Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 22.05.2022

VI  Niedziela Wielkanocna

Dz 15,1-2.22-29 Dekret Soboru Jerozolimskiego
Ap 21,10-14.22-23 Miasto Święte
J 14,23-29 Duch Święty nauczy was wszystkiego

Dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich zawiera ustalenia Soboru Jerozolimskiego, który miał miejsce w roku 49/50 w Jerozolimie. Potwierdza to prawdę, że Kościół od samego początku był wyczulony na różnego rodzaju błędne nauki. Powodem tego był niepokój i podziały. Czasami głosicielami fałszywych twierdzeń mogą okazać się osoby uważane za autorytety. W takich sytuacjach potrzeba wiele ostrożności, umiejętności rozeznawania i konfrontacji niepewnych twierdzeń z Pismem Świętym i nauczaniem Kościoła. W takim wypadku kluczową rolę pełni wsłuchiwanie się w natchnienia Ducha Świętego, który czuwa nad Kościołem i wskazuje mu drogę zbawienia. Wsłuchajmy się w Słowo Boże, aby z tego najczystszego źródła zaczerpnąć prawdę o zbawieniu.

1. Dziś szósta niedziela Wielkanocy. Słowo Boże przypomina nam, że miłość do Zbawiciela wyraża się w zachowywaniu Jego nauki. Niech udział w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, celebrowanej w Eucharystii, umacnia naszą miłość do Zmartwychwstałego Pana i pomaga zachowywać Jego słowa w codziennym życiu.

2. Od  poniedziałku, 23 maja, przez trzy kolejne dni będziemy się modlić o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy ludzkiej na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie. Nabożeństwa i procesje błagalne o urodzaje i za kraje głodujące: we wtorek  w Łapalicach przy krzyżu o godz.17.30 msza św. z nabożeństwem błagalnym i obrzęd błogosławieństwa pól, a w poniedziałek  i środę w kolegiacie przed mszą św. o godz.18.00 procesje błagalne o urodzaje

3. We wtorek, 24 maja, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Na prośbę papieża Benedykta XVI jest to Dzień modlitw Kościoła powszechnego za Kościół w Chinach. Przez wstawiennictwo Matki Zbawiciela będziemy prosić Boga w intencji chrześcijan w Chinach, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości, a także aby mogli swobodnie wyznawać wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

4. W sobotę 28 maja o godz. 11.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie nasz Parafianin Diakon Rafał Okroj przyjmie święcenia prezbiteratu. Wszyscy zapisani biurze parafialnym wyjeżdżają o godz.9.15 sprzed kolegiaty. Natomiast Ofiarę Mszy Świętej Prymicyjnej Ks. Neoprezbiter złoży Bogu w niedzielę 29 maja o godz.14.00 w kolegiacie kartuskiej. W czasie Mszy Świętej Prymicyjnej ofiarę z kolekty ofiarujemy jako nasz dar Ks. Neoprezbiterowi. Serdecznie zapraszamy.

5. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Matki Bożej:

  • w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin 
  • w kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku o godz.18.00
  • w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

6. W czwartek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Pamiętajmy tego dnia o naszych mamach. Zapraszamy na Msze Święte. Będziemy modlić się za wszystkie mamy, żyjącym wypraszać Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej, a dla zmarłych łaskę życia wiecznego

7. W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

8. Od piątku będziemy przyzywać Ducha Świętego jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy na zakończenie nabożeństwa majowego.

9. Dzisiaj procesja wielkanocna z niedzielnym pokropieniem przed mszą św. o godz. 8.15, a w przyszłą niedzielę przed mszą św. o godz. 9.30

10. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa” i „Apostolstwa Chorych”, jest jeszcze aktualny „Pielgrzym”.

11. Msza św. z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Członkiń 30 Róży Matek, ich Rodzin oraz Księży naszej Parafii w poniedziałek o godz.18.00,  Z prośbą o dobre plony orz Boże błog. dla wszystkich naszych wiernych w tym roku kiedy różaniec jest modlitwą o zbawienie innych, abyśmy wspólnie budowali piękny Kościół Boży w naszych wspólnotach zakonnych, rodzinach oraz w sercach naszych, naszej małej Ojczyźnie, a także całym kraju i świecie we wtorek o godz.17.30 pod Łapalickim Krzyżem,  Z podziękowaniem za otrzymane i z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej, zdrowie dla  Siostry Agnieszki Kąkol z okazji 70 Urodzin od 40 Róży Matek  w niedzielę o godz.7.00,    O zdrowie i Boże błog. dla Członkiń 24 Róży Matek, szczególnie o łaskę zdrowia dla Siostry Urszuli Jabłońskiej, Ich Rodzin i naszych Kapłanów   w niedzielę o godz.11.00.

12. Zapraszamy do udziału w PIELGRZYMCE  APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI W TERMINIE 19-22.07.2022r. Wyjazd z Kartuz 19.07. o godz. 05:30, przejazd do Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Zamościa, Radecznicy, Lublina  i Wąwolnicy. Powrót 22.07. w godzinach wieczornych. Koszt 850 zł. Zapisy  w biurze parafialnym. Szczegóły w gablocie ogłoszeń.

13. Szensztackie Siostry Maryi serdecznie zapraszają 4 czerwca  na jednodniową pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej  w  Koszalinie  na Górze Chełmskiej, gdzie odbędą się uroczystości kolejnej rocznicy poświęcenia sanktuarium przez św. Jana Pawła II. Dokładniejsze informacje umieszczone są na plakacie w gablocie.

14. Zachęcamy do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rzecz Misji, która odbędzie się 31 maja do 1 czerwca do godz.10.00 na parkingu przy Refektarzu. O godz.11.00 1 czerwca nastąpi odbiór zużytego sprzętu. Przychody  z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy, zachęcamy do włączenia się w to szlachetne dzieło.

15. Parafia św. Wojciecha organizuje wspólny wyjazd dla młodzieży z naszego dekanatu na spotkanie młodych na polach lednickich. Zapisy trwają do przyszłej niedzieli – 29 maja. Wyjazd w sobotę 4 czerwca o godz. 8:00, powrót około godziny 1:00 w nocy. Koszt wyjazdu 100 zł. W sprawie wyjazdu można kontaktować się z ks. Tomaszem Mizykiem – tel. 516 510 913

W tym tygodniu patronuje nam:

– poniedziałek, 26 maja – Święty Filip Nereusz (1515-1595), rzymski kapłan, wychowawca dzieci i młodzieży.

Panu Bogu bardzo zależy, abyśmy szli przez życie zgodnie z powołaniem, które nam wyznaczył. To jest dla nas najpewniejsza droga do nieba. Dobre odczytanie woli Pana Boga nie jest łatwe, dlatego Chrystus do pomocy posyła nam swojego Ducha.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, wielkanocnej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy  Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze