Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 10.04.2022

Niedziela Palmowa

Iz 50,4-7 Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu
Flp 2,6-11 Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Łk 22,14–23,56 Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza

To zdumiewające, jak człowiek może potraktować tego, który słucha Słowa Bożego. Atak skierowany przeciw prorokowi jest zaciekłą obroną własnej bezbożności. Pan Bóg jednak jest gotów przyjąć atak agresji, aby ją zwyciężyć darem bezinteresownej miłości. Sukces bezbożnego człowieka trwa krótko, bo potem objawia się zwycięstwo dobrego Boga. Czy starczy nam wyobraźni, by stanąć po stronie Pana Boga, po stronie posłusznego aż do śmierci Chrystusa? Agresja bezbożnego człowieka może przerazić okrucieństwem i premedytacją, ale to Chrystus jest Panem wszystkiego.

 1. Dzisiejsza Niedziela  wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal za nasze nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały. Dzisiaj w czasie każdej mszy św. święcimy palmy, a przed mszą św. o godz.11.00 i 12.30 procesja z palmami.

 2. Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś  w naszej  Diecezji – w Kościerzynie, aby zawsze pragnęli być blisko Chrystusa i chętnie odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.
 3. Dziś także przypada 12. rocznica katastrofy pod Smoleńskiem. W naszej modlitwie pamiętajmy o tych, którzy wówczas zginęli.
 4.  W tym roku, 14 kwietnia, w Wielki Czwartek przypada także ustanowione przez Sejm RP święto Chrztu Polski. Dziękując Bogu za dar wiary, módlmy się, abyśmy byli wierni chrześcijańskiemu powołaniu.
 5. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w Wielki Piątek od godz.8.00. Odwiedzimy wszystkich chorych, których odwiedzamy  w pierwsze soboty miesiąca oraz wszystkie osoby starsze i chore które zostaną zgłoszone w biurze parafialnym.  
 6. Uroczysty chrzest św. będzie  w II Święto Wielkanocy w czasie mszy św. o godz.12.30
 7. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru  „Gościa Niedzielnego”, jest jeszcze aktualny „Pielgrzym”  i inne czasopisma. Zachęcamy także do nabywania świec – cegiełek na budujące się Kartuskie Hospicjum.
 8. Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Przyciszmy, a może wyłączmy telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii. Przeżyjmy ten święty czas godnie, biorąc tez udział w ceremoniach Triduum Paschalnego:
  • Wielki Czwartek –  to pamiątka Ostatniej Wieczerzy, ustanowienie Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa, dziękować będziemy Panu Jezusowi za cud miłości do nas, że na zawsze został z nami  w sakramencie Kapłaństwa i w Eucharystycznych Postaciach. W tym dniu sprawuje się zasadniczo tylko jedną mszę św.. Jedynie w katedrach rano odprawia się Mszę Krzyżma, podczas której Ks. Biskup święci oleje używane później przy sprawowaniu niektórych sakramentów, a kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia. Msza Wieczerzy Pańskiej jest szczególną pamiątką tamtej wieczerzy sprzed dwóch tysięcy lat, w której Kościół widzi początek sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Zapraszamy na tę właśnie mszę św. całą naszą Parafię na godz.18.00.  Na zakończenie wielkoczwartkowej uroczystości Pana Jezusa przenosi się do tzw. Ciemnicy, w kaplicy św. Brunona, gdzie będzie adorowany do godz. 22.00 Z ołtarza zdejmuje się obrus. Wszystko to przypomina, ze wydarzenia mające miejsce po ostatniej wieczerzy nie były piękne.  Z całą mocą pokazały, że Bogu nie jest obcy nasz krzyk, osamotnienie i umieranie.  
  • Wielki Piątek – to dzień Męki i Śmierci Chrystusa.  Obowiązuje ścisły post. Adoracje Pana Jezusa w ciemnicy rozpoczniemy od godz. 7.00 i będzie trwała do Liturgii Męki Pańskiej o godz.18.00. Rozpoczyna ją przejmujący gest: sprawujący nabożeństwo kapłani kładą się twarzą do ziemi przed ołtarzem i leżą tak przez dłuższą chwilę. Wszyscy wtedy klęczą. Wobec zbawczej męki Jezusa wszelkie słowa są zbyt małe. Dlatego pierwszą odpowiedzią wierzących jest milcząca adoracja. Dopiero potem rozpoczyna się Liturgia Słowa. Po homilii następuje uroczysta modlitwa wiernych, w której Kościół poleca Panu Bogu cały świat i wszystkie jego sprawy. Później następuje adoracja krzyża i Komunia św. Liturgie Wielkiego Piątku kończy przeniesienie Pana Jezusa do tzw. Grobu Pańskiego. Tam okrytego symbolizującym płótna, którymi owinięto ciało zmarłego Jezusa, białym welonem, będzie można   adorować do godz.23.00. Na godz.21.00 zapraszamy na Gorzkie Żale.
   Od Wielkiego Piątku rozpoczynamy Nowennę modlitwy i czuwania przed Świętem Bożego Miłosierdzia, które przeżywać będziemy  w przyszłą niedzielę. Zapraszamy więc:  w Wielki Piątek  na godz.20.30, w Wielką Sobotę na godz. 7.30, w I i II Święto Wielkanocy o godz.10.30 i od wtorku do soboty o godz.17.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy nowennowej.
  • Wielka Sobota – adorujemy Pana Jezusa przy Grobie Pańskim od godz.7.00, a Kościół pogrążony jest w ciszy modlitwy. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny o godz.10.00 – po tej Święconce Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej Bolesnej, o godz.  12.00, 14.00 i 16.00.  
  • Wigilię Paschalną  rozpoczniemy  o godz.20.00 przy ognisku przed kościołem od poświęcenia ognia i rozpalenia paschału. Rozbudowana Liturgia Słowa przypomina historię zbawienia. W Jezusie Chrystusie ludzkości rozbłysło nieznające zachodu Słońce. Wierzący mogą mieć nadzieję na życie wieczne. Udział w nim mają przez zanurzenie w śmierć Jezusa, przez obmycie wodą chrztu. Dlatego też kolejnym elementem jest liturgia chrzcielna, prosimy przynieść świece, po której następuje liturgia eucharystyczna, podczas której grają już organy i  milczące od Wielkiego Czwartku dzwony. Jeszcze tej nocy wieść o Zmartwychwstaniu ogłoszona zostaje światu. Procesja rezurekcyjna w poranek wielkanocny – od godz.5.00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament przy Grobie Pańskim, w tym czasie będziemy   trwać na modlitwie wdzięczności za dar naszego Odkupienia i Zmartwychwstania i o godz. 6.00 uroczysta procesja rezurekcyjna, po której będzie msza św. Wierni w procesji rezurekcyjnej za śpiewem, któremu wtórują dzwony, przypominają, że czas otrzeć łzy, bo jak Chrystus zmartwychwstał, tak i my kiedyś zmartwychwstaniemy. I   właśnie wtedy przypomnimy tych, którzy spotkali Jezusa po zmartwychwstaniu: Marię Magdalenę, Piotra i Jana  i dwóch Uczniów idących do Emaus. 
 9. W I dzień Świąt nie będzie mszy św. o godz.7.00, a dalszy porządek mszy św. jak w każdą niedzielę.      
 10. W I Święto Wielkanocy kolektę przeznaczymy na nasze parafialne inwestycje, w II Dzień Świąt na K.U.L.
 11. Spowiedź św. w dekanacie: jutro w Chmielnie godz.: 9.00-10.00 i 16.30-18.00, we wtorek w kościele św. Kazimierza godz.:7.30-10.30 i 14.30-18.30, a w środę w kościele św. Wojciecha godz.8.30-10.00 i 15.00-16.30 i 17.00-18.00. Dla wszystkich pracujących do późnych godzin wieczornych możliwość przystąpienia do spowiedzi św. będzie w środę wieczorem od godz.19.30 w kościele św. Kazimierza.
 12. Państwowa Szkoła Muzyczna zaprasza na Koncert wiosenny dla Ukrainy – 13 kwietnia, godz.17.30, ul. Majkowskiego 5. Szczegóły na plakacie w gablocie.
 13. Msza św. w intencji naszych Kapłanów od wszystkich Wspólnot Parafialnych w czwartek o godz.18.00,  w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.20.00.
 14. W sobotę, 15 kwietnia, przypada 95. rocznica urodzin papieża seniora Benedykta XVI. W naszej modlitwie dziękujmy za jego posługę w Kościele i wypraszajmy mu obfitość Bożych darów.
 15. W minionym czasie odeszły po nagrodę do Pana śp. Tekla Kostuchowska z Łapalic z ul. Rzemieślniczej i śp. Helena Dąbrowska z Dzierżążna – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…  

Pan Jezus cierpiał za nasze grzechy. Starajmy się wynagradzać Zbawicielowi ten ból przez nasze życie zgodne z dziesięciorgiem przykazań Bożych. Im więcej zdziałam dobra, tym więcej radości sprawię Panu Jezusowi!
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy z Bogiem przeżytej palmowej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju  polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia

Wasi Duszpasterze