Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 23.07.2023

XVI  Niedziela Zwykła

I Czytanie Mdr 12,13.16-19 – Pan Bóg panuje i ma w ręku pełnię sprawiedliwości, której uczy swój lud, aby i ludzie mogli być sprawiedliwi jak On.
II Czytanie Rz 8,26-27 – Pan dał Ducha Świętego, który pomaga nam wówczas, gdy mamy trudność w byciu dla Boga, w modlitwie, kiedy niedomagamy. To Duch pomaga nam prosić Boga.
Ewangelia Mt 13,24-43 – Bóg przez to, że jest sprawiedliwy, w przypowieści każdemu nadaje funkcję, która obrazuje życie: są słudzy i żeńcy. Jezus mówi też i ukazuje, jak wielką moc ma królestwo niebieskie. W życiu człowieka wystarczy trochę wiedzy i zaangażowania, a ono rozchodzi się na całego człowieka. Wszystkie przypowieści można poznać, zrozumieć dzięki Duchowi Świętemu.

1. Dzisiaj wspominamy Świętą Brygidę (ok. 1302-1373), patronkę Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas umiłował.

2. We wtorek, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2).

3. We wtorek również wspominamy św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Po Mszy Świętej o godz.18.00  błogosławieństwo pojazdów przed kościołem. Pamiętajmy jednak, że błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku zachowania rozsądku i wyobraźni na drodze.

4. MIVA Polska zachęca kierowców i właścicieli pojazdów do złożenia ofiary – jeśli to możliwe, w wysokości jednego grosza za każdy szczęśliwie przejechany kilometr – na zakup środków transportu dla misjonarzy. Ofiary na ten cel będzie można złożyć  w czasie kolekty we wtorek o godz.18.00 i do skarbony przy wejściu do spowiednicy.

5. W środę w liturgii wspomnienie  Świętych Rodziców Najświętszej Maryi Panny: Joachima i Annę. Pismo Święte nie przekazuje o nich żadnych informacji. Tradycja Kościoła wraz z kultem Maryi czci także Rodziców Matki Chrystusa. Będziemy modlić się za naszych dziadków i babcie, aby doświadczali bliskości Boga oraz szacunku i miłości ze strony najbliższych.

6. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z Sakramentu Miłosierdzia w spowiednicy.

7. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

8. Wzorem ubiegłych lat, także i w tym roku, wyrusza Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę. Również Grupa Kartuska ma możliwość przyłączyć się do pątników, niosących intencje swoje i swoich najbliższych do tronu Jasnogórskiej Pani. Wspólną wędrówkę rozpoczniemy dnia 29 lipca Mszą Świętą w kolegiacie o godz.7.00. Więcej informacji na profilu Facebook Grupy Kaszubskiej oraz na spotkaniu organizacyjnym. Zapraszamy  serdecznie do udziału we wspólnym pielgrzymowaniu. Przewodnikiem Grupy Kartuskiej będzie Ks. Tomasz Mizyk – wikariusz Parafii św. Wojciecha w Kartuzach. Zachęcamy do złożenia intencji na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a złożonymi ofiarami pragniemy wesprzeć Pielgrzymów – intencje te polecane będą w czasie Nowenny odmawianej każdego dnia w czasie pielgrzymki. Intencje można składać do skrzynki wystawionej na stoliku przy wejściu do Złotej Kaplicy.

9. Msza Święta za +Zofię Makurat od Koleżanek z Kartuskiego Szpitala w niedzielę o godz.6.30 w Kaplicy Miłosierdzia w naszym Szpitalu.                         

10. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Misyjnych Dróg” i „Pielgrzyma”.

11. W minionym czasie odeszli po nagrodę do Pana śp. Feliks Halman  z ul. 3 Maja,  śp. Artur Walkusz ze Świebodzina i śp. Marek Dawidowski z Łapalic – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i wszystkim tak serdecznie związanym z Kartuską Kolegiatą  życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy  dzieci i młodzież na czas trwających  wakacji, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju  – Szczęść Boże!

Wasi  Duszpasterze