Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 08.05.2022

IV Niedziela Wielkanocna

Dz 13,14.43-52 Apostołowie zwracają się do pogan
Ap 7,9.14b-I7 Baranek będzie ich pasł i prowadzał ich do źródeł wód życia
J 10,27-30 Jezus daje swoim owcom życie wieczne

Dla Boga każdy człowiek jest kimś konkretnym, a nie przypadkowo spotkanym anonimem. Tę prawdę potwierdza Jezus, który w odpowiedzi na pytanie o swoją mesjańską tożsamość mocno podkreśla żywą relację ze swymi owcami. Relacja ta opiera się na współdziałaniu. Z jednej strony owce słuchają głosu Pasterza i idą za Nim. Z drugiej natomiast Pasterz zna je po imieniu i obdarza życiem wiecznym. Jezus jako Dobry Pasterz oczekuje od swoich owiec gotowości słuchania Jego głosu i pójścia za Nim. W ten sposób Ewangelista uświadamia nam głęboką prawdę o konieczności współpracy człowieka z Bogiem w dziele zbawienia. A teraz pozwólmy, aby Słowa Dobrej Nowiny przeniknęły do naszych serc.

1. Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu. Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty św., których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych pasterzy – gorliwych i świętych kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego.

2. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Codziennie będziemy prosić o nowych kapłanów, misjonarzy, osoby konsekrowane. Będziemy modlić się, aby wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem przyjęli powołanie, a także, aby rodziny wspierały tych, których Pan sobie wybrał. Niech błogosławieństwo nowych powołań spocznie również na naszej wspólnocie parafialnej.

3. Dzisiaj procesja wielkanocna przed mszą św. o godz.11.00, a w przyszłą niedzielę przed mszą św. o godz.18.00.

4. Jutro, 9 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, przeniesiona z 8 maja ze względu na przypadającą niedzielę wielkanocną. Będziemy wzywać jego orędownictwa i wypraszać Bożą pomoc dla naszej ojczyzny

5. Dnia 13 maja rozpoczynamy czas nabożeństw fatimskich, nawiązujących do objawień Matki Bożej w Fatimie. Są one odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Nabożeństwa fatimskie odprawiamy 13. dnia miesiąca od maja do października. Początek nabożeństw w piątek: Różaniec Fatimski o godz.17.30, Msza św. o godz.18.00, po mszy nabożeństwo majowe i procesja fatimska do Parku św. Jana Pawła II.

6. W sobotę nasza parafialna uroczystość I Komunii św. Klasa IIIA  S.P.Nr 2  o godz.9.30, klasa IIIB S.P. Nr 2 o godz.11.00, klasa IIIC S.P. Nr2 o godz.12.30 i dzieci ze S.P.Nr1,  Szkoły Katolickiej i z Łapalic o godz.14.00.  Zapraszamy wszystkie dzieci przygotowujące się do I Komunii św. na  spotkanie: w poniedziałek na godz.16.00 – kl. IIIA  S.P. Nr2, na godz.17.00 – kl. IIIB S.P.Nr2,  we wtorek na godz. 16.00 – kl. IIIC S.P..Nr 2,  na godz.17.00 dzieci ze S.P. Nr 1, ze Szkoły Katolickiej i z Łapalic. natomiast uroczysta Pierwsza Spowiedź św. w czwartek na godz.16.00 – kl. IIIA  S.P. Nr2, na godz.17.00 – kl. IIIB S.P.Nr2,  w piątek na godz. 16.00 – kl. IIIC S.P..Nr 2,  na godz.17.00 dzieci ze S.P. Nr 1, ze Szkoły Katolickiej i z Łapalic.  Dzieci na spowiedź świętą przychodzą odświętnie ubrane ze świecami z Chrztu św. wraz z Rodzicami– po spowiedzi św. nabożeństwo odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych.  

7. W niedzielę dzieci I Komunijne z Rodzinami zapraszamy na Mszę Świętą – w intencji Rodziców dzieci I Komunijnych, ich Babć i Dziadków – na godz. 13.30 i po Mszy Świętej nabożeństwo majowe i dziękczynne  
W białym tygodniu od poniedziałku do piątku włącznie dzieci będą uczestniczyć we Mszach Świętych  o godz. 18.00 – oprócz środy, w tym dniu wszystkie dzieci z Rodzicami i Rodzinami zapraszamy do Sianowa na godz.19.00 – dzieci zajmują miejsca w ławkach wraz z rodzicami. Serdecznie zachęcamy do udziału i modlitwy w intencji naszych dzieci, rodziców i naszych rodzin.

8. Dzieci przyjęte do I Komunii św. w ubiegłym roku zapraszamy na Mszę Świętą  dziękczynną w dniu I rocznicy – w niedzielę 15 maja na godz.12.30. Spowiedź św. dla tych dzieci w sobotę od godz.17.00.

9. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Matki Bożej:   

  • w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin 
  • w kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku o godz.18.00
  • w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

10. Tradycyjnie zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój na Ukrainie, o ustanie epidemii,  o zakończenie kryzysu na naszej granicy z Białorusią  – codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

11. Dzisiaj  zachęcamy do nabycia nowego nru „Misyjnych Dróg” i  Gościa Niedzielnego”.  

12. Msza św. o wierność Bogu i Dary Ducha Świętego dla młodzieży naszej Parafii od 4 Róży Niewiast we wtorek o godz.8.00, za +Józefę Murdzek od Członków Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Kartuzach we wtorek o godz.18.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Reginy Rzepa z okazji 75 Urodzin od 40 Róży Matek w środę o godz.18.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą  o dalsze Boże błog., zdrowie i  opiekę Matki Bożej  dla 5 Róży św. Kamila, Członków ich Rodzin oraz Kapłanów naszej Parafii w czwartek o godz.8.00,  z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą  o dalsze Boże błog., zdrowie i  opiekę Matki Bożej  44 Róży Matek, Członków ich Rodzin oraz Kapłanów naszej Parafii w piątek o godz.8.00,w intencji Ojca św, naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do życia konsekrowanego i do FZŚ w sobotę o godz.8.00.                    

13. W minionym czasie odeszli po nagrodę do Pana śp. Józefa Murdzek z ul. Mściwoja II,  śp. Krystyna Nawrocka z ul. Wzgórze Wolności, śp. Eugeniusz Stoltmann z ul. Łąkowej  – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

14. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania we wtorek po wieczornej mszy świętej. Obecność obowiązkowa.

15. W myśl przepisu prawa kanonicznego podaje się do wiadomości, że nasz parafianin Rafał Okroj ma otrzymać święcenia prezbiteratu. Gdyby ktoś wiedział o przeszkodach sprzeciwiających się udzieleniu kandydatowi święceń, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić o tym miejscowego duszpasterza. Wiernych zachęca się do modlitwy za mających otrzymać święcenia, a także o liczne i dobre powołania kapłańskie.

16. Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej „Christus vivit”, odwołując się do bł. Carlosa Acutisa, napisał do młodych ludzi: „Możesz stać się tym, czym Bóg, twój Stwórca, wie, że jesteś, jeśli przyznasz, że jesteś powołany do wielkich rzeczy. Przyzywaj Ducha Świętego i idź z ufnością do wielkiego celu: świętości. W ten sposób nie będziesz kserokopią. Będziesz w pełni sobą samym” (107). Rozeznawanie powołania do Chrystusowego Kapłaństwa jako drogi do bycia w pełni sobą to fascynujące zaproszenie.
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodych mężczyzn, którzy rozpoznają w sobie powołanie do kapłaństwa, do rozpoczęcia formacji i studiów w pelplińskim seminarium, które jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kandydaci, w tym również tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się do 12 lipca 2022 r. na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 508 830 077) oraz o złożenie w Rektoracie Seminarium odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje na temat warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej seminariumpelplin.pl oraz w gablocie ogłoszeń w naszym kościele. Można się z nimi zapoznać także w biurze parafialnym.

W tym tygodniu patronują nam:
– poniedziałek, 9 maja – Święty Stanisław (ok. 1030-1079), biskup i męczennik, główny patron Polski;
– sobota, 14 maja – Święty Maciej Apostoł, po śmierci Judasza wybrany drogą losowania do grona Dwunastu.

Słuchamy głosu Pana Boga po to, aby nie zgubić drogi do wieczności. Pragniemy iść drogą, którą wyznacza nam Pan Jezus. On będzie nas ochraniał. Pamiętajmy tylko o jednej, ważnej zasadzie: to pasterz prowadzi owce, a nie owce pasterza.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, wielkanocnej i majowej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju  polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.                                                                                                   

Wasi Duszpasterze