Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 30.06.2024

XIII Niedziela Zwykła Mdr 1,13-15;2,23-24 Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła2 Kor 8,7.9.13-15 Dzielić się dostatkiem z potrzebującymiMk 5,21-43 […]