Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 24.04.2022

 II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

Dz 5,12-16 Wiara, która uzdrawia
Ap 1,9-11a.12-13.17-19 Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki
J 20,19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

W dniu Pańskim kierujemy naszą uwagę na chwalebną postać zmartwychwstałego Chrystusa. Trzeba nam jednak w geście pokory uznać własną grzeszność. Dopiero wówczas będziemy mogli wejść w bliską relację ze Zmartwychwstałym i poczuć dotknięcie Jego miłosierdzia. Jego źródłem jest przyjęcie prawdy o paschalnej drodze Jezusa, która przez krzyż i śmierć doprowadziła Go do życia i chwalebnego zmartwychwstania. I Zmartwychwstały przychodzi do swoich uczniów, którzy trwali na modlitwie. Jedni uznają Chrystusa w oparciu o wiarę, bez żadnych potwierdzeń, inni – jak Tomasz – poszukują prawdy na podstawie wiedzy i dowodów.

1. Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Wyjątkowość dzisiejszego Święta oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699). Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

2. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie. Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy. Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Świąt Paschalnych w naszej wspólnocie. Niech zmartwychwstały Chrystus napełnia Wasze serca prawdziwym pokojem.   Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie koronki: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum” (akt Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r.).

3. Dziś o godz. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

4. Dziś przypada także patronalne święto Caritas oraz rozpoczyna się w Kościele Tydzień Miłosierdzia. To nie tylko dzień modlitwy za wszystkich zaangażowanych w dzieła charytatywne, ale także okazja do budzenia wrażliwości na potrzeby innych i przychodzenia im z pomocą. Temu służą parafialne zespoły charytatywne czy Szkolne Koła Caritas. Ofiary składane dzisiaj do puszek przed kościołem  są przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji. Bóg zapłać za złożone ofiary.

5. Jutro, w poniedziałek, 25 kwietnia, przypada święto Świętego Marka Ewangelisty. Jest to także dzień modlitwy o urodzaje. Zapraszamy na Mszę Świętą na godz.18.00 w czasie której będziemy się modlić za wszystkich pracujących na roli, aby ich praca była doceniana i szanowana oraz aby nikomu nie brakowało codziennego chleba, a przed Mszą Świętą procesja błagalna o urodzaje wokół kościoła.

6. We wtorek 26 kwietnia obchodzimy uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski

7. W piątek, 29 kwietnia, obchodzimy święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy. To również Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, obchodzony w rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau (1945). Naszą modlitwą będziemy otaczać wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego totalitaryzmu, szczególnie kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego.

8. Dzisiaj procesja wielkanocna przed mszą św. o godz.8.15, a w przyszłą niedzielę  przed mszą św. o godz.9.30

9. W niedzielę  rozpocznie się miesiąc maj, który w naszej polskiej tradycji jest naznaczony modlitwą razem z Maryją, Matką Jezusa i przez Jej wstawiennictwo. Będziemy Ją prosić, by nam pomagała przyjmować i wypełniać naukę Jej Syna, by nas uczyła pełnić wolę Boga. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Matki Bożej:

  • w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin   
  • w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

10. To w szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Panu Bogu i braciom. Zadbajmy o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.

11. Ostatnia niedziela kwietnia z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz misyjnych środków transportu MIVA Polska oraz Krajowego Duszpasterstwa Kierowców jest Niedzielą Modlitw za Kierowców. W sposób szczególny modlimy się dzisiaj o bezpieczne i odpowiedzialne poruszanie się po drogach dla wszystkich kierowców i uczestników ruchu drogowego.

12. W sobotę w naszej parafii przypada adoracja w intencji powołań: od godz.17.00 do godz.18.00. Serdecznie zapraszamy.

13. W przyszłą niedzielę:

  • Suma z liturgią w języku kaszubskim
  • 15.00  nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie III Zakonu św. Franciszka.

14. Przypominamy, że uroczystość I Komunii Świętej w tym roku odbędzie się w sobotę 14 maja – klasa IIIA  S.P.Nr 2  o godz. 9.30, klasa IIIB S.P. Nr 2 o godz. 11.00, klasa IIIC S.P. Nr2 o godz. 12.30 i dzieci ze S.P.Nr1, Szkoły Katolickiej i z Łapalic o godz. 14.00. Zapraszamy wszystkie dzieci przygotowujące się do I Komunii św. na pierwsze spotkanie: w poniedziałek na godz. 16.00 – kl. IIIA  S.P. Nr 2, na godz. 17.00 – kl. IIIB S.P. Nr 2, w piątek na godz. 17.00 – kl. IIIC S.P. Nr 2, w sobotę na godz.16.00 dzieci ze S.P. Nr 1, ze Szkoły Katolickiej i z Łapalic. Spotkania w kościele. Serdecznie prosimy, aby z każdym dzieckiem przyszedł przynajmniej jeden z Rodziców. Obecność obowiązkowa.

15. Prosimy o modlitwę w intencji dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi Świętej i I Komunii Świętej oraz ich Rodzin.

16. Bóg zapłać za ofiary złożone w czasie kolekty w I święto Wielkanocy na cele inwestycyjne, które wyniosły 10470, 5 euro i 5 funtów.

17. Przyszła, trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny.

18. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana  śp. Henryka Kulig z ul. Majkowskiego, śp. Michał Benkowski z Os. Sikorskiego i śp. Jarosław Baranowski z Grodziska, wcześniej z Kartuz – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu

W tym tygodniu patronują nam:
– poniedziałek, 25 kwietnia – Święty Marek Ewangelista (I/II w.), bliski współpracownik Świętego Pawła;
– wtorek, 26 kwietnia – Święty Wojciech (ok. 956-997), biskup i męczennik, patron Polski;
– piątek, 29 kwietnia – Święta Katarzyna Sieneńska (1347-1380), dziewica i doktor Kościoła,  

Nie jesteśmy w stanie zrozumieć Bożego miłosierdzia. Bardzo często surowo oceniamy samych siebie czy drugiego człowieka i jego czyny. Pan Bóg uczy nas patrzenia z miłością i dzielenia się tym, czego sami od Zbawiciela doświadczamy.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli – święta Bożego Miłosierdzia. Matce Bożej,   Królowej  Niebieskiej  polecamy wszystkich  Starszych i Chorych oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze