Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 19.03.2023

4 Niedziela WIELKIEGO Postu

I Czytanie 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a – Pan Bóg patrzy na serce każdego człowieka. Nie ocenia według kategorii ludzkich, wybiera sobie tego, którego najmniej by się ludzie spodziewali – Bóg lubi zaskakiwać.
II Czytanie Ef 5,8-14 – Jak Samuel z I czytania był posłany, aby namaścić nowego króla: słuchał Pana, badał, co jest miłe Panu, tak i my mamy postępować właśnie w taki sposób, aby żyć w światłości.
Ewangelia J 9,1-41 – Wielu ludzi posługuje się starymi, błędnymi schematami, które Jezus demaskuje. Zbawiciel daje też trudne zadanie niewidomemu, który ma pójść sam obmyć się w sadzawce Siloe, co mimo wszystko udaje się uczynić, bo to Jezus jest światłością świata. Jednak to nie koniec trudnej drogi, choć już widzi, uzdrowiony przeżywa bowiem trudności ze względu na Syna Człowieczego.

1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku. Warto zatem zrobić pewne podsumowania i zastanowić się, czy postąpiłem na drodze nawrócenia i przemiany oraz podjąć jeszcze większy wysiłek, by dobrze wykorzystać przeżywany okres liturgiczny. Dzisiaj  Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.

2. Nabożeństwa pokutne w następującym porządku:

  • W dni powszednie: od poniedziałku do soboty o godz.7.30; (w sobotę o godz.8.00) różaniec błagalny o pokój w Ukrainie i ustanie epidemii
  • W  piątek –  Droga Krzyżowa – tylko jedna po Mszy Świętej wieczornej już o godz.17.00, nie będzie już mszy św. o godz.18.00.  Trasa Drogi Krzyżowej wokół Jeziora Klasztornego będzie następująca: z kościoła ul. Klasztorną, Aleją Filozofów w Gaju Świętopełka, ul. Majkowskiego,  ścieżką rowerowo – spacerową nad Jeziorem Klasztornym, Klasztorną i zakończenie przy krzyżu pokartuskim przy kościele.  Serdecznie zapraszamy do udziału i prosimy o zabranie ze sobą świec i śpiewników, ponieważ będziemy śpiewać więcej zwrotek pieśni pasyjnych.                         
  • W każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz.15.00 

3. Bardzo serdecznie witamy w naszej Parafii Alumna naszego Seminarium Karola, dziękujemy za świadectwo swego powołania, którym się z nami dzieli. Dzisiaj po Gorzkich Żalach zapraszamy młodzież na spotkanie z Klerykiem; młodzież przygotowującą się do bierzmowania  zapraszamy obowiązkowo. Dzisiaj kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne – Bóg zapłać.

4. Za tydzień w niedzielę 26 marca w naszej parafii rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne dla całej wspólnoty parafialnej, które poprowadzi Ks. Prof. Tomasz Huzarek – Rektor W.S.D. w Pelplinie. Szczegółowy program  rekolekcji jest wywieszony w gablocie ogłoszeń oraz znajdziemy go na stronie internetowej naszej Parafii.

5. W Niedzielę Palmową, 2 kwietnia br. w Kościerzynie będzie miała miejsce diecezjalna  celebracja Dnia Młodych. Spotkaniu przewodniczyć będzie biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. Organizujemy wyjazd na to spotkanie. Więcej informacji i zapisy u ks. Macieja. Szczególnie zapraszamy młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

6.We wtorek w salkach katechetycznych po Mszy świętej wieczornej do około godz. 20:00 spotkanie wspólnotowe dla młodych. Zapraszamy zwłaszcza młodzież po przyjęciu sakramentu bierzmowania i przygotowującą się do przyjęcia tego sakramentu. 

7. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z spowiedzi świętej.

8. W poniedziałek  przypada przeniesiona z 19 marca uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci. W naszej świątyni Msze Święte tego dnia o godz.7.00, 8.30, 11.00 i 18.00. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konających.

9. W sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte o godz. 7.00, 8.30, 11.00, 16.30 i 18.00. Tego dnia obchodzimy Dzień Świętości Życia. Życie człowieka jest największym darem Boga. Nikt nie ma prawa tego daru niszczyć. Przykazanie Boże stoi na straży życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego aborcja i eutanazja są naruszeniem świętości życia ludzkiego. Wzywając orędownictwa Maryi, która zgodziła się być Matką Syna Bożego, polecajmy Bogu każde poczęte dziecko, aby było z miłością przyjęte, oraz osoby starsze i chore, aby były otaczane szacunkiem i pomocą.

10. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Takie zobowiązanie będzie można podjąć uroczyście podczas Mszy Świętej o godz. 16.30, w czasie której będziemy modlić się za wszystkich podejmujących duchowa adopcje dziecka poczętego. Serdecznie zachęcamy.

11. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego”, Apostolstwa Chorych”, „Misyjnych Dróg”  i innych czasopism.

12. Msze Święte: z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Najświętszej Maryi Panny  dla Członków Róży św. Łukasza, ich Rodzin oraz Kapłanów naszej Parafii w poniedziałek o godz.7.00, o ocalenie każdego poczętego życia i o wytrwałość  w modlitwie dla wszystkich podejmujących Dzieło Duchowej Adopcji  w sobotę o godz.16.30.

13. Kartuskie Centrum Kultury zaprasza na film OPIEKUN. Film będzie grany: 19 marca godz. 16.00 20 marca godz. 17.00 21 marca godz. 20.00 22 marca godz. 17.00 Opiekun – to film z elementami dokumentu, w którym oparta na faktach historia rodzinna Roberta i Dominiki (borykających się z kryzysem małżeńskim) staje się pretekstem do głębszej opowieści o postaci Świętego Józefa. Czy w kulminacyjnym momencie, główny bohater gdy będzie musiał podjąć decyzję, która zaważy na losach jego rodziny, zachowa się jak… św. Józef? Istnieje możliwość seansów zbiorowych dla szkół jak i innych grup. Zapraszamy także katechetów z klasami. Bilety w cenie 14 zł dostępne są w kasie Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach oraz online na stronie na stronie Kartuskiego Centrum Kultury. Bilety grupowe 12 zł.

14. Specjalnie na Niedzielę Palmową Kartuskie Centrum Kultury przygotowało dla mieszkańców wyjątkowy koncert „Ten, którego pocałuję w twarz”. Artyści wykonają najbardziej rozpoznawalne pieśni wielkopostne, a także piosenki o charakterze religijnym. Całość koncertu będzie ubogacona tekstami Pisma Świętego. Dochód z koncertu przeznaczymy na wsparcie kartuskiego Hospicjum „Dom Nadziei”. Kartuskie Centrum Kultury, 2 kwietnia 2023, godz. 17:00.  Bilety w cenie 10 zł dostępne są w kasie Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach oraz online na stronie na stronie Kartuskiego Centrum Kultury.

Pan Bóg jest jak Ojciec pełen miłosierdzia. Nawet wówczas gdy popełniamy grzechy i marnujemy łaski, które nam dał, czeka na nasze nawrócenie. Zapewnia nas, że bardzo się cieszy, kiedy do Niego wracamy.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, dziś radosnej,  wielkopostnej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju  polecamy wszystkich naszych bliskich. 

Wasi Duszpasterze