X

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Iz 60,1-6 Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą
Ef 3,2-3a.5-6 Poganie są uczestnikami zbawienia
Mt 2,1-12 Pokłon mędrców ze Wschodu

Wizja Jeruzalem, z pierwszego czytania, jako latarni święcącej w ciemności, jako portu gromadzącego wszystkie bogactwa ziemi, jest bardzo konkretną obietnicą daną Izraelowi. Równocześnie latarnia będzie symbolem nadziei danej poszukującym portu zbawiania. Dlatego mędrcy z taką wytrwałością podążają za gwiazdą. Skoro szukamy nadziei, która nie zawiedzie, podążajmy za łaską Bożą objawioną nam przez ewangelistów w słowie Nowego Testamentu. Nie straćmy najmniejszej wskazówki danej każdemu indywidualnie. Na chwilę zapomnijmy o zgiełku i różnych lękach, które nam towarzyszą na co dzień. Ta chwila ciszy jest dla nas szansą na zyskanie tego, co najważniejsze.

1. Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży, posłany przez Ojca na świat, objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie zostali powołani do przyjęcia wiary. W serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód wnosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z Panem Bogiem i wzywa do pojednania z braćmi. To kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej relacji z Panem Bogiem i innymi. W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela. Dlatego tez dzisiaj wspieramy misyjne dzieła Kościoła.

2. W czasie Mszy Świętej pobłogosławiliśmy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że jak ci Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak (C + M + B 2022) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: „Christus mantionem benedicat” i stanowi wobec innych świadectwo naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego polskiego zwyczaju.

3. Dzisiaj przypada Misyjny Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne, może także z naszej parafii, aby dobra nowina o zbawieniu przyniesionym przez Pana Jezusa – Wcielone Słowo Boże – skutecznie dotarła na wszystkie krańce świata, do wszystkich narodów i ludzi spragnionych i poszukujących Pana Boga. Zebrane dzisiaj ofiary przeznaczone są na Krajowy Fundusz pomocy rówieśnikom przez modlitwę i wsparcie materialne. Niech również one staną się misjonarzami miłości i pokoju także wśród najbliższych: w rodzinie i w gronie kolegów, koleżanek.

4. W uroczystość Trzech Króli Mszę Świętą o godz.9.30 uświetni kolędowaniem Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach i po Mszy Świętej zapraszamy na krótki koncert.

5. W uroczystość Objawienia Pańskiego w naszym mieście odbędzie się Orszak Trzech Króli. W tym roku z każdej parafii wyruszy osobno Orszak każdego z króli, aby później wspólnie pokłonić się Nowonarodzonemu Jezusowi na kartuskim Rynku. W naszej parafii zbiórka wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Orszaku pod krzyżem przy Kolegiacie o godz. 14:30. Następnie pod przewodnictwem jednego z Trzech Króli udamy się ulicami: Klasztorną, 3-go Maja i Kościuszki, aby około godz. 15:00 dotrzeć na Kartuski Rynek. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Orszaku i wspólnego kolędowania.

6. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego.

7. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej – jest nowy nr „Pielgrzyma” i inne czasopisma.

8. Pogrzeb śp. Romany Kamińskiej z Gdańska, ul. Manifestu Połanieckiego w sobotę o godz.10.00 w kolegiacie. Różaniec w kościele o godz.9.15 – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych drogich Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

Wszystkim Jubilatom i Solenizantom składamy najlepsze życzenia; a Boże błogosławieństwo niech ożywi naszą wiarę, pomoże nam nią się dzielić i według niej kształtować nasze codzienne życie przez cały Nowy 2022 Rok.

Radosnego przeżywania Objawienia się światu Zbawiciela
życzą Duszpasterze