Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 17.12.2023

III Niedziela Adwentu

Iz 61,1-2a.10-11 Ogromnie weselę się w Panu
1 Tes 5,16-24 Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana
J 1,6-8.19-28 Świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie

Cechą łączącą wiele biblijnych postaci jest radość serca. Wypływa ona z przeświadczenia, że Bóg nieustannie pochyla się nad człowiekiem w jego potrzebach. Dlatego Izajasz woła w uniesieniu: „Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim”. Słowa te wyrażają radość Jerozolimy z powrotu Izraelitów po wygnaniu babilońskim. Dopełnieniem radości Narodu Wybranego jest obietnica ponownego powrotu Pana pomiędzy swój lud w Nowym Przymierzu. Ostateczne spełnienie zapowiedzi dokonuje się nad Jordanem. Jak niegdyś Izajasz, tak teraz Jan Chrzciciel ogłasza ludowi Dobrą Nowinę – Pan nadchodzi w Osobie Jezusa Chrystusa, aby zbawić lud swój od wszelkich grzechów. Zachęceni słowami Listu do Tesaloniczan, wzbudźmy w sobie postawę nieustannej radości z przyjścia Pana do naszych serc.

1. W tym tygodniu, rozpoczniemy okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszym Kościołem parafialnym, w którym uczymy się przyjaźni z Panem Bogiem, aby dalej w niej wzrastać, dojrzewać i dzielić się nią z innymi.  

2. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu św. Pawła do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się różowe szaty. Ta zmiana koloru przyjęła się od zwyczaju błogosławienia przez papieży w Rzymie i rozdawania róż w tę niedzielę.

3. Aby radość nasza była pełna i Chrystus mógł narodzić się w naszych sercach zapraszamy do skorzystania ze spowiedzi świętej w środę w czasie naszych rekolekcji oraz w  piątek 22 grudnia w kościele św. Kazimierza w godzinach: 7.30 – 10.00; 15.00 – 18.30  i w sobotę 23 grudnia w kościele św. Wojciecha  w godzinach: 8.30 – 10.00; 15.00 – 16.30; 17.00 – 18.00  i  w kościele św. Kazimierza od godz.19.30.

4. Dzisiaj  rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje, które zakończymy w środę 20 grudnia spowiedzią adwentową, z udziałem zaproszonych spowiedników. Nauki rekolekcyjne będzie głosił O. Przemysław Ilski – Redemptorysta, którego bardzo serdecznie witamy. W poniedziałek, wtorek i środę kolekta dla Ks. Rekolekcjonisty jako wyraz naszej wdzięczności za trud głoszenia rekolekcji w naszej Parafii. Szczegółowy program znajdziemy w gablocie na zewnątrz kościoła i na stronie naszej Parafii (kliknij TUTAJ).

5. Serdecznie zapraszamy na Roraty:

  • Dorosłych codziennie w dni powszednie na godz.6.00
  • Dzieci od poniedziałku do piątku włącznie na godz.16.30.

6. Dzisiaj o godz.15.00 spotkanie w salce Zelatorów Żywego Różańca.

7. Naszych drogich Chorych, których odwiedzamy w pierwsze soboty, odwiedzimy przed świętami w sobotę 23 grudnia  od godz.8.30, w biurze parafialnym można zgłaszać jeszcze osoby chore i starsze, które pragną przyjąć w domu sakramenty święte, nie będzie już odwiedzin chorych w styczniu.

8. Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Mszy Świętej Pasterskiej, czyli Mszy Świętej sprawowanej w nocy z 24 na 25 grudnia. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia według świętego Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Pod żadnym pozorem nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu, a tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, choć post ten nie jest już obowiązkowy, tym bardziej ze względu na przypadającą w tym roku niedzielę.

9. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste! Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.  W tym duchu przyjdźmy na Pasterkę do naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie   uczcijmy przychodzącego Pana.

10. Zapraszamy na radosne świętowanie w czasie uroczystych celebracji w niedzielę (nie będzie Mszy św. o godz.18.00):

  • Godz.20.00 – Msza Święta   – w Kaplicy Miłosierdzia w Szpitalu 
  • Godz.22.00 – Msza Święta   w Kolegiacie  
  • Godz.24.00 – Msza Święta Pasterska  pod przewodnictwem Ks. Bpa. Arkadiusza Okroja 

11. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z spowiedzi świętej. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie i Ziemi Świętej codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30, w środę o godz.9.00.

12. Serdecznie zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa  i innych czasopism

13. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy włączyli się tak hojnie do naszej tegorocznej akcji Napełnij worek świętego Mikołaja”. Do 18 grudnia można dary składać. Kilkadziesiąt paczek trafi do najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii.  

14. Msze Święte: z podziękowaniem za otrzymane łaski i z  prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie  i opiekę  Matki Bożej dla Członkini Urszuli Leszk i jej Rodziny z okazji 93 Urodzin od 40 Róży Matek we wtorek o godz.8.00, w intencji Chorych Parafian w środę o godz.9.30, w intencji Księdza Karola Ciesielskiego w  Dniu Urodzin   z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., i opiekę Matki Bożej ofiarowana od Wspólnot naszej Parafii w piątek o godz.8.00, +Elżbietę Leman -int. od Pracowników Poradni Chirurgicznej w niedzielę o godz.6.30 w Kaplicy Miłosierdzia  w naszym Szpitalu.

15. W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszła po nagrodę do Pana śp. Alicja Mach  z ul. 3 Maja   – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a  wszystkich naszych Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…   

Niedziela to czas spotkania z Bogiem i z bliskimi. W rozpoczynającym się tygodniu pamiętajmy o swoich rodzinach. Z radością oczekujmy Jezusa Chrystusa i dostrzegajmy Go w najbliższych i przyjaciołach.  
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, radosnej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy wszystkich  Starszych i Chorych oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia oraz wszystkich czuwających adwentowo niech ma w opiece Maryja Niepokalana.

                                                                                                                                                               Wasi Duszpasterze