Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 02.04.2023

Niedziela Palmowa

I Czytanie Iz 50,4-7 – Bóg pobudza nasze zmysły, aby mogły służyć większej chwale Bożej, byśmy mogli jak Jezus posługiwać wśród braci, ale także sami zachowywali postawę ucznia, który uczy się od swego Mistrza.
II Czytanie Flp 2,6-11 – Jezus był podobny do ludzi we wszystkim oprócz grzechu. Był doskonalszy, swoim postępowaniem pokazywał każdemu, że jest z nami, aby Bóg Ojciec okazał swoją chwałę.
Ewangelia Mt 21,1-11 – Jezus Chrystus jest wypełnieniem wszystkich proroctw Starego Testamentu, jest pokornym Królem, witanym przez ludzi z radością, ale która nie trwa zbyt długo. W Jerozolimie wywołuje On niemałe poruszenie, z zaciekawieniem pojawia się w ludziach pytanie: „Kto to jest”, co może być początkiem wiary.

1. Dzisiejsza Niedziela  wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal za nasze nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały. Dzisiaj w czasie każdej mszy św. święcimy palmy, a przed mszą św. o godz.11.00  procesja z palmami.

2. Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Dzień Młodych. Łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś  w naszej  Diecezji – w Kościerzynie, aby zawsze pragnęli być blisko Chrystusa i chętnie odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.

3. Dzisiaj rocznica świętej śmierci św. Jana Pawła II (2005), zapraszamy na nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II po Mszy Świętej wieczornej.

4. Dzisiaj przypada rocznica sakry Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny, zachęcamy do modlitwy  w intencji naszego Arcypasterza.

5. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w Wielki Piątek od godz.8.00. Odwiedzimy wszystkich chorych, których odwiedzamy  w pierwsze soboty miesiąca oraz wszystkie osoby starsze i chore które zostaną zgłoszone w biurze parafialnym.  

6. Uroczysty chrzest św. będzie  w I Święto Wielkanocy w czasie Mszy Świętej o godz.12.30

7. Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Przyciszmy, a może wyłączmy telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii. Przeżyjmy ten święty czas godnie, biorąc tez udział w ceremoniach Triduum Paschalnego:

  • Wielki Czwartek –  to pamiątka Ostatniej Wieczerzy, ustanowienie Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa, dziękować będziemy Panu Jezusowi za cud miłości do nas, że na zawsze został z nami  w sakramencie Kapłaństwa i w Eucharystycznych Postaciach. W tym dniu sprawuje się zasadniczo tylko jedną mszę św.. Jedynie w katedrach rano odprawia się Mszę Krzyżma, podczas której Ks. Biskup święci oleje używane później przy sprawowaniu niektórych sakramentów, a kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia. Msza Wieczerzy Pańskiej jest szczególną pamiątką tamtej wieczerzy sprzed dwóch tysięcy lat, w której Kościół widzi początek sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Zapraszamy na tę właśnie mszę św. całą naszą Parafię na godz.18.00.  Na zakończenie wielkoczwartkowej uroczystości Pana Jezusa przenosi się do tzw. Ciemnicy, w kaplicy św. Brunona, gdzie będzie adorowany do godz. 22.00 Z ołtarza zdejmuje się obrus. Wszystko to przypomina, ze wydarzenia mające miejsce po ostatniej wieczerzy nie były piękne.  Z całą mocą pokazały, że Bogu nie jest obcy nasz krzyk, osamotnienie i umieranie.  
  • Wielki Piątek – to dzień Męki i Śmierci Chrystusa.  Obowiązuje ścisły post. Adoracje Pana Jezusa w ciemnicy rozpoczniemy od godz. 7.00 i będzie trwała do Liturgii Męki Pańskiej o godz.18.00. Rozpoczyna ją przejmujący gest: sprawujący nabożeństwo kapłani kładą się twarzą do ziemi przed ołtarzem i leżą tak przez dłuższą chwilę. Wszyscy wtedy klęczą. Wobec zbawczej męki Jezusa wszelkie słowa są zbyt małe. Dlatego pierwszą odpowiedzią wierzących jest milcząca adoracja. Dopiero potem rozpoczyna się Liturgia Słowa. Po homilii następuje uroczysta modlitwa wiernych, w której Kościół poleca Panu Bogu cały świat i wszystkie jego sprawy. Później następuje adoracja krzyża i Komunia św. Liturgie Wielkiego Piątku kończy przeniesienie Pana Jezusa do tzw. Grobu Pańskiego. Tam okrytego symbolizującym płótna, którymi owinięto ciało zmarłego Jezusa, białym welonem, będzie można   adorować do godz.23.00. Na godz.21.00 zapraszamy na Gorzkie Żale.
    Od Wielkiego Piątku rozpoczynamy Nowennę modlitwy i czuwania przed Świętem Bożego Miłosierdzia, które przeżywać będziemy  w przyszłą niedzielę. Zapraszamy więc:  w Wielki Piątek  na godz.20.30, w Wielką Sobotę na godz. 7.30, w I i II Święto Wielkanocy o godz.10.30 i od wtorku do soboty o godz.17.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy nowennowej.
  • Wielka Sobota – adorujemy Pana Jezusa przy Grobie Pańskim od godz.7.00, a Kościół pogrążony jest w ciszy modlitwy. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny o godz.10.00 – po tej Święconce Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej Bolesnej, o godz.  12.00, 14.00 i 16.00.  
  • Wigilię Paschalną  rozpoczniemy  o godz.20.00 przy ognisku przed kościołem od poświęcenia ognia i rozpalenia paschału. Rozbudowana Liturgia Słowa przypomina historię zbawienia. W Jezusie Chrystusie ludzkości rozbłysło nieznające zachodu Słońce. Wierzący mogą mieć nadzieję na życie wieczne. Udział w nim mają przez zanurzenie w śmierć Jezusa, przez obmycie wodą chrztu. Dlatego też kolejnym elementem jest liturgia chrzcielna, prosimy przynieść świece, po której następuje liturgia eucharystyczna, podczas której grają już organy i  milczące od Wielkiego Czwartku dzwony. Jeszcze tej nocy wieść o Zmartwychwstaniu ogłoszona zostaje światu. Procesja rezurekcyjna w poranek wielkanocny – od godz.5.00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament przy Grobie Pańskim, w tym czasie będziemy   trwać na modlitwie wdzięczności za dar naszego Odkupienia i Zmartwychwstania i o godz. 6.00 uroczysta procesja rezurekcyjna, po której będzie msza św. Wierni w procesji rezurekcyjnej za śpiewem, któremu wtórują dzwony, przypominają, że czas otrzeć łzy, bo jak Chrystus zmartwychwstał, tak i my kiedyś zmartwychwstaniemy. I   właśnie wtedy przypomnimy tych, którzy spotkali Jezusa po zmartwychwstaniu: Marię Magdalenę, Piotra i Jana  i dwóch Uczniów idących do Emaus. 

8. W I dzień Świąt nie będzie mszy św. o godz.7.00, a dalszy porządek mszy św. jak w każdą niedzielę.      

9. W I Święto Wielkanocy kolektę przeznaczymy na nasze parafialne inwestycje, w II Dzień Świąt na K.U.L.

10. Spowiedź św. w dekanacie: jutro w Chmielnie godz.: 9.00-10.00 i 16.30-18.00, we wtorek w kościele św. Kazimierza godz.:7.30-10.00 i 14.30-18.30, a w środę w kościele św. Wojciecha godz.8.30-10.00 i 15.00-16.30 i 17.00-18.00. Dla wszystkich pracujących do późnych godzin wieczornych możliwość przystąpienia do spowiedzi św. będzie w środę wieczorem od godz.19.30 w kościele św. Kazimierza.

11. Przypominamy, że również w tym roku pragniemy przygotować dekoracje kwiatowe Grobu Pańskiego  wspólne od wszystkich Parafian, a więc zamiast kwiatów, kto chciałby się przyczynić do dekoracji przy Grobie Pańskim może złożyć ofiarę do skarbonki przy wyjściu do spowiednicy. Serdeczne Bóg zapłać.

12. Msze Święte:  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Sióstr 17 Róży Niewiast, Członków ich Rodzin i naszych Kapłanóww środę o godz.8.00, +Alfonsa Chrapkowskiego w r.śm.; ++Genowefę Strzelkowską w 10 r.śm. i Alfonsa Strzelkowskiego w 20 r.śm.; ++Władysława Hinc w 25 r.śm. oraz jego żonę Elżbietę; +Jadwigę Dejk w 1 r.śm.; +Mariannę Domaszk w 14 r.śm. i ++ z ob. stron; +Rafała Littwin; ++Wandę i Alojzego Paszki w r.śm.; +Władysława Blok z okazji ziemskich urodzin w środe o godz.18.00,  w intencji naszych Kapłanów ofiarowana od wszystkich Wspólnot naszej Parafii w czwartek o godz.18.00, w intencji Ojca św, naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do życia konsekrowanego i do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich  w sobotę o godz.20.00.             

13. Od poniedziałku do środy na godz.7.30 zapraszamy na różaniec w intencji pokoju w Ukrainie.

14. We wtorek, 04 kwietnia, po Mszy świętej wieczornej w kościele odbędzie się spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu Triduum Paschalnego (Indeks, s. 16). Obecność obowiązkowa. Zapraszamy!

15. Specjalnie na Niedzielę Palmową Kartuskie Centrum Kultury przygotowało dla mieszkańców wyjątkowy koncert „Ten, którego pocałuję w twarz”. Artyści wykonają najbardziej rozpoznawalne pieśni wielkopostne, a także piosenki o charakterze religijnym. Całość koncertu będzie ubogacona tekstami Pisma Świętego. Dochód z koncertu przeznaczymy na wsparcie kartuskiego Hospicjum „Dom Nadziei”. Kartuskie Centrum Kultury, 2 kwietnia 2023, godz. 17:00.  Bilety w cenie 10 zł dostępne są w kasie Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach oraz online na stronie na stronie Kartuskiego Centrum Kultury.

16. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”,  „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.  

Pan Jezus cierpiał za nasze grzechy. Starajmy się wynagradzać Zbawicielowi ten ból przez nasze życie zgodne z dziesięciorgiem przykazań Bożych. Im więcej zdziałam dobra, tym więcej radości sprawię Panu Jezusowi!
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy z Bogiem przeżytej palmowej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju  polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia  

Wasi Duszpasterze