Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 16.07.2023

XV Niedziela Zwykła

I Czytanie Iz 55,10-11 – Słowo Boga zawsze przynosi owoc w życiu człowieka, pochodzi ono bezpośrednio od Boga i wypełnia w człowieku swoje zadania.
II Czytanie Rz 8,18-23 – Cierpień tego świata nie możemy podnosić do takiego stopnia, aby były tak ważne jak chwała, aby ją przerosły. Nasze ludzkie siły są małe, ale ciągle wzmacniane przez Boga, co powoduje, iż mamy nadzieję na życie wyzwolone w niebie.
Ewangelia Mt 13,1-23 – Tam gdzie przechodzi Jezus, zbiera wokół siebie ludzi, którzy chcą Go słuchać. Większość ludzi tak naprawdę nie rozumie, nie chce się nawrócić, nie chce podjąć trudu, by rozumieć słowa Jezusa. Uczniowie przeciwnie, dlatego Jezus wyjaśnia im przypowieść o siewcy i mówi, że są wyjątkowi, gdyż wielu wcześniej chciało oglądać to, co oni teraz mają przed oczami.

1. W okresie wakacyjnym, urlopów, odpoczynku gromadzimy się na Eucharystii, by ze źródła, jakim jest Bóg, zaczerpnąć siły i przyjąć wszelkie dary i łaski dla nas przygotowane. Niezależnie od różnych sytuacji, które pojawiają się na drodze naszej wiary, odkrywamy, że Bóg nigdy nie zmienia swojego wyboru i zawsze przerzuca mosty między sobą a naszym życiem, posyła do nas proroków, abyśmy przez odnawianie przymierza zawsze byli Jego wybranym narodem.

2. Dzisiaj odpust w Sianowie. O godz.7.00 z kolegiaty wyruszyła piesza pielgrzymka. Suma o godz. 11.30 pod przewodnictwem ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Serdecznie zachęcamy do udziału w Uroczystościach Odpustowych przez całą oktawę – program szczegółowy jest wywieszony w gablocie – a szczególnie zapraszamy w poniedziałek, 17 lipca, kiedy liturgii będzie przewodniczyć nasza Parafia. Autobus będzie podstawiony o godz.17.20 przy kościele, powrót ok. godz.22.00.

3. Dzisiaj Dzień Papieski – po Mszy Świętej wieczornej nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, szczególnie prosić będziemy o błogosławione owoce Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.

4. W sobotę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Jej kult w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku. Od początku patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała Święta Siostra Faustyna, a szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się siostry.

5. Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych. Skorzystajmy choćby z tego, co dostępne jest w naszej parafii. Interesujmy się tym, co dzieje się w życiu Kościoła nie tylko w naszej parafialnej wspólnocie czy diecezji, ale także w Kościele powszechnym. Mądrze korzystajmy ze środków, jakie daje nam współczesna technika, aby pogłębiać naszą świadomość przynależności do Chrystusowego Kościoła. W naszych modlitwach pamiętajmy o naszej umiłowanej Ojczyźnie, o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie powrócą do domu.

6. Zachęcamy  do nabycia nowego nru Galilei” i „Gościa Niedzielnego”.  

7. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z Sakramentu Miłosierdzia w spowiednicy.

8. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

9. Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lipca 1919 roku uchwalił ustawę o Policji Państwowej, która jako organ wykonawczy władz państwowych i samorządowych, po latach zaborów i niewoli, miała zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Praca policjanta/ a tak naprawdę służba/ jest dzisiaj szczególnie trudna i niebezpieczna, dlatego potrzebna jest im nasza modlitwa i życzliwość. To piękna okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim policjantom, za ich poświęcenie jak i ich rodzinom i bliskim. Zapraszamy na Mszę Świętą z okazji Święta Policji w intencji naszych Policjantów i Policjantek oraz za pracowników cywilnych Policji Komendy Powiatowej w Kartuzach oraz o Boże błogosławieństwo dla Członków ich Rodzin w piątek o godz.9.30 w kolegiacie.

10. Dzisiaj na godz.19.00 na  XLI Kartuski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej zaprasza Burmistrz Kartuz. Wystąpią: Łukasz Romanek – organy i Zespół wokalny AMOROSO.  Serdecznie zapraszamy do udziału. Następny koncert będzie w niedzielę 6 sierpnia.

11. Msze Święte: Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z  prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę  Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej dla Kręgu z Nowego Osiedla i Os. XX Lecia w środę o godz.8.00.

12. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na kolektę inwestycyjną, które wyniosły 8451 zł, 6 euro, 2 dolary, 6 lei i 2 Yuan.

13. W minionym czasie odeszła po nagrodę do Pana śp. Barbara Ranik  z Nowego Osiedla, a pogrzeb śp. Artura Walkusz z Niemiec w czwartek o godz.13.00 w kolegiacie, wcześniej o godz. 12.15 różaniec  w kościele  – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i wszystkim tak serdecznie związanym z Kartuską Kolegiatą życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy  dzieci i młodzież na czas trwających  wakacji, Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze