Ogłoszenia Duszpasterskie na dzień 15.05.2022

V Niedziela Wielkanocna 

Dz 14,21-27 Bóg działa przez ludzi
Ap 21,1-5a Bóg otrze wszelką łzę
J 13,31-33a.34-35 Przykazanie nowe daję wam

Znakiem rozpoznawczym wspólnoty uczniów Jezusa jest wzajemna miłość, na którą istnieje ogromne zapotrzebowanie w świecie. Jest to jednocześnie najważniejsze apostolstwo, jakie chrześcijanie mogą spełniać na świecie, i najlepsze świadectwo wiary. Nowe Prawo, które jako swoją ostatnią wolę Jezus daje w Wieczerniku, stanowi również znak jedności we wspólnocie wierzących. Jest nie tyle wynikiem poświęcenia się dla innych, co raczej najgłębszym pragnieniem serca i osobistym zyskiem dla kogoś, kto kocha. Każdy człowiek odnosi bowiem korzyść, gdy jest kochany. Jednak największą korzyść odnosi ten, kto kocha innych, dając im siebie, na wzór Jezusa. Wsłuchani w Słowo Boże pobudźmy nasze serca do wzajemnej miłości.

1. Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie w słowach Mistrza.

2. Wczoraj odbyła się nasza parafialna uroczystość I Komunii św.  Dzisiaj Msza Święta dla dzieci I Komunijnych o godz.13.30, dzieci zajmują miejsca w ławkach z Rodzicami, po tej Mszy Świętej będzie nabożeństwo majowe i dziękczynne. Od poniedziałku do piątku włącznie dzieci będą uczestniczyć we mszach św. o godz. 18.00 – oprócz środy, w tym dniu wszystkie dzieci z Rodzicami i Rodzinami zapraszamy do Sianowa, msza św. o godz.19.00 – dzieci zajmują miejsca w ławkach wraz z rodzicami. Serdecznie zachęcamy do udziału i modlitwy w intencji naszych dzieci, rodziców i naszych rodzin.

3. Dzieci przyjęte do I Komunii św. w ubiegłym roku zapraszamy na mszę św. dziękczynną w dniu I rocznicy – dzisiaj  na godz.12.30. 

 4. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Matki Bożej:

  • w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin 
  • w kaplicy na Wzgórzu Wolności   – od poniedziałku do piątku o godz.18.00
  • w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

5. Tradycyjnie zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój na Ukrainie, o ustanie epidemii,  o zakończenie kryzysu na naszej granicy z Białorusią  – codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

6. W poniedziałek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Był on jezuickim kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii, który pracował na rzecz jedności Kościoła i ojczyzny. Zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku. Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar jedności naszym małym wspólnotom oraz całej ojczyźnie.

7. Również w poniedziałek 16-ty dzień miesiąca, w łączności z majowym nabożeństwem ofiarujemy się Bogu za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, który uczył nas zawierzenia przez Maryję.

8. W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. To kolejna okazja, aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka. On całe życie zawierzył Bogu przez ręce Maryi. Niech jego wstawiennictwo oraz orędownictwo Najświętszej Maryi Panny wyprasza nam Bożą pomoc w naszym codziennym życiu.  

9. Dzisiaj procesja wielkanocna przed mszą św. o godz.18.00, a w przyszłą niedzielę przed mszą św. o godz. 8.15

10. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, Pielgrzyma”  i innych czasopism.

11. W myśl przepisu prawa kanonicznego podaje się do wiadomości, że nasz parafianin Rafał Okroj ma otrzymać święcenia prezbiteratu. Gdyby ktoś wiedział o przeszkodach sprzeciwiających się udzieleniu kandydatowi święceń, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić o tym miejscowego duszpasterza. Wiernych zachęca się do modlitwy za mających otrzymać święcenia, a także o liczne i dobre powołania kapłańskie.

12. Zapraszamy do udziału w Mszy Świętej z udzieleniem święceń prezbiteratu Ks. Diakonowi Rafałowi Okrojowi, w sobotę 28 maja o godz. 11.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie, organizujemy też wyjazd autobusem o godz.9.15 sprzed kolegiaty. Koszt 43 zł, zapisy w biurze parafialnym, natomiast Ofiarę Mszy Świętej Prymicyjnej3 Ks. Neoprezbiter złoży Bogu w niedzielę 29 maja o godz.14.00 w kolegiacie kartuskiej. Serdecznie zapraszamy.

13. Msza św. za + Ks. Bpa. Jana Szlagę, ++ Siostry z 34 Róży Matek oraz ++Kapłanów, którzy posługiwali w naszej Parafiiwe wtorek o godz.8.00, o zdrowie i Boże błog. dla naszych kapłanów od 26 Róży Matek w czwartek o godz.8.00, o Boże błog. i zdrowie dla Kaszubskich Amazonek w czwartek o godz.18.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Matek Róż Różańcowych w Łapalicach  w czwartek o godz.18.00,   w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci  w sobotę  o godz. 8.00.

14. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne, które wyniosły 8735 zł – Bóg zapłać.

15. Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj do puszek przed kościołami naszego Powiatu Kartuskiego – POLA NADZEI –   na działalność Kartuskiego Hospicjum.

16. W minionym czasie odszedł po nagrodę do Pana śp. Franciszek Draws z ul. Majkowskiego  – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

Czasami mamy problem, aby dostrzec działanie Pana Boga wokół nas. Może ciągle jeszcze za mało kochamy naszych bliźnich i dlatego nie widzimy, że Bóg jest w nich obecny!? Trzeba żyć miłością, aby każdy rozpoznał w nas uczniów Pana Jezusa.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, wielkanocnej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Dzieci Pierwszokomunijne, ich Rodziny, Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

 Wasi Duszpasterze