Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 24.12.2023

IV Niedziela Adwentu

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a. 16 Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie
Rz 16,25-27 Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona
Łk 1,26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna

Słowo „dom” słusznie kojarzy się z relacjami budowanymi w rodzinie. Zawarte przez Boga Przymierze z narodem izraelskim pogłębiło wzajemną relację do tego stopnia, że Pan pragnął zamieszkać pośród ludzi. Pytanie: „Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie?”, które Bóg skierował do Dawida, sprowokowało króla do podjęcia starań o wzniesienie świątyni – miejsca Bożej obecności. Świątynia jerozolimska była jedynie zapowiedzią innej, dzięki której mógł przyjść na świat Zbawiciel. Nową świątynią jest łono Maryi, w którym znalazł mieszkanie Jezus – Emmanuel, czyli „Bóg z nami”. Wsłuchani w słowo Boże, zechciejmy przygotować nasze serca, aby stały się godnym mieszkaniem Boga w nas samych.

1. To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście Pana, a jednocześnie Wigilia Bożego Narodzenia. Podsumowując tegoroczny Adwent, zapytajmy siebie: czy rzeczywiście był on czasem czuwania i oczekiwania, czasem, w którym odczuliśmy bliskość przychodzącego Zbawiciela?  

2. W związku z przypadającą dzisiaj Wigilią Bożego Narodzenia nie będzie wieczornej Mszy Świętej. Już w ten wieczór rozpoczniemy przeżywanie uroczystości Narodzenia Pańskiego. Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem. Niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą historię i nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest ciągle pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze i nieustannie uzdalnia nas do niesienia Dobrej Nowiny innym.

3. Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Mszy Świętej Pasterskiej, czyli Mszy Świętej sprawowanej w nocy z  24 grudnia, na 25 grudnia. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia według świętego Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste! Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.  W tym duchu przyjdźmy na Pasterkę do naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie   uczcijmy przychodzącego Pana.

4. Zapraszamy na radosne świętowanie w czasie uroczystych celebracji w niedzielę:

  • Godz.20.00 – Msza Święta  – w Kaplicy Miłosierdzia w Szpitalu 
  • Godz.22.00 – Msza Święta  – w Kolegiacie  
  • Godz.24.00 – Msza Święta Pasterska  pod przewodnictwem Ks. Bpa. Arkadiusza Okroja   

5. W  I Święto Bożego Narodzenia nie będzie Mszy Świętej o godz.7.00, a w drugi dzień Świąt wszystkie Msze Święte jak w każdą niedzielę.  

6. W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia ofiarę z kolekty przeznaczymy na nasze parafialne inwestycje, a w drugi dzień Świąt kolekta na K.U.L. i uczelnie katolickie w Polsce.

7. Wizyta duszpasterska, czyli kolęda rozpocznie się w środę  27.12.2023 roku. Będziemy  odwiedzać  z błogosławieństwem i modlitwą zawierzając Rodziny naszej Parafii  dobremu Bogu. W ostatnim dniu, tj. 22 stycznia 2024 będzie jeszcze możliwość przyjęcia kolędy w domu, jeśli nie było można w swoim rejonie kolędowym lub będzie można w tym dniu uczestniczyć w Mszy Świętej przez tych, którzy nie przyjęli kolędy w domu, tak jak to miejsce w ubiegłym roku; oto terminy kolęd na najbliższy czas, a cały plan kolęd jest wywieszony w gablocie ogłoszeń oraz znajdziemy również na stronie internetowej naszej Parafii (kliknij TUTAJ).

8. Tradycją minionych lat płonie w naszej świątyni Betlejemskie Światło Pokoju, przyniesione przez skautów i harcerzy z Groty Narodzenia w Betlejem. Niech ten ogień radości i jedności zapłonie także w naszych domach.

9. Msze Święte: dziękczynna za szczęśliwie narodzone dzieci, za ich rodziców i za tych, którzy modlili się w intencji dzieci zagrożonych aborcją w środę o godz.8.00, Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z  prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Świętej Rodziny i opiekę  Matki Bożej  dla wszystkich Parafian, którzy w tym roku obchodzili małżeńskie jubileusze 25, 50 i 60 Lecia małżeńskiego pożycia i wszystkich obecnych małżonków, pragnących odnowić święte małżeńskie przyrzeczenie oraz  w intencji  ich Rodzin  w niedzielę o godz.13.30, w intencji wszystkich zmarłych Parafian w 2023 roku w niedzielę o godz.17.00

10. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali święto Świętej Rodziny, a jednocześnie ostatni dzień roku kalendarzowego 2023. Wieczorem zapraszamy już na godz.17.00, nie będzie w tym dniu mszy św. o godz.18.00. Podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godzinie 17.00, podziękujemy Bogu – Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za dobro, któregośmy w tym czasie doznali. Przeprosimy za wszelkie błędy i odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny. W tym czasie warto zapytać siebie: jak wygląda moje życie, jak wygląda moja relacja z Panem Bogiem, czy i na ile wypełniam moje chrześcijańskie zobowiązanie dawania świadectwa wiary wobec bliźnich? Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny. Zaraz po nabożeństwie msza św. w intencji wszystkim Zmarłych w minionym 2023 roku. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

11. W minionym tygodniu  odszedł po nagrodę do Pana śp. Stanisław Wicki  z Dzierżążna – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…       

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
– we wtorek, 26 grudnia – św. Szczepan, jeden z siedmiu diakonów ustanowionych przez Apostołów, który „pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu” i który za swoją miłość i wierność Chrystusowi jako pierwszy oddał życie.
– w środę, 27 grudnia – św. Jan Apostoł i Ewangelista, autor czwartej Ewangelii, Apokalipsy i trzech listów, jedyny Apostoł, który umarł śmiercią naturalną.
– w czwartek, 28 grudnia – śś. Młodziankowie – niewinne dzieci z Betlejem, zamordowane z rozkazu Heroda obawiającego się o swoją władzę i przywileje; dzień ich liturgicznego święta to dzień modlitw w intencji niemowląt i dzieci nienarodzonych.

Tylko godziny dzielą nas od świąt Narodzenia Pańskiego. Wytrwałe czekanie do końca przynosi w życiu człowieka konkretne owoce. Ostatnie chwile Adwentu przeżyjmy z postawą wewnętrznego zaufania Bogu i dajmy się Jemu poprowadzić.
Oczekiwany Mesjasz niech szczodrze błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

                                                                                                                           Wasi Duszpasterze