Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 17.04.2022

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Dz 10,34a.37-43 Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Kol 3,1-4 Dążcie tam, gdzie jest Chrystus albo: 1 Kor 5,6b-8 Wyrzućcie stary kwas
J 20,1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Do grona członków Kościoła zostaje przyjęty poganin Korneliusz, w domu którego Piotr wygłasza mowę. Od tej pory Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, będzie głoszona nie tylko Żydom, ale też poganom. Tego otwarcia na pogan i skierowania do nich misji głoszenia słowa Bożego dokonuje Piotr, który stoi na czele kolegium Apostołów. A wszystko ma swój początek w poranek zmartwychwstania, kiedy Jezus rozpoczął epokę światła i zwycięstwa nad śmiercią. Najważniejszą postawą nowej epoki jest wiara w zmartwychwstanie Pana, która jest przekazywana jako Dobra Nowina.
Otwórzmy nasze serca na Słowo Boże w tym szczególnym dniu zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, piekłem oraz szatanem i odnówmy nasze serca mocą Jego miłości.

1.Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

2.Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy sobie wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych. Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Gościom, naszym Dobrodziejom i Przyjaciołom Parafii, wszystkim naszym Chorym pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów. Poprzez Zmartwychwstanie Chrystusa Bóg mówi do każdego z nas: ”nie umrzesz, lecz będziesz żył na wieki. To jest dzień, który sam Bóg uczynił. Radujmy się w nim i weselmy” Zmartwychwstanie Chrystusa zapewnia nam życie wieczne. Wszystko pod słońcem przemija, lecz prawda Pańska trwa na wieki, jest to podstawa chrześcijańskiego optymizmu. Nie umrę, lecz będę żył na wieki.

3.Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i za wspólne przeżywanie tych Świąt. Wszystkim, którzy uczestniczyli w Drogach Krzyżowych, zwłaszcza Aleją Filozofów , przez co daliśmy wyraz naszego trwania przy krzyżu Chrystusa, wszystkim, którzy uczestniczyli  w Gorzkich Żalach, rekolekcjach, świętym Triduum Paschalnym, wszystkim, którzy adorowali Pana Jezusa w ciemnicy, a później trwali przy Jego Grobie. Grupie sprzątającej kościół, Państwu Danucie i Tomaszowi Zarembom za dekoracje kwiatowe w kościele i przy Grobie Pańskim, Ks. Karolowi, Firmie Palmeta, Panu Piotrowi Mrozewskiemu i wszystkim, którzy mu pomagali za przygotowanie  ciemnicy i grobu Pańskiego. Bóg zapłać Ofiarodawcom kwiatów. Naszym ministrantom i lektorom za piękną służbę – ks. Maciejowi, który te liturgię przygotował i czuwał nad jej przebiegiem., nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św., Panu Organiście, naszym Zakrystianom oraz wszystkim, którzy wzięli czynny udział w liturgii, dając piękne świadectwo zaangażowania w życie naszej Parafii.

4.Jutro drugi dzień świąteczny. Msze św. jak w niedziele. Kolekta na K.U.L. Chociaż tylko jutro jest dzień wolny od pracy, postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy. Postarajmy się w kolejnych dniach uczestniczyć w Eucharystii. W dniach oktawy bowiem będziemy śpiewać hymn uwielbienia Chwała na wysokości Bogu, a w Modlitwie Eucharystycznej usłyszymy, że „obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5.Ze słowami z wielkanocnej sekwencji: Wiemy żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, z Bożym błogosławieństwem i wielkanocnym pozdrowieniem świętujmy w naszych rodzinach, razem z naszymi bliskimi. Z wielkanocnym pozdrowieniem powróćmy do naszych domów i pójdźmy z radosnym orędziem o zmartwychwstaniu Pana Jezusa do szkół i miejsc pracy.

Wasi Duszpasterze