Prośba Pana Burmistrza o segregację śmieci na cmentarzu

Ze względu na obowiązujące przepisy krajowe oraz prawa miejscowego Burmistrz Kartuz ponownie przypomina o obowiązku segregacji odpadów. Wszystkie wytworzone odpady komunalne zbiera się w sposób selektywny. Dotyczy to także cmentarzy, z tą różnicą, że na cmentarzach odpady wystarczy podzielić na dwie frakcje: na odpady „ZMIESZANE” i na „BIOODPADY”. Do „Bioodpadów” zalicza się pozostałości roślinne, niezanieczyszczone …

Prośba Pana Burmistrza o segregację śmieci na cmentarzu Read More »

 Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 14.07.2022

XX Niedziela Zwykła Jr 38,4-6.8-10 Bóg czuwa nad JeremiaszemHbr 12,1-4 Przykład ChrystusaŁk 12,49-53 Wymagania służby Bożej Rozwojowi wiary, który zakłada zacieśnianie więzi z Bogiem, towarzyszą przeszkody i trudności. Widzimy to wyraźnie w życiu proroków, którzy byli często odtrącani przez przywódców Izraela, ponieważ stanowili dla nich swoisty wyrzut sumienia. Doświadczył tego również Jeremiasz, który został wrzucony do …

 Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 14.07.2022 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 07.08.2022

 XIX Niedziela Zwykła Mdr 18,6-9 Izraelici oczekują wyzwoleniaHbr 11,1-2.8-19(Hbr 11,1-2.8-12) Wielkość wiaryŁk 12,32-48 (Łk 12,35-40) Gotowość na przyjście Pana Kościół jest Matką wszystkich wierzących. Wierzymy w to, co jest objawione w słowie Bożym, spisanym i przekazanym, a co Kościół podaje nam do wierzenia jako objawione przez Boga. Wiara jest Bożym darem i jest postawą człowieka. Wierzymy …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 07.08.2022 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 31.07.2022

XVIII Niedziela Zwykła Koh 1,2;2,21-23 Cóż ma człowiek z wszelkiego trudu swego?Kol 3,1-5.9-11 Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć temu, co jest przyziemneŁk 12,13-21 Marność dóbr doczesnych W perspektywie nieuchronnej śmierci wszystko wydaje się marnością. Dlatego w pędzie życia warto zatrzymać się i zastanowić się nad tym, co nam umyka. Chodzi nie tylko o docenianie …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 31.07.2022 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 24.07.2022

 XVII  Niedziela Zwykła Rdz 18,20-32 Abraham wstawia się za SodomąKol 2,12-14 Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu ChrystusaŁk 11,1-13 Chrystus uczy modlitwy Modlitwa, praktykowana przez człowieka od najdawniejszych czasów, jest ważnym środkiem i zarazem przejawem życia duchowego. Jej zadaniem jest przemiana serca człowieka, który się modli. Jednym z rodzajów modlitwy prośby jest modlitwa wstawiennicza, która …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 24.07.2022 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 17.07.2022

 XVI  Niedziela Zwykła Rdz 18,1-10a Abraham przyjmuje Boga Kol 1,24-28 Cierpiąc z Chrystusem, dopełniamy Jego dzieła Łk 10,38-42 Marta i Maria przyjmują Chrystusa Nasze codzienne życie wypełniają różne troski i niepokoje. Wtedy często na arenę naszego życia wkracza Bóg, jak w przypadku Abrahama. Objawia się mu w najbardziej krytycznym dla niego momencie, w najgorętszej porze …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 17.07.2022 Read More »

 Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 10.07.2022

 XV Niedziela Zwykła Pwt 30,10-14 Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwościKol 1,15-20 Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla NiegoŁk 10,25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie Mojżesz mówił do ludu o konieczności słuchania głosu Pana Boga. Właśnie to zalecenie znalazło się jako pierwsze w Mojżeszowym przekazie. Wsłuchiwanie się w głos Boży jest wyrazem miłości do Niego, …

 Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 10.07.2022 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 03.07.2022

XIV Niedziela Zwykła Iz 66,10.12-14c Radość ery mesjańskiejGa 6,14-18 Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijanŁk 10,1-12.17-20(Łk 10,1-9) Pokój królestwa Bożego Jezus uczy nas, że musimy prosić o tych, którzy będą głosić królestwo Boże. Zazwyczaj słowa te odnosimy do księży, zakonników, sióstr zakonnych czy katechetów świeckich. Warto jednak zauważyć, że Jezus kieruje te słowa nie do ścisłego grona …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 03.07.2022 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 26.06.2022

 XIII Niedziela Zwykła 1 Krl 19,16b.19-21 Powołanie ElizeuszaGa 5,1.13-18 Postępowanie według ducha daje wolnośćŁk 9,51-62 Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem Bóg stawia nas w konkretnym miejscu, wśród konkretnych ludzi, z którymi mamy kroczyć do zbawienia. Klucz naszego chrześcijańskiego życia, symbol i syntezę wszystkich naszych życiowych poczynań stanowi „bycie w drodze”. Pokonujemy mniejsze lub …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 26.06.2022 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 19.06.2022

 XII Niedziela Zwykła Za 12,10-11;13,1 Będą patrzeć na tego, którego przebiliGa 3,26-29 Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmiŁk 9,18-24 Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki Księga proroka Zachariasza, mówiąc o nadejściu królestwa pokoju, zapowiada obmycie Jerozolimy z jej grzechów za sprawą śmierci tajemniczego Odkupiciela win. Ów niewinny człowiek złoży swoje życie w ofierze …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 19.06.2022 Read More »