Ogłoszenia parafialne na dzień 09.04.2023

UROCZYSTOŚĆ Zmartwychwstania PAŃSKIEGO

I Czytanie Dz 10,34a.37-43 – Bóg zmartwychwstał, żyje i pragnie, aby uczniowie, z którymi dalej przebywa, głosili tę prawdę po całej ziemi.
II Czytanie Kol 3,1-4 – Po zmartwychwstaniu Chrystus Jego uczniowie muszą zmienić swoje patrzenie na życie i otaczającą rzeczywistość, aby ciągle dążyć do nieba.
Ewangelia J 20,1-9 – Kiedy coś dotyczy Jezusa, powinniśmy jak Piotr i drugi uczeń biec, aby zobaczyć, o co chodzi, gdyż On jest najważniejszy. Jezus dał możliwość oglądania i uwierzenia w zmartwychwstanie, pozostawiając pusty grób.

1. Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem. Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy sobie wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych. Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Gościom, naszym Dobrodziejom i Przyjaciołom Parafii, wszystkim naszym Chorym pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel darzył swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów. Poprzez Zmartwychwstanie Chrystusa Bóg mówi do każdego z nas: ”nie umrzesz, lecz będziesz żył na wieki. To jest dzień, który sam Bóg uczynił. Radujmy się w nim i weselmy” Zmartwychwstanie Chrystusa zapewnia nam życie wieczne. Wszystko pod słońcem przemija, lecz prawda Pańska trwa na wieki, jest to podstawa chrześcijańskiego optymizmu. Nie umrę, lecz będę żył na wieki.

2. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i za wspólne przeżywanie tych Świąt. Wszystkim, którzy uczestniczyli w Drogach Krzyżowych, zwłaszcza Aleją Filozofów, przez co daliśmy świadectwo naszego trwania przy krzyżu Chrystusa, wszystkim, którzy uczestniczyli  w Gorzkich Żalach, rekolekcjach, świętym Triduum Paschalnym, wszystkim, którzy adorowali Pana Jezusa w ciemnicy, a później trwali przy Jego Grobie. Grupie sprzątającej kościół, Państwu Danucie i Tomaszowi Zarembom za dekoracje kwiatowe w kościele i przy Grobie Pańskim, Ks. Karolowi, Panu Piotrowi Mrozewskiemu i wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu  ciemnicy i grobu Pańskiego, Firmie Palmeta – Panu Zdzisławowi Labudzie za ofiarowane chlebki na wielki czwartek, Bóg zapłać Ofiarodawcom kwiatów. Naszym ministrantom i lektorom za piękną służbę – ks. Maciejowi, który te liturgię przygotował i czuwał nad jej przebiegiem, nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św., Panu Organiście, naszym Zakrystianom oraz wszystkim, którzy wzięli czynny udział w liturgii, dając piękne świadectwo zaangażowania w życie naszej Parafii.

3. Jutro drugi dzień świąteczny. Msze św. jak w niedziele. Kolekta na K.U.L. Chociaż tylko jutro jest dzień wolny od pracy, postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy. Postarajmy się w kolejnych dniach uczestniczyć w Eucharystii. W dniach oktawy bowiem będziemy śpiewać hymn uwielbienia Chwała na wysokości Bogu, a w Modlitwie Eucharystycznej usłyszymy, że „obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Wasi Duszpasterze