałem i Krwią, i towarzysząc nam w codzienności, także poprzez pasterzy powołanych na swoich pomocników. Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza zawiera przestrogę dla pasterzy, aby nie szkodzili owczarni. Święty Paweł przypomina, że dzięki Chrystusowi staliśmy się bliscy Panu Bogu, który obdarzył nas darem jedności i pokoju. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Pana Jezusa troszczącego się o swoje owce, zwłaszcza te zagubione. To w Nim mogą wypocząć i nabrać sił. Wysłuchajmy teraz Słowa Bożego i pozwólmy mu się prowadzić w naszym życiu.

1. Jak miło brzmią w naszych uszach słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco”. Abyśmy mogli podejmować wyzwania związane z powołaniem, potrzebujemy czasu na odpoczynek, ale także na zaakcentowanie spraw duchowych, dzięki którym otaczający nas świat – dzieło Boga – nabiera wyjątkowego blasku. Uczyńmy wszystko, by nie zagubić duchowego wymiaru swojego życia. Bóg nam błogosławi w czasie wypoczynku, lecz zadbajmy także o odpowiednie miejsce i czas dla Niego w swoim życiu.

2. Dzisiaj odpust w Sianowie. O godz.7.00 z kolegiaty wyruszyła piesza pielgrzymka. Suma o godz. 11.30 pod przewodnictwem ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Serdecznie zachęcamy do udziału w Uroczystościach Odpustowych przez całą oktawę – program szczegółowy jest wywieszony w gablocie – a szczególnie zapraszamy w poniedziałek, 19 lipca, którego liturgii będzie przewodniczyć nasza Parafia. Autobus będzie podstawiony o godz.17.20 przy kościele, powrót ok. godz.22.00.

3. Dzisiaj na godz. 19.00 na kolejny koncert w ramach XXXIX Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej zaprasza Burmistrz Kartuz. Wystąpią: Stanisław Maryjewski – organy i Agnieszka Kurowska-Janecka – sopran. Serdecznie zapraszamy do udziału. Następny koncert będzie w niedzielę 1 sierpnia.

4. W czwartek, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Jej kult w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku. Od początku patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała Święta Siostra Faustyna, a szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się siostry.

5. W piątek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas umiłował.

6. Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lipca 1919 roku uchwalił ustawę o Policji Państwowej, która jako organ wykonawczy władz państwowych i samorządowych, po latach zaborów i niewoli, miała zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Praca policjanta/ a tak naprawdę służba/ jest dzisiaj szczególnie trudna i niebezpieczna, dlatego potrzebna jest im nasza modlitwa i życzliwość. To piękna okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim policjantom, za ich poświęcenie jak i ich rodzinom i bliskim. Zapraszamy na Mszę Świętą z okazji Święta Policji w intencji naszych Policjantów i Policjantek oraz za pracowników cywilnych Policji Komendy Powiatowej w Kartuzach oraz o Boże błog. dla Członków ich Rodzin w piątek o godz.11.00 w kolegiacie.

7. W niedzielę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2).

8. Pod tą samą datą czcimy też św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy modlili się o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii będzie miało miejsce po każdej Mszy Świętej. MIVA Polska zachęca kierowców i właścicieli pojazdów do złożenia ofiary – jeśli to możliwe, w wysokości jednego grosza za każdy szczęśliwie przejechany kilometr – na zakup środków transportu dla misjonarzy. Ofiary na ten cel będzie można złożyć do skarbony przy wejściu do spowiednicy.

9. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii, z prośbą o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

10. Wzorem ubiegłych lat, także i w tym roku, wyrusza Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę. Również Grupa Kartuska ma możliwość przyłączyć się do pątników, niosących intencje swoje i swoich najbliższych do tronu Jasnogórskiej Pani. Wspólną wędrówkę rozpoczniemy dnia 29 lipca Mszą Świętą w kolegiacie. Spotkanie przed pielgrzymką odbędzie się 22 lipca po Mszy Świętej o godz.18.00 w kolegiacie. Więcej informacji na profilu Facebook Grupy Kaszubskiej oraz na spotkaniu organizacyjnym. Zapraszamy serdecznie do udziału we wspólnym pielgrzymowaniu. Przewodnikiem Grupy Kartuskiej będzie Ks. Marcin Hopa – wikariusz Parafii św. Wojciecha w Kartuzach.

11. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego” i „Apostolstwa Chorych”.

12. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę w czasie kolekty na nasze parafialne inwestycje, które wyniosły 7723 zł, 15 euro i 50 koron. Serdeczne Bóg zapłać!

13. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza do udziału w jednodniowej pielgrzymce do Gietrzwałdu i Zielonki Pasłęckiej we wtorek 3 sierpnia. Wyjazd o godz.8.30, a powrót w godzinach wieczornych. Koszt 90 zł. Zapisy w biurze parafialnym.

14. W minionym czasie odeszła po nagrodę do Pana śp. Joanna Stefanowska z Żukowa, pochodząca z Kartuz – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłą polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

W tym tygodniu patronują nam:
– w czwartek 22 lipca – św. Maria Magdalena, nazywana Apostołką Apostołów, zaniosła im radosną wieść o zmartwychwstaniu, jedna z kobiet towarzyszących Jezusowi i apostołom, uwolniona przez Pana z mocy złych duchów;
– w piątek 23 lipca – św. Brygida (1303-1373), zakonnica, patronka Europy;
– w sobotę 24 lipca – św. Kinga (1234-1292), dziewica, córka króla węgierskiego Beli IV, żona księcia Władysława Wstydliwego.

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i wszystkim tak serdecznie związanym z Kartuską Kolegiatą życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy dzieci i młodzież na czas trwających wakacji, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju - Szczęść Boże

Wasi Duszpasterze