X

XXVI Niedziela Zwykła

Lb 11,25-29 Nie zazdrościć darów Bożych
Jk 5,1-6 Marność dostatków doczesnych
Mk 9,38-43.45.47-48 Unikać okazji do grzechu

Dziś Słowo Boże zachęca nas do refleksji nad tym, w jaki sposób wykorzystujemy dary Boże. Jednym z nich jest uniesienie prorockie, o którym usłyszymy w Księdze Liczb. Nie chodzi jednak o wyjątkowość czy możliwość zasługiwania na określone dary Boże. One są darmowe. Nie powinny być jednak wykorzystywane przeciwko drugiemu człowiekowi czy nawet ku własnej zgubie, o czym poucza nas Święty Jakub. Różne mogą być powody zgorszenia. Poucza nas o tym w Ewangelii Pan Jezus. Można zwyciężyć pokusę, ale tylko w sytuacji, kiedy od razu się od niej odwrócimy. Jakiekolwiek pójście na kompromis może skończyć się popełnieniem grzechu. Z pokornym sercem wysłuchajmy Słowa Bożego.

1. Dzisiaj w całym Kościele przeżywamy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W historii naszego kraju są wydarzenia, które sprawiły, że wielu rodaków znalazło ojczyznę poza jego granicami. Poznali nową rzeczywistość, zasymilowali się z tamtejszą kulturą i tradycją, a dziś pracą i zaangażowaniem budują dobrobyt nowych ojczyzn. Niech ta myśl towarzyszy naszym modlitwom i otwartości na tych, którzy wśród nas pragną odnaleźć swoją nową ojczyznę.

2. Jutro Światowy Dzień Turystyki. Wielu z nas w czasie wakacji i urlopów przemierzało różne szlaki, także zagraniczne, odkrywało piękno stworzenia, miejsca szczególnie naznaczone Boża obecnością. Z okazji tego dnia warto promować miejsca związane z duchowością chrześcijańską, które mogą stanowić ukojenie dla zabieganych ludzi.

3. W środę święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Bóg posyła swoich aniołów, by troszczyli się o nas, strzegli nas i chronili w ważnych momentach życia. Oni są przejawem miłości i codziennej obecności Boga w naszym życiu. Warto polecać się ich opiece nie tylko w latach dziecięcych, ale i w dorosłym życiu.

4. W czwartek rozpoczyna się październik - miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcamy do udziału w codziennej Mszy Świętej i w codziennie celebrowanym w naszym kościele październikowym nabożeństwie. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela”

5. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:
• Dla całych rodzin codziennie przed mszą św. o godz.17.30
• Dla dzieci we wtorki i piątki o godz.16.30
• W Łapalicach przy krzyżu w dni powszednie o godz.17.00, a w niedziele i święta o godz.14.00

6. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół może nas obdarzyć. Przypominamy, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, a w czwartki – tajemnice światła.

7. W liturgiczne wspomnienie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która jest patronką misji katolickich, w Kościele obchodzimy Dzień Misyjny Sióstr Zakonnych. W osobistych modlitwach pamiętajmy o wielkiej rzeszy sióstr zakonnych, które całkowicie poświęciły się nie tylko głoszeniu Chrystusowej Ewangelii w różnych zakątkach świata, ale zajmują się także krzewieniem kultury, wychowują młode pokolenia i w pokorze służą pomocą najsłabszym, bezbronnym i zagubionym.

8. W piątek także rozpoczyna się nowy rok akademicki. Polecamy studentów i wykładowców szkół wyższych opiece Pana Jezusa, naszego jedynego Boskiego Nauczyciela. Modlimy się, aby rozwojowi intelektualnemu młodego człowieka zawsze towarzyszył jego rozwój duchowy.

9. W piątek, 1 października po wieczornej Mszy świętej spotkanie dla kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania z klas I szkół ponadpodstawowych. Obecność obowiązkowa.

10. W tym tygodniu dni eucharystyczne: w piątek po mszy św. o godz.7.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W piątek spowiedź św. od godz.16.00, szczególnie zapraszamy dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. i młodzież przygotowującą się do bierzmowania; o godz.16.30 msza św. i różaniec dla dzieci, po różańcu adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.18.00. Nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę odwiedzimy Chorych z posługą sakramentalną.

11. W przyszłą niedzielę:
• Suma z liturgią w języku kaszubskim
• W przyszłą niedzielę uroczystość odznaczenia naszych Sióstr i Braci, którzy cieszą się wyjątkowymi zasługami, należą do wspólnoty Żywego Różańca – pragniemy wyróżnić Różami Modlitwy. Pragniemy Im dziękować i wręczyć różańce poświęcone przez Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasynę w naszą uroczystość odpustową Wniebowzięcia N.M.P. Uroczysta msza św. w intencji Zasłużonych Członków Różańcowej Modlitwy w przyszłą niedzielę o godz.15.00 na którą bardzo serdecznie zapraszamy.

12. W środę 6 października obchodzić będziemy nasz odpust ku czci Patrona Kartuz św. Brunona z Kolonii. We wtorek przed odpustem adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.15.00 i będzie trwała do godz. 18.00. Spowiedź św. przed odpustem we wtorek od godz. 17.00 do 18.00. Tradycyjnie modlić się będziemy za naszych zmarłych przed odpustem. Zapraszamy we wtorek na godz. 18.00 na mszę św. w intencji zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, po mszy św. procesja na dolny cmentarz, zakończenie procesji żałobnej przy krzyżu przy kościele. W dniu odpustu w środę msze św. odpustowe o godz.7.00, 8.30, 11.00 - Suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny z udziałem Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej oraz Władz Miasta i Powiatu, o godz. 16.30 i o godz. 18.00

13. Serdecznie zapraszamy dziewczynki, które pragną śpiewać i chcą chwalić Pana Boga swoim talentem tworząc scholkę parafialną. Próba w salce katechetycznej w sobotę o godzinie 10.00.

14. Msza św. o łaskę zdrowia, Boże błog. i opieke Matki Bożej dla Członkiń i ich Rodzin z 39 Róży pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w dniu Patronki o wszelkie potrzebne łaski dla Księży posługujących w naszej Parafii w piątek o godz.7.00.

15. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Apostolstwa Chorych”, jest jeszcze aktualny „Pielgrzym”.

16. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii, z prośbą o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych codziennie od poniedziałku do czwartku o godz.7.30, a od piątku o godz.17.30.

17. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na wyjazd do Gdańska do kina na film pt: „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie” we wtorek 28 września. Wyjazd o godz.17.45 sprzed kolegiaty. Koszt przejazdu i biletu 35 zł, zapisy w biurze parafialnym.

18. Dziecięcy zespół rockowy Czarodzieje z Kaszub zaprasza osoby w wieku 8-13 lat. Przesłuchania do zespołu odbędą się w sobotę 2.10.2021 o godz.10.00-13.00 w Szkole Podstawowej w Borkowie ul. Szkolna 2. Informacje na stronie czarodziejezkaszub.pl

19. Zachęcamy do modlitwy w intencji naszych Maturzystów, którzy w poniedziałek udają się na diecezjalną pielgrzymkę na Jasną Górę, wypraszajmy dla nich Dary Ducha Świętego na ten ważny okres w ich życiu: egzaminów i wyborów życiowej drogi.

20. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Stefan Rożyński z ul. Sambora i śp. Mirosław Duzowski z Łapalic – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 27 września – św. Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, patron dzieł miłosierdzia;
– we wtorek 28 września – św. Wacław (ok. 907-929 lub 935), męczennik, król i patron Czech, zginął za wiarę z rąk brata;
– w środę 29 września – święci archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał, szczególni posłańcy od Boga;
– w czwartek 30 września – św. Hieronim (ok. 347-420), prezbiter i doktor Kościoła, tłumacz Pisma Świętego na język łaciński;
– w piątek 1 października – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i doktor Kościoła, karmelitanka, patronka misji katolickich;
– w sobotę 2 października – Święci Aniołowie Stróżowie, opiekunowie niebiescy dani nam przez Boga.