X

XXVII Niedziela Zwykła

Rdz 2,18-24 Stworzenie niewiasty
Hbr 2,9-11Chrystus, który uświęca, jak i inni ludzie, którzy mają być uświęceni, z Jednego są wszyscy
Mk 10,2-16 (krótsza: Mk 10,2-12) Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli chce nam przypomnieć, że Pan Bóg stworzył człowieka do wspólnoty. Szczególnym wyrazem wspólnoty ludzkiej jest małżeństwo. Małżeństwo zakłada w swoim istnieniu jedność, która powinna wzorować się na tej, jaką ma Bóg ze swoim ludem. Niestety bardzo łatwo tę relację i jedność zniszczyć. Można powołać się nawet na najbardziej błahe powody. Pan Jezus, rozmawiając z faryzeuszami, odwołuje się do Księgi Rodzaju, czyli do pierwotnego zamysłu Pana Boga, który pokazuje, że zasadniczym rysem małżeństwa jest jego nierozerwalność. Niech Słowo Boże, które usłyszymy, odnowi w nas nasze pierwotne piękno i rozraduje nas z powodu istnienia drugiego człowieka.

1. Pierwszym, fundamentalnym powołaniem, którym obdarza nas Bóg, jest powołanie do życia w rodzinie opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. To jest przestrzeń, w której realizujemy swoją świętość i z której wyruszamy w świat, żeby wypełniać różne powołania. O tę przestrzeń trzeba nieustannie dbać, umacniać ją życiem sakramentalnym, budować codzienną duchowość małżeńską i rodzinną. Wymagania Ewangelii są jasne i konkretne. Niech nigdy nie zabraknie nam odwagi, by żyć nimi na co dzień.

2. W środę, 6 października obchodzić będziemy nasz odpust ku czci Patrona Kartuz św. Brunona z Kolonii. We wtorek przed odpustem adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.15.00 i będzie trwała do godz. 18.00. Spowiedź św. przed odpustem we wtorek od godz. 17.00 do 18.00. Tradycyjnie modlić się będziemy za naszych zmarłych przed odpustem. Zapraszamy we wtorek na godz. 18.00 na mszę św. w intencji zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, po mszy św. procesja na dolny cmentarz, zakończenie procesji żałobnej przy krzyżu przy kościele. W dniu odpustu w środę msze św. odpustowe o godz.7.00, 8.30, 11.00 - Suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny z udziałem Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej oraz Władz Miasta i Powiatu, o godz.16.30 i o godz.18.00.

3. W czwartek 7 października przypada kolejna rocznica konsekracji naszej Świątyni (1403 r.). Zapraszamy do modlitwy dziękczynnej za budowniczych naszego kościoła poklasztornego, Ojców i Braci Kartuzów oraz wszystkich, którzy przez wieki i również dzisiaj troszczą się o naszą świątynię i w niej się modlą – ta prastara świątynia łączy wieki i pokolenia modlitwy i Bożej Chwały. W tym dniu wspominamy Matkę Bożą Różańcową, dlatego w tym dniu zapraszamy  wszystkie dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej na dodatkową Mszę Świętą na godz.16.30 z poświęceniem różańców.

4. Dziś przypada pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcamy do udziału w codziennej Mszy Świętej i październikowym nabożeństwie Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, prosimy o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela” (nr 1).

5. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. W tym roku szczególnie modlić się będziemy o ustanie epidemii, błagając o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych
Zapraszamy więc na nabożeństwa różańcowe:
• Dla dorosłych codziennie przed mszą św. wieczorną na godz.17.30.
• Dla dzieci we wtorki i piątki na godz.16.30.
• Przy Krzyżu w Łapalicach w dni powszednie na godz.17.00, w niedziele i święta na godz.14.00

6. Dzisiejsza niedziela i cały październik stanowią dobrą okazję do zainteresowania się różami Żywego Różańca w naszej parafii. Cieszymy się z Parafian, którzy należą już do tych róż, a pozostałych zachęcamy do zaangażowania się w ich działalność. Niektóre róże wymagają uzupełnienia z powodu śmierci lub wyjazdu części ich członków. W związku z tym zainteresowanych wstąpieniem do róż zapraszamy do zakrystii w każdą pierwszą niedzielę po nabożeństwie różańcowym. Jeśli będzie więcej chętnych osób, to być może uda się założyć nowe róże. Do obowiązków osób należących do róży należy branie udziału w nabożeństwach różańcowych odbywających się raz w miesiącu oraz codzienne odmawianie jednej tajemnicy różańca w intencjach wyznaczonych przez Kościół.

7. W sobotę 9 października zapraszamy do udziału w Diecezjalnym Kongresie Róż Różańcowych. Program: 9.30 – recepcja, 10.30 – konferencja, 11.30 – Msza Święta – przewodniczy biskup pelpliński Ryszard Kasyna, 13.00 – modlitwa różańcowa.

8. W przyszłą niedzielę po raz 21. będziemy obchodzić Dzień Papieski. Jak co roku przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą uzdolnioną ubogą młodzież.

9. W środę, pierwszą miesiąca zapraszamy do modlitwy w intencji Ojczyzny na godz.17.00.

10. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy na Godzinę Świętą po Mszy Świętej o godz.16.30.

11. Dzisiaj o godzinie 19.00 zapraszamy do Kolegiaty na drugi koncert odbywający się w ramach festiwalu "Cassubia Sacra". Artyści, Marzena Michałowska - sopran, Sławomir Bronk - kontratenor i Maciej Zakrzewski - organy, wykonają psalmy kaszubskie skomponowane przez gdańskich twórców: Annę Rocławską-Musiałczyk i Adama Disnera. Serdecznie zapraszamy.

12. W piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie Wspólnoty Sychar.

13. Msza św. za wstawiennictwem sw. Franciszka z Asyżu za ++Siostry i Braci Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, ++ z naszych Rodzin oraz ++Kapłanów w poniedziałek o godz.18.00, za +Joannę Stefanowską ofiarowana od Pracowników Leroy Merlin we wtorek o godz.18.00, w intencji Wspólnoty Sychar w piątek o godz.18.00, w intencji Ojca św., naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do życia konsekrowanego i do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w sobotę o godz.8.00.

14. W przyszłą, drugą niedzielę miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje.

15. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma”, kalendarze na przyszły rok przygotowane przez nasze diecezjalne wydawnictwo Bernardinum.

16. W minionym tygodniu odeszła po nagrodę do Pana śp. Lucyna Richert z Grzybna – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 4 października – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), diakon, założyciel Zakonu Braci Mniejszych;
– we wtorek 5 października – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczka, nazywana Sekretarką Bożego miłosierdzia;
– w czwartek 7 października – Najświętsza Maryja Panna Różańcowa – patronka wspólnot Żywego Różańca.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Królowej Różańca Świętego – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju oraz Patronowi naszego Miasta św. Brunonowi polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze