Ogłoszenia Duszpasterskie na dzień 01.05.2022

III Niedziela Wielkanocna

Dz 5,27b-32.40b-41 Cierpienie dla Imienia Jezusa
Ap 5,11-14 Chwała Baranka
J 21,1-19(J 21,1-14) Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego Apostołom

Podstawowym zadaniem i obowiązkiem ucznia jest głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Apostołowie są świadomi, że represje, nakazy i zakazy osób i gremiów zarządzających świątynią nie mogą ich powstrzymać od tego zadania. Z odwagą dają świadectwo o Chrystusie i twierdzą, że najwyższym kryterium ich postępowania jest wola Boża. Postawy ucznia Jezusa nie można odłączyć od miłości do Niego. Nie chodzi tylko o słowne wyznanie, ale o to, co wypełnia się w życiu. Pokazał to kryzys, który przeżył Apostoł Piotr. Tylko z miłości można dzielić z Panem odrzucenie, cierpienie, śmierć i uznać Jego życie, którym nas obdarza, za ważniejsze od naszego własnego. Z uwagą wsłuchajmy się w Słowo Boże, aby odpowiedzieć miłością na Bożą miłość.

1. Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To zachęta do lektury i rozważania tekstów Pisma Świętego. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mówił Święty Hieronim. Niech będzie to czas szczególnego zasłuchania i rozważania słowa Pana.

2. Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym udziałem dzięki świadectwom przekazanym nam na kartach Nowego Testamentu. Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny jest dla nas zachętą do częstszego sięgania po Pismo Święte, które jest niewyczerpanym źródłem mądrości i przewodnikiem na drogach wiary. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywy kierowane szczególnie do tych wiernych, którzy w sposób szczególny interesują się Pismem Świętym. Ale nie tylko do nich. Ponieważ w obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę na naszym osobistym powołaniu do głoszenia Dobrej Nowiny w świecie, gdzie znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii. Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte na kartach Ewangelii.

3. Nie zapominajmy, że źródłem naszej radości i mocy do ciągłego trwania przy Chrystusie, a jeśli odeszliśmy z powodu naszych słabości, do ciągłego powracania, jest Boże miłosierdzie. Zmartwychwstały Pan Jezus nie rozlicza Piotra z trzykrotnego zaparcia się Go, ale trzykrotnie pyta o miłość. I nasze grzechy, raz powierzone Bożemu miłosierdziu, stają się „błogosławioną winą”. Dlatego Kościół przypomina, że jeszcze jest stosowny czas na spowiedź św. i Komunię św. wielkanocną.

4. Dzisiaj procesja wielkanocna przed mszą św. o godz.9.30, a w przyszłą niedzielę przed mszą św. o godz.11.00.

5. Dziś także przypada Święto Pracy. Naszą modlitwą wspieramy wszystkich pracowników i pracodawców, aby podejmowali uczciwie swoje obowiązki. Modlimy się również za wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy, aby znaleźli godne zajęcie i mogli zapewnić byt swoim bliskim.

6. Jutro, 2 maja, przypada Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. W modlitwie pamiętajmy o naszych rodakach mieszkających poza granicami ojczyzny. Nie zapomnijmy także wywiesić flagi narodowej.

7. We wtorek, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Weźmy udział w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego narodu do Maryi. Msze Święte jak w każdą niedzielę z odnowieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu. Burmistrz Kartuz i Zarząd  Powiatu Kartuskiego zapraszają mieszkańców Kartuz do udziału w dniu 3 maja w uroczystościach z okazji   228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczną się o godz.9.45 w kościele św. Kazimierza.  

8. Rozpoczyna się czas tegorocznych egzaminów dojrzałości. Wszystkich maturzystów, ich rodziców i nauczycieli zachęcamy do modlitwy o dary Ducha Świętego i zapraszamy na Msze Święte w intencji naszych Maturzystów w  środę, czwartek i piątek na godz.7.00 do kolegiaty.

9. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Matki Bożej:

  • w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin 
  • w kaplicy na Wzgórzu od poniedziałku 9 maja – od poniedziałku do piątku o godz.18.00
  • w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

10. W przyszłą, czwartą niedzielę Wielkanocy, zwaną niedzielą Dobrego Pasterza, pragniemy modlić się w intencji o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.

 11. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowe go nru „Gościa Niedzielnego”, Pielgrzyma”  i innych czasopism religijnych.

12. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych zapraszamy na spotkanie w czwartek po Mszy Świętej wieczornej do kościoła.

13. W środę na godz.17.00 zapraszamy na nabożeństwo w intencji naszej Ojczyzny, a po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na spotkanie Członków naszego Parafialnego Oddziału Caritas.

14. W tym tygodniu dni eucharystyczne:  w czwartek   zapraszamy na godzinę świętą na godz.17.00, w piątek po mszy św. o godz.7.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego,  spowiedź św. od godz.16.00, po Mszy Świętej o godz.16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.18.00.  Chwile adoracji są nie tylko wyrazem naszej miłości wobec Pana, ale jednocześnie próbą odkrywania Bożej obecności pośród codziennych spraw i ludzkich losów. W sobotę – nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00  – nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę odwiedzimy naszych Chorych z posługą sakramentalną.

15. W myśl przepisu prawa kanonicznego podaje się do wiadomości, że nasz parafianin Rafał Okroj ma otrzymać święcenia prezbiteratu. Gdyby ktoś wiedział o przeszkodach sprzeciwiających się udzieleniu kandydatowi święceń, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić o tym miejscowego duszpasterza. Wiernych zachęca się do modlitwy za mających otrzymać święcenia, a także o liczne i dobre powołania kapłańskie.

16. Msza św.  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o  dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę  Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej dla Rodzin z Kręgu 401 i dla Kapłanów naszej Parafii w poniedziałek o godz.8.00, w intencji I Róży Matek i ich Rodzin oraz Kapłanów naszej Parafii  w środę o godz.18.00, O nowe powołania kapłańskie i misyjne dla naszej Parafii i Diecezji oraz za Zmarłych Misjonarzy – intencja 45 Róży Matek  w czwartek o godz. 18.00, Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o  dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę  Matki Bożej dla Ireny Myszk z okazji 85 Urodzin od 40 Róży Matek  w niedzielę o godz.8.15.  

17. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Anita Socha z Os. Sędzickiego,  śp. Wanda Andraka  z ul. M.Reja, śp. Anita Gillmeister z ul. Ceynowy i śp. Helena Myszko z Gdańska, a pogrzeb śp. Marioli Tomczak z ul. Wzgórze Wolności  w środę o godz.13.00 w kolegiacie, wcześniej o godz.12.15 różaniec w kościele – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

18. Sanktuarium Matki Bożej Sianowskiej zaprasza na Mszę Świętą i spotkanie dla rozeznających drogę życia w sobotę 7 maja początek o godz.16.00.

19. Trwa rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej w Kartuzach na rok szkolny 2022/23. Wnioski można składać do 15 maja. Koncert z okazji dnia otwartego Szkoły odbędzie się 9 maja o godz. 17.00. szczegółowe informacje znajdują się  na stronie internetowej szkoły. Zapraszamy.

 W tym tygodniu patronują nam:
– poniedziałek, 2 maja – Święty Atanazy (295-373), biskup i doktor Kościoła;
– wtorek, 4 maja – Święty Florian (III/IV w.), męczennik, patron hutników i strażaków;
– piątek, 6 maja – Święci Apostołowie Filip i Jakub, najbliżsi uczniowie i świadkowie działalności Jezusa.

Praca sprawia, że uczymy się nowych rzeczy i się rozwijamy. Wśród licznych obowiązków dnia codziennego pamiętajmy o czytaniu Pisma Świętego. Pan Bóg pragnie, abyśmy Go dobrze poznali już tutaj, na ziemi i przygotowali się na spotkanie z Nim w niebie. 
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, wielkanocnej i majowej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju  polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.                                                                                                   

Wasi Duszpasterze